Giới thiệu thông tin chi tiết về công ty của bạn

Nội dung này áp dụng cho phần Google Partners trong Google Ads. Để tìm nội dung áp dụng cho cổng thông tin Google Partners, hãy nhấp vào đây

Để tham gia Google Partners, bạn phải cung cấp địa chỉ gửi thư và URL trang web của công ty. Google có thể gửi thư cho bạn theo địa chỉ gửi thư của công ty và URL trang web công ty của bạn sẽ cho Google biết vị trí hiển thị huy hiệu Đối tác động. Sau đó, tên công ty, địa chỉ gửi thư của công ty và URL trang web của công ty được lưu trong tài khoản Google Partners của bạn.

Cách xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết về công ty của bạn:

  1. Trong tài khoản người quản lý của bạn, hãy nhấp vào tab chương trình Đối tác.
  2. Trên thẻ "Thông tin chi tiết về công ty", hãy nhấp vào Xem chi tiết.
  3. Nhấp vào mũi tên ở từng mục và thay đổi (nếu cần).
  4. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể chọn không nhận thư gửi qua đường bưu điện bất cứ lúc nào. Để thực hiện việc này, hãy làm như sau:

  1. Trong tài khoản người quản lý của bạn, hãy nhấp vào tab chương trình Đối tác
  2. Trên thẻ "Thông tin chi tiết về công ty", hãy nhấp vào Xem chi tiết.
  3. Nhấp vào mũi tên Địa chỉ gửi thư.
  4. Chọn "Không gửi thư đến địa chỉ này".
  5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố