Utvärdera dina målsidor med rapporten Målsidor

Sidan Målsidor är utformad för att hjälpa annonsörer att identifiera vilka målsidor som ger en sämre användarupplevelse. Det är viktigt att utvärdera dina sidor, eftersom en dålig målsidesupplevelse inte bara riskerar att leda till färre konverteringar. Den kan också påverka annonsresultatet, då målsidesupplevelsen är en viktig faktor i våra auktionsbaserade prissättningsmodeller.

Rapporten innehåller målsidesadresser för alla sök-, display- och videokampanjer.

Rapporten visar vanliga resultatmätvärden, inklusive konverteringsstatistik.  Den innehåller dessutom tre mätvärden som hjälper dig att ta reda på vilka av dina målsidor som skulle kunna ge en bättre upplevelse på mobila enheter.

  • Mobilhastighetspoäng: En poäng mellan 1 och 10 som anger hur snabbt dina sidor läses in på mobila enheter.
  • Mobilanpassad klickfrekvens: Ett värde som anger hur mobilanpassade dina sidor är enligt Googles mobilanpassningstest.
  • Giltig AMP-klickfrekvens: Om dina sidor har stöd för AMP-standarden (Accelerated Mobile Pages) anger detta värde hur ofta dina sidor läses in som giltiga AMP-sidor när användare klickar på dina annonser. Detta värde baseras på AMP Validator-testet.

Hastighetens betydelse

Ett av de bästa och enklaste sätten att få bättre resultat från dina mobilannonser är att förbättra inläsningstiden på dina målsidor.  Inom detaljhandeln har vi sett att en sekunds fördröjning på mobila enheter kan leda till att antalet mobilkonverteringar minskar med upp till 20 %.

Men det kan vara svårt att bedöma sidhämtningstiderna på dina målsidor och hur de påverkar resultatet.  Det medför att många annonsörer lägger för mycket tid på att optimera sökord och annonsmaterial, trots att den långsamma sidhämtningstiden på målsidan får till följd att många besökare lämnar webbplatsen innan de ens har fått en chans att konvertera.

Vi har utformat mobilhastighetspoängen för att diagnostisera vilka sidor som ger en otillfredsställande användarupplevelse på mobila enheter. Poängen baseras på faktiska data om användarupplevelsen och tar hänsyn till flera faktorer, som förhållandet mellan inläsningstid och potentiell konverteringsfrekvens.  

Tänk på att det måste finnas en viss minsta mängd data för att hastighetspoängen ska kunna beräknas.  Därför kanske vissa mindre besökta sidor inte poängsätts alls.  Om du inte ser en hastighetspoäng för en viss webbadress kan du prova att förlänga rapportens datumintervall.

Förbättra mobilhastighetspoängen

Om du märker att dina sidor i allmänhet har låg mobilhastighetspoäng kan du kontakta den webbansvariga och diskutera hur mobilinläsningstiden skulle kunna förbättras. Undvik alla onödiga omdirigeringar mellan användaren och målsidan (till exempel omdirigeringar av mobilsidor på servern eller ytterligare omdirigeringar från den slutliga webbadress som har angetts i Google Ads).

Överväg också att använda AMP-sidor tillsammans med dina Google Ads-kampanjer. AMP-målsidor läses in omedelbart.  Dessutom har Google Ads inbyggt stöd för AMP, och det är ett kraftfullt och enkelt sätt att öka hastigheten på din mobilwebbplats. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?