Informace o dopadu na značku

Dopad na značku je bezplatný nástroj, pomocí kterého můžete měřit účinnost videoreklam. Na základě získaných údajů o měření můžete následně upravovat a zlepšovat své videokampaně. 

Nástroj dopadu na značku se zaměřuje na metriky, jako je výbavnost reklamy, povědomí o značce a zvažování (namísto tradičních metrik, jako jsou kliknutí a počty zobrazení nebo zhlédnutí), takže vám pomůže lépe přizpůsobit kampaně vašim marketingovým cílům. Metodologie nástroje dopadu na značku a velký vzorek zajišťují získávání podrobných statistik o vlivu vaší kampaně na to, jak lidé vnímají váš produkt nebo značku.

Tento článek popisuje výhody nástroje dopadu na značku a vysvětluje, jak tento nástroj funguje.

Poznámka: Pokyny k nastavení najdete v článku Nastavení měření dopadu na značku.

Jak dopad na značku funguje

Nástroj dopadu značky je k dispozici pro reklamy In-Stream a mikrospoty nakoupené v aukci. V současnosti není k dispozici pro kampaně TrueView out-stream a discovery.

Abyste mohli používat nástroj dopadu na značku, je nutné nejprve vytvořit inzerovaný objekt. Inzerovaný objekt si můžete představit jako seskupení všech vašich kampaní, které sdílí společnou charakteristiku. Může se jednat o značku, produkt, obchod, službu nebo cokoliv, co chcete inzerovat. Na základě vámi poskytnutých údajů o inzerovaném objektu vám Google pomůže vygenerovat otázky průzkumu, které se zobrazí vašemu cílovému publiku při měření dopadu na značku.

Jakmile začnete zobrazovat reklamní kampaně, Google začne zobrazovat průzkumy o dopadu na značku na YouTube před spuštěním videa. Tyto průzkumy se zobrazí následujícím skupinám:

 • lidem, kterým se vaše reklamy zobrazily,
 • lidem, kterým se vaše reklamy mohly zobrazit, ale oni je neviděli.

Můžete vytvořit více průzkumů pro různé metriky, které se budou uživatelům zobrazovat v různou dobu. Na základě rozdílu mezi odpověďmi skupiny, která vaše reklamy viděla, oproti skupině, která je neviděla, se určí vliv vašich reklam na klíčové metriky značky, jako je výbavnost reklamy, povědomí, zvažování apod. Tento proces bude pokračovat po celou dobu fungování vašich kampaní. Poté, co zákazník dostane dotazník, nebude následně 28 dnů dotazován.

Informace o údajích měření dopadu na značku

V závislosti na množství odpovědí z průzkumu budete moci prohlížet následující souhrnné metriky dopadu na značku:

 • Míra pozitivní odezvy
 • Absolutní dopad na značku
 • Nárůst v rámci potenciálu
 • Počet uživatelů s nárůstem zájmu
 • Cena za uživatele s nárůstem zájmu
 • Pozitivní míra odezvy v kontrolní skupině
 • Relativní dopad na značku

Když spustíte kampaň přiřazenou k inzerovaným objektům, budete mít k dispozici následující souhrnné metriky dopadu na značku.

 • Odpovědi z průzkumu v exponované skupině
 • Odpovědi z průzkumu v referenční skupině
 • Všechny odpovědi z průzkumu

Další informace o údajích o měření dopadu na značku a o prohlížení metrik najdete v článku Vysvětlení údajů o výsledcích měření dopadu na značku.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory