Оценяване на целевите Ви страници чрез отчета „Целеви страници“

Отчетът „Целеви страници“ има за цел да помага на рекламодателите да установят кои целеви страници може да предоставят незадоволителна практическа работа на потребителите. Оценяването на целевите Ви страници е важно, защото практическата работа на потребителите с целевата страница не само се отразява отрицателно върху способността Ви да преобразувате посетителите в клиенти, но и може да засегне ефективността на рекламата, защото практическата работа с целевата страница е важен фактор в моделите ни за ценообразуване в търга.

Отчетът включва URL адресите на всички кампании в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и видеокампаниите.

Отчетът Ви предоставя общи показатели за ефективността, включително статистически данни за реализациите.  Освен това има три показателя, които могат да Ви помогнат да определите кои от целевите Ви страници могат да осигурят по-добра практическа работа на мобилни устройства.

  • Скорост при мобилни устройства: Оценка от 1 до 10, която показва колко бързо се зареждат страниците Ви за потребители на мобилни устройства.
  • Честота на кликване за страници, удобни за мобилни устройства: Тази оценка посочва колко удобни за мобилни устройства са страниците Ви на базата на теста на Google за удобство за мобилни устройства.
  • Честота на кликване за валидни AMP: Ако страниците Ви поддържат стандарта за Accelerated Mobile Pages (АМР), тази оценка посочва колко често се зареждат като валидни АМР страници, когато хората кликват върху рекламите Ви. Оценката се основава на теста за потвърждаване на АМР.

Запознаване със значението на скоростта

Един от най-добрите и лесни начини за постигане на по-добри резултати от мобилните реклами е да подобрите скоростта на целевите си страници.  В търговията на дребно сме виждали как забавяне от една секунда на мобилно устройство може да се отрази на мобилните реализации с до 20%.

Може обаче да е трудно да се измери действителното време за зареждане на целевите страници или отражението му върху ефективността.  В резултат на това някои рекламодатели отделят твърде много време да оптимизират ключовите си думи и рекламните си послания, когато всъщност бавното зареждане на целевите им страници кара много посетители да напускат, преди дори да са имали възможност да осъществят реализация.

Разработихме оценката „Скорост при мобилни устройства“, за да диагностицираме страниците, които предоставят недостатъчно добра практическа работа на потребителите при мобилни устройства. Оценката се основава на реални данни за практическата работа на потребителите и взема предвид няколко фактора, включително отношението между скоростта на страниците и потенциалния процент на реализация.  

Моля, имайте предвид, че изискваме минимално количество данни, за да определим оценката на скоростта.  Ето защо по-малко посещавани страници може да нямат такава оценка.  В този смисъл, ако не виждате оценка на скоростта за даден URL адрес, опитайте да увеличите периода от време на отчета си.

Как да подобрите скоростта при мобилни устройства

Ако установите, че страниците Ви като цяло имат ниска скорост при мобилни устройства, свържете се с уеб администратора си, за да видите какво може да се направи, за да се подобри времето на зареждане на страниците при мобилни устройства. Отстранете всички излишни пренасочвания между потребителя и целевата страница (например пренасочване от страна на сървъра за мобилни страници или допълнителни пренасочвания от крайния URL адрес, въведен в Google Ads).

Също така обмислете използването на АМР страници в комбинация с кампаниите си в Google Ads. Целевите страници с АМР се зареждат незабавно.  Освен това АМР се поддържат естествено в Google Ads и са мощен и лесен начин да дадете тласък на скоростта на мобилния си сайт. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?