Nastavení měření dopadu na značku

Měření dopadu na značku určuje, jaký vliv mají vaše reklamy na vnímání vašeho produktu nebo vaší značky mezi lidmi. Na základě těchto měření můžete upravovat a vylepšovat své kampaně, abyste dosáhli požadovaných marketingových cílů.

Tento článek vysvětluje, jak nastavit měření dopadu na značku, jak definovat produkt nebo značku v průzkumu dopadu na značku a jak data měření dopadu na značku interpretovat. 

Než začnete

Měření dopadu na značku vyžaduje, abyste předtím vytvořili kampaň s přeskočitelnými reklamami in-stream, nepřeskočitelnými reklamami in-stream nebo s mikrospoty (jako plán nákupu je třeba nastavit aukci). Další informace o požadavcích měření dopadu na značku

Rozpočet měření dopadu na značku

Detekce dopadu způsobilých videokampaní na značku je možná pouze při dodržení požadavků na minimální rozpočet na úrovni produktu nebo značky. Požadavkům na minimální rozpočet by měl vyhovovat součet rozpočtů všech aktivních kampaní, jež měří produkt nebo značku:

Minimální požadovaný rozpočet na 7 dní (průměrný denní rozpočet by měl představovat 1/7 celkového rozpočtu)
Počet měřených otázek Země A Země B Země C
1 otázka 5.000 USD 10.000 USD 15.000 USD
2 otázky 10.000 USD 20.000 USD 30.000 USD
3 otázky 20.000 USD 60.000 USD 60.000 USD

Poznámka: Požadavky na rozpočet jsou zde uvedeny v USD. Ve vašem účtu budou upraveny na základě směnných kurzů a měny vašeho účtu.

Rozpočet vyžadovaný na zemi

Sloupce Země v tabulce výše uvádějí minimální rozpočet potřebný k měření výsledků za danou zemi.

 • Do sloupce Země A patří: Alžírsko, Argentina, Bahrajn, Bolívie, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Čína, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Estonsko, Filipíny, Ghana, Guatemala, Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Jemen, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Maroko, Mexiko, Nigérie, Nikaragua, Nizozemsko, Omán, Pákistán, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábie, Senegal, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tanzanie, Thajsko, Tunisko, Turecko, Uganda, Ukrajina, Uruguay, Vietnam a Zimbabwe.
 • Do sloupce Země B patří: Belgie, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Německo, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Řecko, Spojené království, Spojené státy, Španělsko, Švédsko a Tchaj-wan.
 • Do sloupce Země C patří: Austrálie, Dánsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Katar a Švýcarsko.

Způsobilost k měření dopadu na značku

 • Způsobilost se počítá každý den na úrovni produktu nebo značky tím, že jsou sečteny průměrné denní rozpočty všech aktivních kampaní, které mají datum zahájení dnes nebo v minulosti a datum ukončení dnes nebo v budoucnosti.
 • Pokud používáte měření dopadu na značku, můžete na pravé straně stránky zaškrtnout políčko Způsobilost k měření. Tím zjistíte, zda v aktuálně vybraných kampaních se stanovenými rozpočty bude prováděno měření.
 • Podle sloupce Stav zjistíte aktuální stav způsobilosti k měření. Tento stav zachycuje pouze aktuální způsobilost (měříte dopad na značku oproti datu v minulosti – je možné, že v minulosti byl stav způsobilosti jiný, než co daný sloupec uvádí nyní). Stav způsobilosti se může lišit v závislosti na vybraném dni. Uvidíte pouze stav způsobilosti aktuálně vybraných kampaní v konkrétním čase daného dne. Stav může být vykazován s několikahodinovým zpožděním.  Pokud bude průměrný denní rozpočet všech způsobilých kampaní nižší než minimální denní rozpočet, pro daný den se žádné měření nezobrazí. Místo toho bude ve sloupci Stav uvedeno oznámení Nezpůsobilé.

Otázky v průzkumu dopadu na značku

 • Po provedení výběru produktu nebo značky je třeba zformulovat otázky v průzkumu, které se budou lidem zobrazovat na YouTube. Chcete-li upravit znění otázek, můžete použít rozbalovací nabídky Typ produktu nebo značky a Zamýšlená koncová akce.

  Příklad

  Inzerent působící v automobilovém průmyslu chce měřit, zda mají lidé po zhlédnutí příslušné reklamy v úmyslu koupit si auto. Při vytváření průzkumu dopadu na značku ve službě Google Ads vybere inzerent jako typ produktu nebo značky možnost Automobil – produkt a pro zamýšlenou akci zvolí možnost Koupě. Díky zadání typu produktu nebo značky a zamýšlené akce pro průzkum bude otázka vygenerovaná do průzkumu odpovídat příslušné reklamě: „Až budete příště nakupovat vozidlo, jaké to s největší pravděpodobností bude?“

 • Můžete vybrat až čtyři typy otázek a možnosti odpovědí (které zahrnují i váš produkt nebo značku). Ujistěte se, že nemáte v odpovědích žádné chyby, protože by kvůli tomu mohl Google průzkum zamítnout.

Pokyny

Vytvoření a definování produktu nebo značky

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a zvolte Měření dopadu na značku.
 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Zadejte název produktu nebo značky, který v kampaních propagujete.

  Poznámka: Název produktu nebo značky by měl být konkrétní (například Google Pixel 4 a nikoli pouze Pixel) a měl by se přesně shodovat s preferovanou odpovědí v průzkumu. Pokud plánujete provádět více průzkumů dopadu na značku zaměřených na stejný produkt nebo značku, zvažte možnost přidat ke každému průzkumu jedinečný identifikátor. Budete je pak schopni snáze rozlišit (například „Produkt – průzkum 1“, „Produkt – průzkum 2“ apod.). 
   
 5. U volby Jazyk průzkumu klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte jazyk, ve kterém mají být otázky průzkumu pokládány (například čeština). Jazyk otázek v průzkumu by se měl shodovat s jazykem videoreklamy v kampani. Pokud máte videoreklamy ve více jazycích, může být vhodné vytvořit a k odpovídajícím videoreklamám přiřadit více produktů nebo značek, jednu pro každý jazyk.
 6. V části Otázky průzkumu klikněte na rozbalovací nabídky a vyberte typ otázky, jež se zobrazí, když někdo uvidí vaši reklamu.
  • Typ produktu nebo značky: Vyberte konkrétní typ produktu nebo značky (například Automobil – produkt).
  • Zamýšlená koncová akce: Vyberte konkrétní akci, kterou chcete, aby lidé ve vztahu k produktu nebo značce uskutečnili (například Koupě).
 7. Vyberte, které metriky chcete v průzkumu měřit. Můžete vybrat až tři metriky.
  • Výbavnost reklamy
  • Povědomí
  • Zvažování
  • Oblíbenost
  • Nákupní záměr
 8. Do pole Odpovědi průzkumu zadejte název svého produktu či své značky a až tři názvy konkurenčních produktů nebo značek. Název vašeho produktu či vaší značky by měl v průzkumu představovat upřednostňovanou odpověď. 
 9. Vyberte všechny videokampaně propagující váš produkt nebo vaši značku.

  Poznámka: Měření dopadu na značku podporuje přidružení kampaně pouze k jednomu produktu nebo k jedné značce. K jednomu produktu či k jedné značce můžete přidat libovolné potřebné množství kampaní.
   
 10. V okně pro náhled zkontrolujte otázky v průzkumu a klikněte na Uložit

Při výběru nastavení otázek v průzkumu uvidíte v rámečku Způsobilost k měření vpravo na stránce, zda je průzkum celkově způsobilý k měření dopadu na značku a zda splňuje minimální rozpočtové požadavky. Pokud má kampaň budoucí datum zahájení nebo je aktuálně pozastavená, nebudou se rozpočty přidružených kampaní počítat pro splnění požadavku na minimální rozpočet až do doby, kdy nastane příslušné budoucí datum nebo kdy bude kampaň obnovena (v takovém okamžiku se stav změní na Způsobilé). 

Schvalování průzkumů dopadu na značku může trvat až 48 hodin. Pokud jsou v odpovědích zjištěny problémy s kvalitou (například pravopisné chyby), případně pokud odpovědi porušují zásady inzerce Google, může být průzkum dopadu na značku zamítnut.  Bude-li schválen, spustí se průzkum dopadu na značku automaticky, jakmile budou spuštěny vaše kampaně.

Prohlížení údajů o měření dopadu na značku

Data z měření dopadu na značku jsou dostupná ve většině tabulek v Google Ads, jako je například Kampaň, Reklamní sestava, Demografické údaje a další. Výsledky můžete zobrazit také na úrovni produktu nebo značky v tabulce Měření dopadu na značku.

Postup zobrazení dat měření dopadu na značku:

 1. Klikněte na ikonu sloupců Sloupce.
 2. Klikněte na možnost Upravit sloupce
 3. Vyberte možnost Dopad na značku a klikněte na Použít

Rozdělení údajů o měření podle typu dopadu na značku

Chcete-li segmentovat data měření podle konkrétní metriky (například Výbavnost reklamy, Povědomí, Zvažování, Oblíbenost a Záměr nákupu), klikněte na ikonu segmentu  a vyberte Typ dopadu na značku. Zobrazí se data měření pro zvolenou metriku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory