Σχετικά με τον αριθμό των απαντήσεων σε Έρευνες Ανάπτυξης επωνυμίας και την απόλυτη αύξηση

Η Ανάπτυξη επωνυμίας χρησιμοποιεί δεδομένα από έρευνες, για να υπολογίσει πώς οι διαφημίσεις σας επηρεάζουν τους χρήστες. Για όλες τις καμπάνιες διαφημίσεων TrueView σε ροή και διαφημίσεων βίντεο bumper, μπορείτε να ρυθμίσετε την Ανάπτυξη επωνυμίας, ώστε να εμφανίζονται στους χρήστες έρευνες σχετικά με το προϊόν ή την επωνυμία σας.

Προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η αύξηση, απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός απαντήσεων έρευνας.

Στη συνέχεια αυτού του άρθρου, θα μάθετε πώς το Google Ads θα σας εμφανίζει μια εκτίμηση της Ανάπτυξης επωνυμίας για μια συγκεκριμένη μέτρηση, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των απαντήσεων, ακόμα και πριν την αναφορά ενός αριθμού.

Πώς το Google Ads υπολογίζει την Ανάπτυξη επωνυμίας

Το Google Ads μπορεί να περιορίσει την αύξηση που προέκυψε από τη μέτρηση Ανάπτυξης επωνυμίας, με βάση τον αριθμό των θετικών απαντήσεων έρευνας μεταξύ των χρηστών που έχουν δει τις διαφημίσεις σας και των χρηστών που δεν μπόρεσαν να δουν τις διαφημίσεις σας. Σε γενικές γραμμές, για τον ακριβή εντοπισμό μικρότερου ποσοστού απόλυτης αύξησης απαιτούνται περισσότερες απαντήσεις. Πριν τον εντοπισμό της αύξησης, θα μπορείτε να δείτε μια εκτίμηση της αύξησης, με βάση τον αριθμό των απαντήσεων.

Πότε η αύξηση είναι ανιχνεύσιμη

Δείτε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον αριθμό των απαντήσεων που απαιτούνται για τον εντοπισμό της αύξησης.

  • Για καμπάνιες υψηλής απόδοσης, η αύξηση μπορεί να εντοπιστεί μόλις λάβετε περίπου 2.000 απαντήσεις ανά μέτρηση αύξησης.
  • Με τον ελάχιστο προτεινόμενο προϋπολογισμό, η αύξηση μπορεί να εντοπιστεί μόλις λάβετε 4.100 απαντήσεις ανά μέτρηση αύξησης.
  • Αν η καμπάνια σας δεν έχει παρουσιάσει αύξηση μετά τις 16.800 απαντήσεις ανά μέτρηση, ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού της αύξησης.
Σημείωση: Γενικά, ενδεχομένως θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα σχετικά με την αύξηση μόλις οι έρευνές σας λάβουν 2.000 απαντήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα της Μέτρησης ανάπτυξης επωνυμίας

Απαιτούμενες συνολικές απαντήσεις για τη μέτρηση Ανάπτυξης επωνυμίας

Προκειμένου να υπολογιστεί με ακρίβεια η Ανάπτυξη επωνυμίας σε διάφορα επίπεδα, ο συνολικός αριθμός απαντήσεων πρέπει να εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Όσο μικρότερη είναι η απόλυτη αύξηση, τόσο περισσότερες απαντήσεις έρευνας απαιτούνται για ακριβή μέτρηση. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθμό των απαιτούμενων συνολικών απαντήσεων, με βάση μια ανιχνεύσιμη απόλυτη αύξηση:

Ανιχνεύσιμη απόλυτη αύξηση Αριθμός απαιτούμενων συνολικών απαντήσεων
> 4% 1.200 ~ 2.800
3% 2.800 ~ 5.000
2% 5.000 ~ 11.000
1,5% 11.000 ~ 20.000
1% 20.000 ~ 45.000
0,5% 45.000 ~ 180.000
< 0,5% > 180.000

Παράδειγμα

Για ποσοστά ανιχνεύσιμης απόλυτης αύξησης που δεν αναφέρονται στο γράφημα, ίσως χρειαστεί να κάνετε εκτίμηση, για να βρείτε τον συνολικό απαιτούμενο αριθμό απαντήσεων. 

Ας υποθέσουμε ότι η απόλυτη αύξηση είναι 0,75% και θέλετε να μάθετε τον αριθμό των απαντήσεων που χρειάζεστε για να εντοπίσετε την απόλυτη αύξηση. 45.000 θα ήταν περισσότερες από όσες χρειάζεστε (καθώς η ελάχιστη απαίτηση για τον εντοπισμό απόλυτης αύξησης 0,5% είναι 45.000 απαντήσεις), ενώ οι 20.000 απαντήσεις δεν θα ήταν αρκετές (καθώς η ελάχιστη απαίτηση για τον εντοπισμό απόλυτης αύξησης 1% είναι 20.000 απαντήσεις). 

Καθώς το 0,75% είναι στη μέση μεταξύ 1% και 0,5%, θα χρειαζόσασταν περίπου μεταξύ 20.000 και 45.000 απαντήσεων, για να λάβετε ανιχνεύσιμη απόλυτη αύξηση 0,75% (ή περίπου 33.000 απαντήσεις στην έρευνα).

Αν η απόλυτη αύξηση της μέτρησης Ανάπτυξης επωνυμίας πλησιάζει το 0, απαιτούνται περισσότερες απαντήσεις έρευνας, προκειμένου να υπολογιστεί με ακρίβεια η απόλυτη αύξηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αν παρατηρείται μια μικρή μόνο διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις των χρηστών που έχουν δει τις διαφημίσεις σας και στις απαντήσεις των χρηστών που δεν έχουν δει τις διαφημίσεις σας, τότε απαιτούνται περισσότερες απαντήσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί ακριβώς η συγκεκριμένη διαφορά.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας