Riešenie problémov s tabuľkami na hromadné nahrávanie

Keď vykonáte zmeny pomocou hromadného nahrávania, môžete naraziť na chyby. Niektoré z týchto chýb môžu byť spôsobené formátom tabuľky alebo chybami v obsahu tabuliek.

V tomto článku sa dozviete, ako nájsť zmeny, ktoré služba Google Ads nemohla použiť spolu s ich zodpovedajúcimi chybovými hláseniami. Nájdete tu tiež riešenia, ako chyby opraviť.

Ako identifikovať chyby nahraného súboru

 

  1. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon].
  2. V sekcii Hromadné akcie kliknite na položku Nahrané.
  3. V tabuľke nájdite svoju tabuľkový súbor. Ak sa pri nahrávaní tabuľky vyskytla chyba, uvidíte v stĺpci Výsledky počet chýb.
  4. V stĺpci Výsledky kliknite na odkaz na zobrazenie chýb. Dostanete sa tak na stránku, ktorá obsahuje ďalšie podrobnosti o nahraní súboru.
  5. Kliknite na dlaždicu s počtom chýb a potom si v stĺpci Stav pozrite príčinu každej chyby.

V tabuľke nižšie nájdete zoznam bežných chýb pri nahrávaní a krokov, ktoré môžete vykonať na ich odstránenie.

 

                     Chyba
 

                                                      Riešenie
 

Vyskytli sa vzájomne nezlučiteľné zmeny.
 

Skontrolujte, či sa niekto iný nepokúša upravovať váš účet, a skúste znova.
 

Položky v súbore nie sú v súlade s publikačnými pokynmi.
 

Zabezpečte, aby všetky položky v súbore boli v súlade s publikačnými pokynmi služby Google Ads.
 

V súbore chýba riadok hlavičky.
 

Prvý riadok nahraného súboru sa musí používať pre hlavičky.
Poznámka: Hlavičky sú prítomné už pri stiahnutí súboru zo služby Google Ads.
 

Stĺpec obsahuje nesprávny typ informácií.
 

Ubezpečte sa, že zadané informácie spĺňajú požiadavky.
 

V tomto riadku chýba hodnota.
 

Skontrolujte, či ste zadali hodnotu do všetkých povinných stĺpcov.
 

Kľúčové slová obsahujú nepovolené znaky.
 

Odstráňte z kľúčových slov všetky neštandardné znaky ( ! @ % , *).


Niektorý z identifikátorov neexistuje.
 
Ak pridávate určitý prvok, odstráňte hodnotu zo stĺpca identifikátora. Ak vykonávate zmeny určitého prvku, skontrolujte, či je identifikátor správny a či položka nebola odstránená.
Ak pridávate prvok do reklamnej skupiny alebo kampane, skontrolujte, či má kampaň alebo reklamná skupina platný identifikátor.
 

Inovovaná webová adresa sa nezhoduje s predchádzajúcou koncovou webovou adresou.
 

Cieľová webová adresa a šablóna sledovania by sa mali zhodovať s koncovou webovou adresou. Ak nechcete, aby boli rovnaké, postupujte podľa krokov v časti Ako inovovať webové adresy.
 
Nemožno použiť cieľovú aj koncovú webovú adresu. Nemôžete použiť cieľovú aj koncovú webovú adresu (/SitelinkURL pre odkazy na podstránky). Poznámka: Odporúča sa použiť cieľovú webovú adresu.

Ak chcete aktualizovať množinu dát alebo informačný kanál, bude potrebné zahrnúť stĺpec Action (Akcia).
 

Stĺpec s hlavičkou ACTION sa vyžaduje pre zmeny odkazov na podstránky a ostatných informačných kanálov prostredníctvom hromadného nahrávania (možné hodnoty sú SET, ADD alebo REMOVE).
 


 

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory