Teave teie ettevõtte üksikasjade kohta

See sisu kohaldub Google Adsi jaotisele Google Partners. Google Partnersi portaalile kohalduva sisu leidmiseks klikkige siin

Google Partnersis osalemiseks peate esitama oma ettevõtte postiaadressi ja veebisaidi URL-i. Postiaadressi vajab Google teie ettevõttele kirjade saatmiseks. Veebisaidi URL-i vajab Google selleks, et teada, kus te dünaamilist partnerimärki kasutate. Teie ettevõtte nimi, postiaadress ja veebisaidi URL salvestatakse teie Google Partnersi kontole.

Ettevõtte üksikasjade vaatamiseks või muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Klikkige haldurikonto vahekaardil Partnersi programm.
  2. Klikkige kaardil „Ettevõtte üksikasjad” nupul Kuva üksikasjad.
  3. Klikkige soovitud jaotise noolenupul ja tehke vajalikud muudatused.
  4. Klikkige nupul Salvesta.

Võite kirjade posti teel saamisest igal ajal loobuda. Selleks toimige järgmiselt.

  1. Klikkige haldurikontol vahekaardil Partnersi programm.
  2. Klikkige kaardil „Ettevõtte üksikasjad” nupul Kuva üksikasjad.
  3. Klikkige jaotise Postiaadress noolenupul.
  4. Valige „Ära saada posti sellele aadressile”.
  5. Klikkige nupul Salvesta.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse