Про дані показників Brand Lift

Налаштувавши вимірювання показників Brand Lift, ви можете додати стовпці звітів і зручно переглядати, наскільки оголошення підвищують позитивне сприйняття вашого бренду або товару. Що більше відповідей на запитання буде отримано, то точніше визначатиметься навіть незначне підвищення зацікавленості брендом унаслідок перегляду вашої реклами. У цій статті описано, що означають показники в стовпцях і як їх додати у звіти.

Перегляньте наведені нижче вказівки щодо того, скільки відповідей потрібно для визначення зростання показників ефективності просування бренду.

  • Для високоефективних кампаній зростання можна виявити, коли ви отримаєте 2000 відповідей на відповідний показник.
  • За рекомендованим мінімальним бюджетом зростання можна виявити, коли ви отримаєте 4100 відповідей на відповідний показник.
  • Якщо кампанія не демонструє зростання після отримання 16 800 відповідей на показник, імовірно, його вже не вдасться визначити.
Примітка. Загалом, ви зможете побачити результати, коли отримаєте принаймні 2000 відповідей. Докладніше про кількість відповідей на запитання дослідження ефективності просування бренду й абсолютне підвищення.

Залучені користувачі

У цьому стовпці відображається приблизна кількість користувачів у вибірці, ставлення яких до вашого бренду змінилося внаслідок перегляду оголошень. Це число екстрапольовано за загальним охопленням кампанії. Значення розраховується як різниця між позитивними відповідями на опитування щодо бренду чи товару двох груп користувачів: тих, що бачили оголошення, і тих, які не бачили. Наприклад, перегляд оголошень може спричинити зростання показника обмірковування (поінформованості або запам'ятовуваності реклами) вашого бренду або товару. 

Показник "Залучені користувачі" враховує не лише унікальних користувачів, оскільки за весь період кампанії один користувач може отримати позитивне враження від оголошення, тобто бути залученим, кілька разів.

Примітка. Ремаркетинг для залучених користувачів не підтримується.

Ціна за залученого користувача

Це середня ціна за залученого користувача, який після перегляду оголошення зацікавився вашим брендом. Вона обчислюється як відношення загальної вартості кампанії до кількості залучених користувачів. Цей показник допомагає краще зрозуміти вартість змінення чиєїсь думки про ваш бренд (зважаючи на обмірковування, запам'ятовуваність реклами та поінформованість).

Абсолютна ефективність просування бренду

Цей показник визначає різницю між позитивними відповідями на запитання щодо бренду чи товару двох груп користувачів: тих, що бачили оголошення (експериментальна група), і тих, що не бачили (контрольна група). Він розраховується як різниця між частками позитивних відповідей контрольної й експериментальної груп. Абсолютна ефективність просування бренду вимірює, наскільки ваші оголошення вплинули на позитивне ставлення аудиторії до бренду чи товару. Наприклад, якщо в контрольній групі 20% позитивних відповідей на запитання дослідження, а в експериментальній – 40%, абсолютна ефективність просування бренду становить 20%. 

Абсолютна ефективність просування бренду й ефективність кампанії

Абсолютна ефективність просування бренду не завжди відображає загальну ефективність підвищення зацікавленості вашим брендом. Тому доцільніше зосередитись на таких показниках, як ціна за залученого користувача, де враховується й охоплення, і вартість. Перегляньте наведену нижче таблицю.

Кампанія

Вартість Ціна за тисячу показів (CPM) Охоплення Абсолютне підвищення Залучені користувачі Ціна за залученого користувача
Кампанія 1 3000 грн 450 грн 6666 10% 667 4,5 грн
Кампанія 2 3000 грн 150 грн 20 000 5% 1000 3 грн
Різниця н/д 66%  200%  50%  60%  33% 

Якщо брати до уваги лише абсолютне зростання, перша кампанія здаватиметься ефективнішою за другу. Проте за тієї самої ціни друга кампанія залучила на 50% більше користувачів, водночас ціна за тисячу показів була на 66% нижчою, а ціна за залученого користувача – на 33%. 

Потенційна ефективність просування бренду

Цей показник визначає, наскільки перегляд оголошень впливає на підвищення позитивного сприйняття вашого бренду або товару порівняно з потенційним значенням. Він обчислюється як відношення абсолютного підвищення популярності бренду до різниці 1 і частки позитивних відповідей контрольної групи. Наприклад, якщо в контрольній групі 20% позитивних відповідей на запитання опитування, а в експериментальній – 40%, запас підвищення популярності бренду становить 25%.

Відносне підвищення популярності бренду

Це відношення різниці між кількістю позивних відповідей на запитання опитування щодо бренду або товару двох груп користувачів (тих, що бачили оголошення, і тих, що ні) до кількості позитивних відповідей від користувачів, які не бачили оголошення. Отримане значення показує, наскільки перегляд оголошень підвищує позитивне сприйняття вашого бренду. Наприклад, якщо в контрольній групі 20% позитивних відповідей на запитання опитування, а в експериментальній – 40%, відносне підвищення популярності бренду становить 100%.

Оскільки неможливо отримати відповіді від усіх учасників експериментальної й контрольної груп, ці дані екстраполюються з отриманих відповідей, що дає приблизне значення в певному діапазоні. Зазвичай межі достовірності становлять 90%, тому доцільно припустити, що в 90% випадків справжній показник підвищення зацікавленості брендом перебуватиме в цих межах (якщо вам потрібно охопити всіх).

Частка позитивних відповідей у базовій групі

Цей показник демонструє, як часто користувачі, які не бачили оголошень, позитивно реагують на ваш бренд. Він дає змогу краще зрозуміти, як позитивні відгуки про ваш бренд залежать від загального охоплення ЗМІ й інших факторів, крім перегляду оголошень із кампаній. 

Кількість відповідей в експериментальній групі

Це відповіді на запитання опитування від людей, які бачили ваші оголошення.

Примітка. Невелике значення в цьому стовпці означає, що відповідей поки недостатньо. Продовжуйте проводити кампанії та перевірте показники ще раз пізніше. 

Кількість відповідей у базовій групі

Це відповіді на запитання опитування від людей, які не бачили ваших оголошень.

Примітка. Невелике значення в цьому стовпці означає, що відповідей поки недостатньо. Продовжуйте проводити кампанії та перевірте показники ще раз пізніше. 

Частка позитивних відповідей 

Це відсоток людей, які дали позитивну відповідь на запитання дослідження щодо вашого бренду чи товару, від загальної кількості учасників опитування. 

Межі достовірності

Це приблизний діапазон відносного й абсолютного зростання прогнозованих показників ефективності просування бренду. Наприклад, відносне зростання показника може дорівнювати 38,41% (точкова оцінка). У дужках наводяться межі достовірності від 30,5% до 45,0%.

Як змінити стовпці таблиці з даними показників

  1. Увійдіть в обліковий запис Google Ads.
  2. У меню сторінок ліворуч натисніть Експериментальні функції, потім виберіть Lift Measurement. 
  3. Виберіть рекламований об'єкт, для якого ви хочете переглянути дані. 
  4. Натисніть значок Стовпці, а потім – Змінити стовпці.
  5. Натисніть Brand Lift. На панелі, що відкриється, виберіть стовпці, які слід додати або вилучити. 
  6. Натисніть Застосувати
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему