Vyhodnotenie vstupných stránok pomocou prehľadu vstupných stránok

Stránka Vstupné stránky je navrhnutá tak, aby pomáhala inzerentom identifikovať vstupné stránky, z ktorých môžu mať používatelia nevhodný dojem. Hodnotenie stránok je dôležité, pretože zlý dojem zo vstupnej stránky nielenže negatívne ovplyvňuje vašu schopnosť konvertovania návštevníkov, ale môže tiež zhoršiť výkonnosť vašej reklamy, pretože dojem zo vstupnej stránky predstavuje dôležitý faktor v našich modeloch určovania cien v aukcii.

Prehľad obsahuje všetky adresy vstupných stránok pre všetky kampane vo Vyhľadávacej sieti, v Obsahovej sieti a videokampane.

Tento prehľad vám poskytuje bežné metriky výkonnosti vrátane štatistík konverzií.  Ďalej tu nájdete tri metriky pomáhajúce identifikovať, ktoré vstupné stránky by mohli zabezpečiť lepší dojem v mobilných zariadeniach.

  • Skóre rýchlosti v mobilných zariadeniach: Ide o skóre od 1 do 10, ktoré vyjadruje, ako rýchlo sa vaše stránky načítavajú používateľom v mobilných zariadeniach.
  • Miera kliknutí na stránky vhodné pre mobilné zariadenia: Toto hodnotenie uvádza, nakoľko sú vaše stránky vhodné pre mobilné zariadenia na základe testu vhodnosti pre mobilné zariadenia od Googlu.
  • Miera kliknutí na platné stránky AMP: Ak vaše stránky podporujú štandard Accelerated Mobile Pages (AMP), toto hodnotenie uvádza, ako často sa vaše stránky načítajú ako platné stránky AMP, keď ľudia kliknú na vaše reklamy. Toto hodnotenie je založené na teste nástroja na overenie stránok AMP.

Pochopenie významu rýchlosti

Jedným z najlepších a najľahších spôsobov, ako dosiahnuť lepšie výsledky z mobilných reklám, je zvýšiť rýchlosť vstupných stránok.  V maloobchode sme zaznamenali, že jednosekundové oneskorenie v mobilných zariadeniach môže znížiť počet mobilných konverzií až o 20 %.

Meranie skutočného trvania načítania vašich vstupných stránok alebo ich vplyvu na vašu výkonnosť však môže byť náročné.  Niektorí inzerenti tak venujú až príliš veľa času optimalizácii svojich kľúčových slov a kreatív, pričom dlhý čas načítania ich vstupnej stránky má za následok to, že mnohí návštevníci opustia stránku ešte predtým, než vôbec dostanú možnosť dokončiť konverziu.

Skóre rýchlosti v mobilných zariadeniach sme navrhli tak, aby sme diagnostikovali stránky, ktoré poskytujú používateľom v mobilných zariadeniach menej než ideálny dojem. Skóre sa zakladá na reálnych dátach o dojme používateľov a niekoľkých faktoroch vrátane vzťahu medzi rýchlosťou stránky a potenciálnym konverzným pomerom.  

Upozorňujeme, že na vytvorenie skóre rýchlosti vyžadujeme minimálne množstvo dát.  Niektoré menej navštevované stránky preto nemusia mať skóre.  Ak teda nevidíte skóre rýchlosti pre niektorú webovú adresu, skúste nastaviť dlhšie obdobie prehľadu.

Ako zlepšiť skóre rýchlosti v mobilných zariadeniach

Ak zistíte, že vaše stránky majú všeobecne nízke skóre rýchlosti v mobilných zariadeniach, kontaktujte svojho správcu webu a spýtajte sa ho, čo môžete urobiť na zlepšenie časov načítania v mobilných zariadeniach. Odstráňte všetky zbytočné presmerovania medzi používateľom a vstupnou stránkou (napríklad presmerovanie na strane servera pre mobilné stránky alebo ďalšie presmerovania z cieľovej webovej adresy zadanej v službe Google Ads).

Pouvažujte tiež nad použitím stránok vo formáte AMP v spojení s vašimi kampaňami Google Ads. Vstupné stránky vo formáte AMP sa načítavajú okamžite.  AMP okrem toho podporujeme natívne v službe Google Ads a ide o účinný a jednoduchý spôsob zrýchlenia mobilného webu. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?