Про показники Brand Lift

Налаштувавши вимірювання показників Brand Lift, ви можете додати стовпці звітів, щоб бачити, наскільки оголошення підвищують позитивне сприйняття вашого бренду або товару чи впливають на зростання певних показників. Щоб точно виявити незначні зміни підвищення, потрібно більше відповідей. Інакше дуже важко визначити, який вплив має ваше оголошення на користувачів. У цій статті описано, що означають показники в стовпцях і як їх додати у звіти.

Перегляньте нижче вказівки про те, скільки відповідей потрібно, щоб виявити зростання показників.

  • Для високоефективних кампаній зростання можна виявити, коли ви отримаєте 2000 відповідей на відповідний показник.
  • За рекомендованого мінімального бюджету зростання можна виявити, коли ви отримаєте 4100 відповідей на відповідний показник.
  • Якщо кампанія не демонструє зростання після отримання 16 800 відповідей на показник, імовірно, його вже не вдасться визначити.
Примітка. Зазвичай ви зможете побачити результати, коли отримаєте принаймні 2000 відповідей. Докладніше про кількість відповідей на запитання дослідження ефективності просування бренду й абсолютне підвищення.

Залучені користувачі

У цьому стовпці відображається приблизна кількість користувачів у вибірці, ставлення яких до вашого бренду змінилося внаслідок перегляду оголошень. Це число екстрапольовано за загальним охопленням кампанії. Значення розраховується як різниця між позитивними відповідями на опитування щодо бренду чи товару двох груп користувачів: тих, що бачили оголошення, і тих, що не бачили. Наприклад, перегляд оголошень може спричинити зростання показника обмірковування (поінформованості або запам'ятовуваності реклами) вашого бренду або товару.

Показник "Залучені користувачі" враховує не лише унікальних користувачів, оскільки за весь період кампанії один користувач може бути залученим кілька разів, що впливає на зростання.

Примітка. Ремаркетинг для залучених користувачів не підтримується.

Ціна за залученого користувача

Середня вартість за залученого користувача, який розмірковує про ваш бренд після перегляду оголошення. Вона обчислюється як відношення загальної вартості кампанії до кількості залучених користувачів. Цей показник допомагає краще зрозуміти витрати на те, щоб змінити чиюсь думку про ваш бренд (зважаючи на обмірковування, запам'ятовуваність реклами та поінформованість про бренд).

Абсолютна ефективність просування бренду

Цей показник визначає різницю між позитивними відповідями на запитання щодо бренду чи товару двох груп користувачів: тих, що бачили оголошення (експериментальна група), і тих, що не бачили (контрольна група). Він розраховується як різниця між частками позитивних відповідей контрольної й експериментальної груп. Абсолютне підвищення популярності бренду – це показник того, наскільки ваші оголошення вплинули на позитивне ставлення аудиторії до бренду чи товару. Наприклад, якщо в контрольній групі 20% позитивних відповідей на запитання опитування, а в експериментальній – 40%, абсолютне підвищення популярності бренду становить 20%.

Абсолютне підвищення популярності бренду та ефективність кампанії

Абсолютна ефективність просування бренду не завжди відображає загальну ефективність підвищення зацікавленості вашим брендом. Тому доцільніше зосередитися на таких показниках, як ціна за залученого користувача, де враховується й охоплення, і вартість. Перегляньте наведену нижче таблицю.

Кампанія

Вартість Ціна за тисячу показів (CPM) Охоплення Абсолютне підвищення Залучені користувачі Ціна за залученого користувача
Кампанія 1 3000 грн 450 грн 6666 10% 667 4,5 грн
Кампанія 2 3000 грн 150 грн 20 000 5% 1000 3 грн
Різниця Немає 66% 200% 50% 60% 33%

Якщо брати до уваги лише абсолютне зростання, кампанія 1 здаватиметься ефективнішою за кампанію 2. Проте за тієї самої ціни кампанія 2 залучила на 50% більше користувачів, водночас ціна за тисячу показів була на 66% нижчою, а ціна за залученого користувача – на 33%.

Запас Brand Lift

Цей показник визначає, наскільки перегляд оголошень впливає на підвищення позитивного сприйняття вашого бренду або товару порівняно з потенційним значенням. Щоб обчислити його, треба поділити абсолютне підвищення популярності бренду на різницю 1 і частки позитивних відповідей контрольної групи. Наприклад, якщо в контрольній групі 20% позитивних відповідей на запитання опитування, а в експериментальній – 40%, запас підвищення популярності бренду становить 25%.

Відносна ефективність просування бренду

Цей показник визначається діленням різниці між кількістю позитивних відповідей на опитування щодо бренду або товару в групах користувачів, які бачили і які не бачили оголошення, на кількість позитивних відповідей від користувачів, які не бачили оголошення. Отримане значення показує, наскільки перегляд оголошень підвищує позитивне сприйняття вашого бренду. Наприклад, якщо в контрольній групі 20% позитивних відповідей на запитання опитування, а в експериментальній – 40%, відносне підвищення популярності бренду становить 100%.

Оскільки неможливо отримати відповіді від усіх учасників експериментальної й контрольної груп, ці дані екстраполюються з отриманих відповідей, що дає приблизне значення в певному діапазоні. Зазвичай межі достовірності становлять 90%, тому можна очікувати, що в 90% випадків справжній показник підвищення зацікавленості (що відповідає повному охопленню) перебуватиме в цих межах.

Частка позитивних відповідей у базовій групі

Цей показник демонструє, як часто користувачі, які не бачили оголошень, позитивно реагують на ваш бренд. Він допомагає краще зрозуміти, як позитивні відгуки про ваш бренд залежать від загального охоплення ЗМІ та інших факторів, окрім перегляду оголошень із кампаній.

Відповіді в експериментальній групі

Це відповіді на запитання опитування від людей, які бачили ваші оголошення.

Примітка. Невелике значення в цьому стовпці означає, що відповідей на запитання опитування поки що недостатньо. Продовжуйте проводити кампанії та перевірте показники ще раз пізніше.

Відповіді в контрольній групі

Це відповіді на запитання опитування від людей, які не бачили ваших оголошень.

Примітка. Невелике значення в цьому стовпці означає, що відповідей на запитання опитування поки що недостатньо. Продовжуйте проводити кампанії та перевірте показники ще раз пізніше.

Частка позитивних відповідей в експериментальній групі

Цей показник відображає, як часто користувачі, що бачили оголошення, позитивно реагують на ваш бренд.

Межі достовірності

Це приблизний діапазон, у якому знаходяться ваші показники ефективності просування бренду. Наприклад, відносне зростання показника може дорівнювати 38,41% (точкова оцінка). У дужках наводяться межі достовірності від 30,5% до 45,0%.

Як переглянути дані показників Brand Lift

Дані показників Brand Lift доступні в більшості таблиць у Google Ads, зокрема в таблицях "Кампанія", "Група оголошень", "Демографічні показники" тощо. Крім того, результати можна переглянути в таблиці "Lift Measurement" окремо для кожного товару або бренду.

Щоб переглянути дані показників Brand Lift:

  1. Натисніть значок стовпців Стовпці.
  2. Виберіть Змінити стовпці.
  3. Виберіть Brand Lift і натисніть Застосувати.

Як сегментувати дані за типом показника Brand Lift

Щоб сегментувати дані за певним показником (наприклад, "Запам'ятовуваність реклами", "Поінформованість", "Обмірковування", "Прихильність" і "Намір здійснити покупку"), натисніть значок і виберіть Тип Brand Lift.

 

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему

Пошук
Очистити вікно пошуку
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню
Пошук у довідковому центрі
true
73067
false