Hintatarjousten ja tavoitteiden muuttaminen siirryttäessä viimeiseen klikkaukseen perustuvasta attribuutiosta dataan perustuvaan attribuutioon

Attribuutiomallin muuttaminen viimeiseen klikkaukseen perustuvasta dataan perustuvaksi auttaa selvittämään, mitkä klikkaukset tai avainsanat ovat tehokkaimpia. Dataan perustuvassa attribuutiossa määritetään arvo kullekin konversiota edistäneelle klikkaukselle ja avainsanalle. Tämän mallin avulla voit saada lisää konversioita samalla toimintakohtaisella hinnalla (CPA).

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten muutat hintatarjouksiasi ja tavoitteitasi siirryttyäsi viimeiseen klikkaukseen perustuvasta attribuutiosta dataan perustuvaan attribuutioon. Lue lisää konversioihin ja hintatarjouksiin käytettävistä attribuutiomalleista.

Hintatarjousten ja tavoitteiden päivittäminen attribuutiomallin muuttamisen jälkeen

Kun olet muuttanut Google Ads ‑attribuutiomallisi, suosittelemme päivittämään hintatarjoukset ja tavoitteet, jotta kampanjoidesi kehitys säilyy vakaana.

Jos käytät manuaalisia hintatarjouksia, muutos ei vaikuta kehitykseen positiivisesti eikä negatiivisesti, ennen kuin päivität hintatarjouksesi ja tavoitteesi uuden datan perusteella. Tavoitteiden muuttaminen on kuitenkin erityisen tärkeää, jos käytät hintatarjousstrategiana CPA-tavoitetta tai tavoiteltua mainostuottoa.

Esimerkki

Kuvitellaan, että käytät hintatarjousstrategiana CPA-tavoitetta ja päivität Google Adsissa attribuutiomallisi dataan perustuvaksi. Sinulla on kaksi kampanjaa, joiden Konversiot-sarakkeessa näkyy seuraavat viimeistä klikkausta koskevat tiedot kahdelta viime viikolta:

 • brändikampanja (suppilon loppupää): CPA 5 euroa, 200 konversiota
 • yleiskampanja (suppilon alkupää): CPA 20 euroa, 50 konversiota.


Koska käytät hintatarjousstrategiana CPA-tavoitetta, yllä olevat tavoitteet koskevat myös hintatarjouksia. 

Seuraavaksi katsot Konversiot (nykyinen malli) ‑saraketta, jossa näkyy dataan perustuvan attribuution kehitys. Näet seuraavat tiedot:

 

 • brändikampanja (suppilon loppupää): CPA 6,67 euroa, 150 konversiota
 • yleiskampanja (suppilon alkupää): CPA 10 euroa, 100 konversiota.

Jos et ole muuttanut alkuperäisiä 5 ja 20 euron CPA-tavoitteita siirtyessäsi viimeiseen klikkaukseen perustuvasta attribuutiosta dataan perustuvaan attribuutioon, Smart Bidding muokkaa hintatarjouksia seuraavasti:

 • laskee brändikampanjan hintatarjouksia (koska 5 euron CPA-tavoite on pienempi kuin dataan perustuvan mallin 6,67 euron CPA) 
 • nostaa yleiskampanjan hintatarjouksia (koska 20 euron CPA-tavoite on suurempi kuin dataan perustuvan mallin 10 euron CPA).

Hintatarjousten ja tavoitteiden muokkaaminen CPA-tavoitteelle

 1. Tutki Kampanjat-välilehdellä konversiotapahtumien kehitystä juuri valitsemallasi attribuutiomallilla lisäämällä raportteihin Konversiot (nykyinen malli)- ja Konv.hinta (nykyinen malli) ‑sarakkeet. Lue, miten lisäät ja poistat tilastotaulukon sarakkeita.
 2. Vertaa sarakkeita Konversiot- ja Konversiohinta-sarakkeisiin nähdäksesi, miten aiemman ja nykyisen mallin luvut eroavat toisistaan. 
 3. Laske Konversiohinta-sarakkeen prosentuaalinen muutos. 
 4. Määritä uudet CPA-tavoitteet muokkaamalla aiempia CPA-tavoitteita samalla prosenttimäärällä (kampanjatasolla) alla olevan esimerkin mukaisesti.

Huom. Kun valitset analyysin ajanjaksoa, sulje pois viimeiset 14 päivää välttääksesi klikkauksen ja konversion välisen viiveen vaikutuksen.

Esimerkki

Oletetaan, että olet päivittänyt tietyn konversiotapahtuman attribuutiomallin 1. syyskuuta. Koska analyysistä kannattaa jättää pois viimeiset 14 päivää (18.–31. elokuuta), lasket CPA-tavoitteen muokkaukset käyttämällä ajalta 4.–17. elokuuta peräisin olevaa dataa.

Kampanja Hinta Konversiot Konversiohinta Konversiot (nykyinen malli) Konv.hinta (nykyinen malli) CPA-tavoitteen muokkaus
Yleinen 1 250 € 200 1,25 € 280 0,89 € −29 %
Yleinen 2 500 € 600 0,83 € 520 0,96 € +16 %

Kuten taulukosta näkyy, Yleinen 1 ‑kampanjassa konversiohinta on laskenut 0,36 euroa nykyisessä mallissa (Google Ads ‑attribuution mukaan). CPA-tavoitetta kannattaa siis laskea 29 % (0,36/1,25 = 0,29).  

Yleinen 2 ‑kampanjassa konversiohinta on noussut 0,13 euroa nykyisessä mallissa (Google Ads ‑attribuution mukaan). CPA-tavoitetta kannattaa siis nostaa 16 % (0,13/0,83 = 0,16). 

Hintatarjousten ja tavoitteiden muokkaaminen tavoitellulle mainostuotolle

 1. Tutki Kampanjat-välilehdellä konversiotapahtumien kehitystä juuri valitsemallasi attribuutiomallilla lisäämällä raportteihin Konversioarvo (nykyinen malli)- ja Konv.arvo/hinta (nykyinen malli) ‑sarakkeet. Lue, miten lisäät ja poistat tilastotaulukon sarakkeita.
 2. Vertaa sarakkeita Konversioarvo- ja Konv.arvo/hinta-sarakkeisiin nähdäksesi, miten aiemman ja nykyisen mallin luvut eroavat toisistaan. 
 3. Laske Konv.arvo/hinta-sarakkeen prosentuaalinen muutos. 
 4. Määritä uudet ROAS-tavoitteet muokkaamalla aiempia tavoitteita samalla prosenttimäärällä (kampanjatasolla).

Huom. Kun valitset analyysin ajanjaksoa, sulje pois viimeiset 14 päivää välttääksesi klikkauksen ja konversion välisen viiveen vaikutuksen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun