Đánh giá các trang đích của bạn với báo cáo "Trang đích"

Trang "Trang đích" được thiết kế để giúp nhà quảng cáo xác định trang đích nào có thể đang cung cấp trải nghiệm người dùng không tương xứng. Việc đánh giá trang của bạn rất quan trọng vì trải nghiệm trang đích của người dùng không chỉ làm tổn hại đến khả năng chuyển đổi khách truy cập mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất quảng cáo của bạn, vì trải nghiệm trang đích là yếu tố quan trọng trong mô hình đặt giá trong phiên đấu giá của chúng tôi.

Báo cáo này bao gồm URL trang đích cho tất cả các chiến dịch Tìm kiếm, Hiển thị và Video.

Báo cáo này cung cấp cho bạn các chỉ số hiệu suất phổ biến, bao gồm cả số liệu thống kê về chuyển đổi.  Ngoài ra, có 3 chỉ số có thể giúp bạn xác định trang đích nào có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn trên thiết bị di động:

  • Điểm số tốc độ trên thiết bị di động: Điểm số trong thang điểm 1-10 cho biết tốc độ tải của các trang cho người dùng trên thiết bi di động.
  • Tỷ lệ nhấp thân thiện với thiết bị di động: Xếp hạng này cho biết mức độ thân thiện với thiết bị di động của các trang dựa trên Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động của Google.
  • Tỷ lệ nhấp AMP hợp lệ: Nếu các trang của bạn hỗ trợ tiêu chuẩn Accelerated Mobile Pages (AMP), xếp hạng này cho biết tần suất các trang của bạn tải dưới dạng trang AMP hợp lệ khi mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn. Xếp hạng này dựa trên kiểm tra của Trình xác thực AMP.

Hiểu tầm quan trọng của tốc độ

Một trong những cách tốt nhất để có được kết quả tốt hơn trên thiết bị di động là tăng tốc độ các trang đích.  Trong bán lẻ, chúng tôi đã thấy rằng với mỗi giây trễ trên thiết bị di động có thể ảnh hưởng lên tới 20% đến số chuyển đổi trên thiết bị di động.

Tuy nhiên, có thể khó khăn khi đánh giá thời gian tải trang đích của bạn thực sự là bao nhiêu hay thời gian này tác động như thế nào đến hiệu suất của bạn.  Vì vậy, một số nhà quảng cáo dành quá nhiều thời gian để tối ưu hóa từ khóa và quảng cáo của họ khi thời gian tải chậm của trang đích khiến nhiều khách truy cập rời đi trước khi có cơ hội chuyển đổi.

Chúng tôi đã thiết kế Điểm số tốc độ trên thiết bị di động để chẩn đoán trang nào đang cung cấp trải nghiệm người dùng ít lý tưởng hơn trên thiết bị di động. Điểm số này dựa trên dữ liệu trải nghiệm người dùng thực tế và có tính đến một số yếu tố, bao gồm mối quan hệ giữa tốc độ trang và tỷ lệ chuyển đổi tiềm năng.  

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu một số lượng dữ liệu tối thiểu để tạo điểm số tốc độ.  Do đó, một số trang được truy cập ít hơn có thể không có điểm số.  Điều đó có nghĩa là nếu bạn không thấy điểm số tốc độ cho một URL nhất định, hãy thử tăng phạm vi ngày của báo cáo.

Cách cải thiện điểm số tốc độ trên thiết bị di động

Nếu bạn thấy rằng các trang của mình thường có điểm số tốc độ trên thiết bị di động thấp, hãy liên hệ với quản trị viên web của bạn để xem bạn có thể thực hiện những biện pháp gì để cải thiện thời gian tải trên thiết bị di động. Hãy loại bỏ tất cả các chuyển hướng không cần thiết giữa người dùng và trang đích (ví dụ: chuyển hướng phía máy chủ cho các trang trên thiết bị di động hoặc chuyển hướng thêm sau khi đến URL cuối cùng được nhập trong Google Ads).

Đồng thời, cũng xem xét sử dụng trang AMP cùng với chiến dịch Google Ads của bạn. Trang đích AMP tải ngay lập tức.  Ngoài ra, AMP vốn được hỗ trợ trong Google Ads và giúp tăng tốc độ trang web dành cho thiết bị di động của bạn một cách hiệu quả và dễ dàng. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?