Razumevanje podatkov meritev učinka blagovne znamke

Če ste že nastavili meritev učinka blagovne znamke, lahko dodate uporabne stolpce za poročanje, da boste videli, v kolikšni meri so vaši oglasi vplivali na pozitivne občutke glede vaše blagovne znamke ali izdelka. Na splošno je za natančno zaznavanje manjših količin učinka potrebnih več odzivov. Če je na raziskave o učinku blagovne znamke malo odzivov, je namreč težko natančno določiti, kakšen vpliv so imeli vaši oglasi na te odzive. V tem članku je pojasnjeno, kaj te meritve pomenijo in kako jih dodate v svoja poročila.

Oglejte si naslednje smernice, ki določajo, koliko odzivov je potrebnih, da se zazna učinek.

  • Pri zelo uspešnih oglaševalskih akcijah lahko pričakujete, da boste zaznali učinek, ko boste prejeli približno 2.000 odzivov na meritev učinka.
  • Pri priporočenem najnižjem proračunu lahko pričakujete, da boste zaznali učinek, ko boste prejeli 4.100 odzivov na meritev učinka.
  • Če vaša oglaševalska akcija ni pokazala nobenega učinka, ko je bilo zbranih 16.800 odzivov na meritev, učinka morda ne morete zaznati.
Opomba: Na splošno boste lahko rezultate učinka opazili, ko bodo raziskave zbrale 2.000 odzivov. Preberite več o štetju odzivov na raziskave o učinku blagovne znamke in absolutnem povečanju.

Vključeni uporabniki

V tem stolpcu je prikazano ocenjeno število uporabnikov v vzorčni anketi, katerih dojemanje vaše znamke se je spremenilo zaradi vaših oglasov. Prikazana je razlika v pozitivnih odzivih v anketah o blagovni znamki ali izdelku med skupino uporabnikov, ki je videla vaše oglase, in skupino uporabnikov, ki jih ni. Po ogledu vaših oglasov bi ti lahko na primer povzročili povečanje upoštevanja (ali prepoznavnosti ali priklica oglasa) v zvezi z vašo blagovno znamko ali izdelkom. 

Ni nujno, da meritev »vključeni uporabniki« meri enolične uporabnike. Ogled bo na uporabnika morda pozitivno vplival oziroma bo uporabnik pozitivno »vključen« več kot enkrat v času oglaševalske akcije.

Opomba: Ponovno trženje za vključene uporabnike ni podprto.

Cena na vključenega uporabnika

Povprečna cena na vključenega uporabnika, ki po ogledu vaših oglasov zdaj upošteva vašo blagovno znamko. Cena na vključenega uporabnika se izračuna tako, da se skupna cena oglaševalske akcije deli s številom vključenih uporabnikov. To meritev lahko uporabite za razumevanje cene, ki je potrebna, da si nekdo premisli glede vaše blagovne znamke v smislu upoštevanja za blagovno znamko, priklica oglasa ali prepoznavnosti blagovne znamke.

Absolutni učinek blagovne znamke

Ta meritev prikazuje razliko v pozitivnih odzivih v raziskavah o blagovni znamki ali izdelku med skupino uporabnikov, ki je videla vaše oglase (izpostavljena skupina), in skupino uporabnikov, ki jih ni (osnovna skupina). Ta meritev se izračuna tako, da se stopnja pozitivnega odziva osnovne skupine odšteje od stopnje pozitivnega odziva izpostavljene skupine. Absolutni učinek blagovne znamke meri, v kolikšni meri so vaši oglasi vplivali na pozitivne občutke glede vaše blagovne znamke ali izdelka. Primer: Povečanje pozitivnih odzivov na raziskavo z 20 na 40 odstotkov med obema raziskovanima skupinama predstavlja absolutni učinek v vrednosti 20 odstotkov. 

Absolutni učinek blagovne znamke in uspešnost oglaševalske akcije

Ni nujno, da absolutni učinek odraža splošno uspešnost učinka blagovne znamke. Na meritev, kot je cena na vključenega uporabnika, se je bolje osredotočiti kot na glavno meritev uspešnosti oglaševalske akcije, saj upošteva tako doseg kot ceno. Oglejte si spodnjo tabelo:

Oglaševalska akcija

Cena Cena na tisoč prikazov (CPM) Doseg Absolutni učinek Vključeni uporabniki Cena na vključenega uporabnika
1. oglaševalska akcija 100 EUR 15 EUR 6.666 10 % 667 0,15 EUR
2. oglaševalska akcija 100 EUR 5 EUR 20.000 5 % 1.000 0,10 EUR
Razlika / 66 %  200 %  50 %  60 %  33 % 

Če upoštevate samo absolutni učinek, je videti, da je 1. oglaševalska akcija uspešnejša od 2. oglaševalske akcije. Vendar je za isto ceno 2. oglaševalska akcija privabila 50 odstotkov več vključenih uporabnikov pri 66 odstotkov nižjem CPM-ju in s 33 odstotki višji ceni na vključenega uporabnika. 

Prostor za učinek blagovne znamke

Vpliv, ki so ga oglasi imeli na zvišanje pozitivnih občutkov glede vaše blagovne znamke ali izdelka, v primerjavi s pozitivnim potencialom za rast, ki bi ga blagovna znamka ali izdelek lahko imela oziroma imel. Ta meritev se izračuna tako, da se absolutni učinek deli z vrednostjo 1 minus stopnja pozitivnega odziva osnovne skupine. Primer: Povečanje pozitivnih odzivov na raziskavo z 20 na 40 odstotkov med izpostavljeno skupino in osnovno skupino predstavlja prostor za učinek blagovne znamke v vrednosti 25 odstotkov.

Relativni učinek blagovne znamke

Razlika v pozitivnih odzivih na raziskave o blagovni znamki ali izdelku med uporabniki, ki so videli vaše oglase, in uporabniki, ki jih niso. Ta razlika se nato deli s številom pozitivnih odzivov iz skupine uporabnikov, ki niso videli vaših oglasov. Rezultat meri, v kolikšni meri so vaši oglasi vplivali na pozitivno dojemanje blagovne znamke ciljne skupine. Primer: Povečanje pozitivnih odzivov na raziskavo z 20 na 40 odstotkov med obema raziskovanima skupinama predstavlja relativni učinek v vrednosti 100 odstotkov.

Ker odzivov na raziskave ni mogoče zbrati za celotno izpostavljeno in celotno osnovno skupino, so ti podatki ocenjeni na podlagi zbranih odzivov, kar vam daje ocenjeno število v določenem obsegu. Običajno je interval zaupanja 90-odstoten, zato lahko pričakujete, da bo v 90 odstotkih primerov dejansko število učinkov v tem obsegu (če bi dosegli vsakogar).

Stopnja pozitivnega odziva v osnovni skupini

Kako pogosto so se uporabniki, ki niso videli vaših oglasov, pozitivno odzvali na vašo blagovno znamko. To meritev uporabite, da boste bolje razumeli, kako so na pozitivne odzive na blagovno znamko vplivali pojavljanje v medijih in drugi dejavniki, ne pa prikazovanje oglasov v oglaševalskih akcijah. 

Odzivi na raziskave v izpostavljeni skupini

Število odzivov na raziskave s strani uporabnikov, ki so videli vaše oglase.

Opomba: Če v tem stolpcu vidite majhno število, to pomeni, da še ni dovolj odzivov na raziskave. Še naprej prikazujte oglaševalske akcije in se kmalu vrnite. 

Odzivi na raziskave v osnovni skupini

Število odzivov na raziskave s strani uporabnikov, ki niso videli vaših oglasov.

Opomba: Če v tem stolpcu vidite majhno število, to pomeni, da še ni dovolj odzivov na raziskave. Še naprej prikazujte oglaševalske akcije in se kmalu vrnite. 

Stopnja pozitivnega odziva 

Od vseh uporabnikov, ki so se odzvali na raziskavo, je to odstotek uporabnikov, ki so se odzvali s pozitivnim odgovorom glede vašega izdelka ali blagovne znamke. 

Interval zaupanja

To je ocenjeni obseg, v katerega spada ocena relativnega učinka in absolutnega učinka blagovne znamke. Primer: Morda boste videli, da je relativni učinek 38,41-odstoten (ocenjena vrednost). V oklepajih boste videli interval zaupanja od najmanj 30,5 do največ 45,0 odstotkov.

Spreminjanje stolpcev tabele s podatki meritev

  1. Prijavite se v račun Google Ads.
  2. V meniju strani na levi kliknite Labs, nato izberite Meritev učinka. 
  3. Izberite oglaševani predmet, za katerega si želite ogledati podatke meritev. 
  4. Kliknite ikono stolpcev Stolpci in kliknite Spremeni stolpce.
  5. Kliknite Učinek na blagovno znamko, da se odpre podokno, nato izberite stolpce, ki jih želite dodati ali odstraniti. 
  6. Kliknite Uporabi
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave