เกี่ยวกับรายงานข้อความค้นหาของโฆษณา Search แบบไดนามิก

คุณอาจใช้รายงานข้อความค้นหาเพื่อดูประสิทธิภาพของข้อความค้นหาที่เรียกให้โฆษณาแสดงบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิก รวมถึงดูประสิทธิภาพของหน้า Landing Page ที่ใช้แสดงโฆษณาได้ รายงานข้อความค้นหาคือรายการข้อความค้นหาที่คนใช้จํานวนมาก และทำให้โฆษณาของคุณแสดงขึ้น คุณสามารถใช้รายงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ ดูพาดหัวและหน้า Landing Page ที่แสดงสําหรับโฆษณา และป้องกันไม่ให้การค้นหาหรือหน้า Landing Page ที่มีประสิทธิภาพต่ำเรียกให้โฆษณาแสดง

ดูรายงานข้อความค้นหา

รายงานข้อความค้นหาจะแสดงตำแหน่งว่าเรานําลูกค้าไปที่ใดเมื่อพวกเขาคลิกที่โฆษณา หากข้อความค้นหาหรือหน้า Landing Page ให้ผลการทำงานที่ไม่ดีพอ คุณอาจเลือกยกเว้นคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ไปที่แคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่ต้องการดูรายงานข้อความค้นหา
 3. จากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย คลิกเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก
 4. เลือกหน้า "ข้อความค้นหา" โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นมุมมองหน้า Landing Page ของรายงาน ที่มุมขวาบน คุณสามารถสลับระหว่างมุมมอง 3 แบบของรายงานข้อความค้นหาได้ คุณสามารถดูประสิทธิภาพของแคมเปญได้ตามองค์ประกอบต่อไปนี้
  • Landing page
  • ข้อความค้นหาและหน้า Landing Page
  • ข้อความค้นหา

ดูประสิทธิภาพของหน้า Landing Page

ตัวเลือกนี้เป็นมุมมองเริ่มต้น URL ของหน้า Landing Page ที่รายงานในรายงานข้อความค้นหาคือ URL สุดท้ายหลังจากเปลี่ยนเส้นทาง มุมมองรายงานของหน้า Landing Page ช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพของ URL ที่แสดงในหน้า Landing Page สําหรับโฆษณา

 1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ข้อความค้นหาและหน้า Landing Page" ที่มุมบนขวาของตาราง
 2. คลิกหน้า Landing Page
  • หากหน้า Landing Page ใดมีประสิทธิภาพต่ำและคุณต้องการหยุดแสดงโฆษณาสำหรับหน้า Landing Page เหล่านั้น ให้เลือกช่องด้านซ้ายของหน้าเว็บที่ต้องการยกเว้น จากนั้นให้คลิกเพิ่มเป็น URL เชิงลบในแถบสีน้ำเงินเหนือตาราง

ดูประสิทธิภาพของข้อความค้นหาและหน้า Landing Page

มุมมองรายงานข้อความค้นหาและหน้า Landing Page ช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพของข้อความค้นหาที่เรียกให้โฆษณา Search แบบไดนามิกแสดงขึ้น รวมถึงเห็นประสิทธิภาพของหน้า Landing Page ที่ใช้แสดงโฆษณา

 1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง “ข้อความค้นหาและหน้า Landing Page” ที่มุมขวาบนของตาราง
 2. คลิกข้อความค้นหาและหน้า Landing Page
  • หากหน้า Landing Page หรือข้อความค้นหาใดมีประสิทธิภาพต่ําและคุณต้องการหยุดแสดงโฆษณาสําหรับหน้านั้น คุณก็เพิ่มการยกเว้นได้ เลือกช่องถัดจากข้อความค้นหาหรือหน้า Landing Page ที่ต้องการยกเว้น จากนั้นคลิกเพิ่มเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบหรือเพิ่มเป็น URL เชิงลบ

ดูประสิทธิภาพของข้อความค้นหา

มุมมองรายงานข้อความค้นหาช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพของข้อความค้นหาที่เรียกให้โฆษณา Search แบบไดนามิกแสดง

 1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ข้อความค้นหาและหน้า Landing Page" ที่มุมบนขวาของตาราง
 2. คลิกข้อความค้นหา
  • หากข้อความค้นหาใดให้ผลการทำงานที่ไม่ดีพอและคุณต้องการหยุดแสดงโฆษณาสำหรับข้อความค้นหาเหล่านั้น ให้เลือกช่องด้านซ้ายของข้อความค้นหาที่ต้องการยกเว้น จากนั้น ในแถบสีน้ำเงินเหนือตาราง ให้คลิกเพิ่มเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบ

โดยคุณใช้ข้อมูลเพื่อระบุส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ที่ต้องการเน้นการเข้าชมได้ เช่น หากหน้าใดหน้าหนึ่งที่แสดงโฆษณามีประสิทธิภาพดี คุณสร้างเป้าหมาย "URL คือ" และเพิ่มราคาเสนอบนหน้าเว็บนั้นเพื่อสร้างการเข้าชมให้มากขึ้นได้

การเพิ่มประสิทธิภาพ ROI

คุณจัดเรียงรายงานข้อความค้นหาได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

 • หากใช้เครื่องมือวัด Conversion คุณอาจจัดเรียงรายงานด้วยคอลัมน์ "Conversion" เพื่อดูว่าหน้าใดที่ทำให้คุณได้รับ Conversion มากขึ้น ด้วยวิธีนี้คุณจะระบุได้ว่าหน้าใดที่ดึงดูดลูกค้ามากขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะนำมาซึ่ง Conversion มากขึ้น
 • หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือวัด Conversion อาจจัดเรียงรายงานด้วยคอลัมน์ "คลิก"
 • "รายงานหน้า Landing Page" จะแสดงตำแหน่งว่าเรานำลูกค้าไปยังที่ใดเมื่อคลิกที่โฆษณาของคุณ โดยคุณใช้ข้อมูลเพื่อระบุส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ที่ต้องการเน้นการเข้าชมได้ เช่น หากหน้าใดหน้าหนึ่งที่แสดงโฆษณามีประสิทธิภาพดี คุณสร้างเป้าหมาย "URL คือ" และเพิ่มราคาเสนอบนหน้าเว็บนั้นเพื่อสร้างการเข้าชมให้มากขึ้นได้

คุณอาจลองเพิ่มหน้าเว็บเหล่านี้ลงในแคมเปญและกําหนดราคาเสนอที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ROI

เคล็ดลับขั้นสูง

URL ของหน้า Landing Page ที่รายงานในรายงานข้อความค้นหาคือ URL สุดท้ายหลังจากการเปลี่ยนเส้นทาง ตัวอย่างเช่น หากคุณกําหนดเป้าหมายที่หน้าสินค้าหมดซึ่งเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรก รายงานนี้ก็จะแสดงหน้าแรกของคุณ
ในรายงานข้อความค้นหาและหน้า Landing Page คุณเพิ่มคอลัมน์เพื่อแสดงแอตทริบิวต์ "URL หน้าเว็บ" และ "สัญญาณสถานที่ตั้ง" ได้ ดังนี้
 • URL ของหน้าเว็บ: แสดง URL จากฟีดหน้าเว็บโฆษณา Search แบบไดนามิกที่ตรงกับข้อความค้นหาเพื่อให้แสดงขึ้น ตัวอย่างเช่น หาก URL ฟีดหน้าเว็บ www.example.com/abc เปลี่ยนเส้นทางไปยัง www.example.com ช่อง URL ของหน้าจะส่งกลับ www.example.com
 • สัญญาณสถานที่ตั้ง: โฆษณา Search แบบไดนามิกจะพิจารณาสัญญาณสถานที่ตั้งของผู้ใช้ด้วย คอลัมน์สัญญาณสถานที่ตั้งจะบอกว่ามีการใช้สัญญาณสถานที่ตั้งเพื่อจับคู่กับข้อความค้นหา แม้ว่าผู้ใช้ไม่ได้ค้นหาสถานที่โดยตรง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ในซานฟรานซิสโกค้นหาคําว่า "อสังหาริมทรัพย์" โฆษณา Search แบบไดนามิกจะแสดงหน้าเว็บธีมซานฟรานซิสโก แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใส่คําว่า "ซานฟรานซิสโก" ไว้ในข้อความค้นหาอย่างชัดเจนก็ตาม
เคล็ดลับ: เราขอแนะนําให้ดูข้อมูลโฆษณา Search แบบไดนามิกในรายงานข้อความค้นหาโฆษณา Search แบบไดนามิกแทนรายงานข้อความค้นหาคีย์เวิร์ดทั่วไป โฆษณา Search แบบไดนามิกไม่ได้ใช้ประเภทการทํางาน ดังนั้นข้อความค้นหาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิกจะแสดงเป็น "การทํางานแบบตรงทั้งหมด" ในรายงานข้อความค้นหาเสมอ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false