เกี่ยวกับจำนวนคำตอบในการสำรวจ Brand Lift และการเพิ่มแบบสัมบูรณ์

Brand Lift ใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจเพื่อวัดว่าโฆษณาของคุณจูงใจผู้คนได้มากน้อยเพียงใด สำหรับแคมเปญโฆษณา TrueView ในสตรีมและโฆษณาบัมเปอร์ทั้งหมด คุณจะตั้งค่า Brand Lift ให้แสดงแบบสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ต่อผู้ใช้ได้

คุณจำเป็นต้องได้รับการตอบแบบสำรวจตามจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ตรวจพบการเพิ่มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ส่วนที่เหลือของบทความนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ Google Ads จะแสดงค่าประมาณของ Brand Lift สำหรับเมตริกที่กำหนด โดยใช้จำนวนคำตอบที่คุณได้รับก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลข

วิธีที่ Google Ads วัด Brand Lift

Google Ads จะจำกัดจำนวนการเพิ่มที่เมตริก Brand Lift สร้างขึ้นได้โดยอิงตามจำนวนคำตอบเชิงบวกในแบบสำรวจระหว่างกลุ่มที่เห็นโฆษณาของคุณกับกลุ่มที่จำกัดไม่ให้เห็น ปกติแล้ว คุณจำเป็นต้องได้รับคำตอบจำนวนมากเพื่อให้ตรวจพบการเพิ่มแบบสัมบูรณ์จำนวนเล็กน้อยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคุณจะดูค่าประมาณโดยอิงตามจำนวนคำตอบได้ก่อนตรวจพบการเพิ่มนี้

การเพิ่มที่ตรวจพบได้จะเกิดขึ้นเมื่อใด

ดูหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับจำนวนคำตอบที่จำเป็นต่อการตรวจพบการเพิ่ม

  • สำหรับแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูง คุณควรตรวจพบการเพิ่มเมื่อได้รับคำตอบประมาณ 2,000 คำตอบต่อเมตริกการเพิ่ม
  • เมื่อใช้งบประมาณขั้นต่ำที่แนะนำ คุณควรตรวจพบการเพิ่มเมื่อได้รับคำตอบ 4,100 คำตอบต่อเมตริกการเพิ่ม
  • หากแคมเปญไม่ได้แสดงการเพิ่มใดๆ หลังจากได้รับคำตอบถึง 16,800 คำตอบต่อเมตริก คุณอาจตรวจพบการเพิ่มไม่ได้
โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้ว คุณอาจเริ่มเห็นผลลัพธ์การเพิ่มเมื่อแบบสำรวจได้รับคำตอบถึง 2,000 คำตอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการวัด Brand Lift

จำนวนคำตอบรวมที่จำเป็นสำหรับการวัด Brand Lift

จำนวนคำตอบรวมจะต้องอยู่ภายในช่วงที่กำหนดเพื่อให้วัด Brand Lift ได้อย่างถูกต้องแม่นยำในหลายๆ ระดับ ยิ่งการเพิ่มแบบสัมบูรณ์มีน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องการคำตอบจากแบบสำรวจมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อรับประกันความถูกต้องแม่นยำ ตารางด้านล่างแสดงจำนวนคำตอบรวมที่จำเป็น โดยอิงจากการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ที่ตรวจพบได้

การเพิ่มแบบสัมบูรณ์ที่ตรวจพบได้ จำนวนคำตอบรวมที่กำหนด
> 4% 1,200 ~ 2,800
3% 2,800 ~ 5,000
2% 5,000 ~ 11,000
1.5% 11,000 ~ 20,000
1% 20,000 ~ 45,000
0.5% 45,000 ~ 180,000
< 0.5% > 180,000

ตัวอย่าง

คุณอาจต้องประมาณตัวเลขเพื่อหาจำนวนคำตอบที่ต้องได้รับสำหรับเปอร์เซ็นต์การเพิ่มแบบสัมบูรณ์ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตาราง 

สมมติว่าคุณมีการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ 0.75% และต้องการทราบจำนวนคำตอบที่ต้องได้รับเพื่อให้ตรวจพบการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ได้ 45,000 คำตอบอาจจะมากเกินไป (เนื่องจากจำนวนคำตอบขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อให้ตรวจพบการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ 0.5% คือ 45,000 คำตอบ) แต่ 20,000 คำตอบก็อาจไม่มากพอ (เนื่องจากจำนวนคำตอบขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อให้ตรวจพบการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ 1% คือ 20,000 คำตอบ) 

เนื่องจากครึ่งหนึ่งของ 1% กับ 0.5% คือ 0.75% ดังนั้นคุณจึงต้องการคำตอบประมาณ 20,000 ถึง 45,000 คำตอบเพื่อให้ตรวจพบการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ 0.75% (หรือประมาณ 33,000 คำตอบ)

ยิ่งการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ของเมตริก Brand Lift มีค่าใกล้ 0 คุณก็จำเป็นต้องใช้คำตอบจากแบบสำรวจมากขึ้นเพื่อให้วัดการเพิ่มแบบสัมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้เนื่องจากหากคำตอบของผู้ที่เคยเห็นโฆษณากับผู้ที่ไม่เคยเห็นโฆษณามีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ก็จำเป็นต้องใช้คำตอบจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าความแตกต่างนั้นคืออะไร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว