Giới thiệu về Nâng cao thương hiệu

Công cụ Nâng cao thương hiệu chỉ áp dụng cho một số tài khoản Google Ads. Để sử dụng công cụ Nâng cao thương hiệu, hãy liên hệ với người đại diện tài khoản Google của bạn. Nếu không có người đại diện tài khoản Google, bạn sẽ không thể sử dụng công cụ Nâng cao thương hiệu trong tài khoản của mình.

Nâng cao thương hiệu là công cụ miễn phí giúp đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo dạng video. Bạn có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh và cải thiện Chiến dịch video của mình.

Dựa trên các chỉ số như mức độ ghi nhớ quảng cáo, mức độ nhận biết thương hiệu và mức độ cân nhắc (thay vì các chỉ số truyền thống như số lượt nhấp, số lượt hiển thị hoặc số lượt xem), công cụ Nâng cao thương hiệu có thể giúp bạn điều chỉnh chiến dịch của mình cho phù hợp với mục tiêu tiếp thị. Phương pháp thử nghiệm và quy mô mẫu lớn của công cụ Nâng cao thương hiệu có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng của chiến dịch đến cảm nhận của mọi người về sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn.

Bài viết này giải thích các lợi ích và cách hoạt động của công cụ Nâng cao thương hiệu.

Cách hoạt động của công cụ Nâng cao thương hiệu

Bạn có thể sử dụng công cụ Nâng cao thương hiệu cho quảng cáo trong luồng và quảng cáo đệm được mua thông qua phiên đấu giá. Hiện tại, bạn không thể sử dụng công cụ này cho chiến dịch khám phá và chiến dịch ngoài luồng TrueView.

Để sử dụng công cụ Nâng cao thương hiệu, trước tiên, bạn phải tạo một Sản phẩm hoặc Thương hiệu đại diện cho đối tượng được quảng cáo. Hãy xem đối tượng được quảng cáo là một nhóm gồm tất cả những chiến dịch có chung một đặc điểm. Đối tượng này có thể là một thương hiệu, sản phẩm, cửa hàng, dịch vụ hoặc bất kỳ điều gì mà bạn muốn quảng cáo. Google sẽ sử dụng các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp về đối tượng được quảng cáo để hỗ trợ bạn tạo một nhóm các câu hỏi khảo sát sẽ hiển thị cho đối tượng mục tiêu của bạn, nhằm đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu.

Sau khi chiến dịch quảng cáo của bạn bắt đầu chạy, Google sẽ bắt đầu hiển thị các Khảo sát nâng cao thương hiệu của bạn trên YouTube trước khi một video bắt đầu phát. Các khảo sát này sẽ hiển thị cho những nhóm người dùng sau:

 • Những người đã xem quảng cáo của bạn
 • Những người đủ điều kiện để xem quảng cáo của bạn, nhưng không xem

Chúng tôi có thể tạo nhiều bản khảo sát cho các chỉ số khác nhau sẽ hiển thị cho người dùng vào các thời điểm khác nhau. Mức chênh lệch về số câu trả lời giữa nhóm người dùng đã xem quảng cáo của bạn so với nhóm người dùng chưa xem sẽ xác định mức độ ảnh hưởng của quảng cáo của bạn đến các chỉ số thương hiệu quan trọng, chẳng hạn như mức độ ghi nhớ quảng cáo, mức độ nhận biết, mức độ cân nhắc và các chỉ số khác.

Giới thiệu về dữ liệu đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu

Tùy thuộc vào số lượng câu trả lời khảo sát, bạn có thể sẽ thấy các chỉ số tổng hợp sau đây về hiệu quả Nâng cao thương hiệu:

 • Số người dùng gia tăng
 • Chi phí cho mỗi người dùng gia tăng
 • Nâng cao thương hiệu tuyệt đối
 • Nâng cao thương hiệu mức trần
 • Nâng cao thương hiệu tương đối
 • Tỷ lệ phản hồi tích cực của nhóm cơ sở
 • Tỷ lệ phản hồi tích cực của nhóm tiếp xúc

Bạn sẽ thấy các chỉ số tổng hợp sau đây về hiệu quả Nâng cao thương hiệu sau khi chiến dịch đã liên kết với đối tượng được quảng cáo của bạn bắt đầu chạy:

 • Các ý kiến phản hồi trong bản khảo sát nhóm tiếp xúc
 • Ý kiến phản hồi trong bản khảo sát cơ sở
 • Tất cả ý kiến phản hồi trong bản khảo sát
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false