Khắc phục sự cố với bảng tính để tải lên hàng loạt

Khi thực hiện thay đổi với tải lên hàng loạt, bạn có thể gặp phải lỗi. Một số lỗi trong số này có thể là do cách định dạng bảng tính hoặc lỗi trong nội dung bảng tính.

Bài viết này mô tả cách tìm các nội dung thay đổi mà Google Ads không thể áp dụng và thông báo lỗi tương ứng. Bạn cũng sẽ thấy các giải pháp để sửa lỗi.

Cách xác định lỗi với hành động tải lên của bạn

 

  1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên cùng bên phải của tài khoản.
  2. Nhấp vào Tải lên trong mục "Hành động hàng loạt".
  3. Tìm bảng tính của bạn trong bảng. Nếu có lỗi trong khi tải lên bảng tính, bạn sẽ thấy số lỗi trong cột “Kết quả”.
  4. Nhấp vào liên kết cho các lỗi trong cột “Kết quả”. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang có thêm chi tiết về tác vụ tải lên tệp của bạn.
  5. Nhấp vào ô có số lỗi, sau đó xem xét lý do cho từng lỗi trong cột "Trạng thái".

Tham khảo bảng bên dưới để biết danh sách các lỗi tải lên phổ biến và các bước bạn có thể thực hiện để giải quyết chúng.

 

                     Lỗi
 

                                                      Giải pháp
 

Có những thay đổi mâu thuẫn nhau.
 

Đảm bảo không có ai khác đang cố gắng chỉnh sửa tài khoản của bạn và thử lại.
 

Các mục trong tệp của bạn không đáp ứng nguyên tắc biên tập.
 

Đảm bảo tất cả các mục trong tệp của bạn tuân theo Nguyên tắc biên tập của Google Ads.
 

Tệp của bạn thiếu hàng tiêu đề.
 

Phải sử dụng hàng đầu tiên của tệp được tải lên cho tiêu đề.
Lưu ý: Khi bạn tải tệp xuống từ Google Ads, tiêu đề sẽ có sẵn.
 

Cột chứa sai loại thông tin.
 

Vui lòng đảm bảo thông tin bạn đã nhập đáp ứng yêu cầu.
 

Hàng này thiếu một giá trị.
 

Vui lòng đảm bảo nhập giá trị cho tất cả các cột bắt buộc.
 

Từ khóa của bạn có ký tự không được phép.
 

Xóa bất kỳ ký tự nào không theo tiêu chuẩn ( ! @ % , *) khỏi từ khóa.


Một trong số các ID không tồn tại.
 
Nếu bạn đang thêm một yếu tố, hãy xóa giá trị khỏi cột ID. Nếu bạn đang thực hiện thay đổi cho một yếu tố, đảm bảo rằng ID là chính xác và thực thể không bị xóa.
Nếu bạn đang thêm một yếu tố vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, vui lòng đảm bảo rằng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có ID hợp lệ.
 

URL đã nâng cấp không giống với URL đích trước đó.
 

URL cuối cùng và mẫu theo dõi phải giống với URL đích. Nếu bạn không muốn chúng giống nhau, hãy làm theo những bước được nêu trong Cách nâng cấp URL.
 
Không thể sử dụng cả URL cuối cùng và URL đích. Bạn không thể sử dụng cả URL cuối cùng và URL đích (/URL liên kết trang web cho liên kết trang web). Lưu ý: URL cuối cùng được đề xuất.

Để cập nhật tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn, bạn sẽ cần bao gồm cột "Hành động".
 

Bắt buộc phải bao gồm cột có tiêu đề ‘HÀNH ĐỘNG’ khi thực hiện các thay đổi đối với liên kết trang web và nguồn cấp dữ liệu khác thông qua tải lên hàng loạt (các giá trị có thể có là “ĐẶT”, “THÊM” hoặc “XÓA”).
 


 

 

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false