Thông tin chi tiết về công ty của bạn

Để tham gia vào Google Partners, vui lòng hoàn tất các thông tin chi tiết bắt buộc về công ty của bạn. Hệ thống sẽ lưu thông tin bạn nhập vào tài khoản Google Partners của bạn.

Cách xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết về công ty của bạn:

  1. Trong tài khoản người quản lý của bạn, hãy nhấp vào thẻ Chương trình Partners.
  2. Trên thẻ "Thông tin chi tiết về công ty", hãy nhấp vào Xem chi tiết.
  3. Nhấp vào mũi tên ở từng mục và chỉnh sửa nếu cần.
  4. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể chọn không nhận thư gửi qua đường bưu điện bất cứ lúc nào bằng cách làm như sau:

  1. Trong tài khoản người quản lý của bạn, hãy nhấp vào thẻ Chương trình Partners
  2. Trên thẻ "Thông tin chi tiết về công ty", hãy nhấp vào Xem chi tiết.
  3. Nhấp vào mũi tên Địa chỉ gửi thư.
  4. Chọn "Không gửi thư đến địa chỉ này".
  5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false