הסבר על הנתונים של מדידת העלייה בחוזק המותג

אם כבר הגדרתם את מדידת התחזקות המותג, אתם יכולים להוסיף לדוח עמודות מועילות כדי לבדוק עד כמה המודעות שלכם הצליחו לעורר בקהל רגשות חיוביים כלפי המותג או המוצר שלכם או עד כמה הן השפיעו על מה שהקהל חושב על המותג או המוצר. באופן כללי, נדרשת כמות גדולה יותר של תגובות כדי לזהות בצורה נכונה עלייה בהיקפים קטנים יותר. אם מתקבלות תגובות מעטות בלבד לסקרים שלכם למדידת התחזקות המותג, קשה יותר לזהות במדויק איזו השפעה הייתה למודעות על התגובות. במאמר זה נסביר מה משמעות המדדים האלה ואיך להוסיף אותם לדוחות.

הרשימה הבאה מפרטת כמה תגובות נדרשות כדי לזהות את התחזקות המותג.

  • בקמפיינים שהביצועים שלהם טובים אפשר לזהות התחזקות של המותג אחרי שמקבלים כ-2,000 תגובות לכל מדד של חוזק מותג.
  • בתקציב המינימלי המומלץ אפשר לזהות התחזקות של המותג אחרי שמקבלים כ-4,100 תגובות לכל מדד של חוזק מותג.
  • אם בנתונים של הקמפיין לא מוצג דיווח על חוזק מותג אחרי שהתקבלו 16,800 תגובות לכל מדד, ייתכן שאי אפשר לזהות התחזקות של המותג.
הערה: ככלל, ייתכן שתתחילו לראות תוצאות לגבי התחזקות המותג אחרי שייאספו 2,000 תגובות לסקרים. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על מספר התגובות לסקר למדידת התחזקות המותג ועל התחזקות אבסולוטית

משתמשים מושפעים

בעמודה הזאת מוצג מספר המשתמשים המשוער בסקר לדוגמה שהתפיסה שלהם לגבי המותג שלכם השתנתה אחרי שהם ראו את המודעות. מוצגת כאן גם ההשפעה המשוערת על היקף החשיפה הכולל של הקמפיין. הנתונים בעמודה מראים מהו ההפרש במספר התגובות החיוביות לסקרי מותג או מוצר, בין קבוצת המשתמשים שראו את המודעה לבין קבוצת המשתמשים שלא ראו אותה. לדוגמה, המודעות עשויות להעלות את מידת ההתעניינות ברכישה של המותג או המוצר (או את המוּדָעוּת אליהם, או את מדד זכירת המודעה) בקרב משתמשים שראו אותן.

מדד "המשתמשים המושפעים" לא מודד בהכרח משתמשים ייחודיים. משתמש עשוי להיות מושפע יותר מפעם אחת במהלך הקמפיין.

הערה: אין תמיכה ברימרקטינג למשתמשים מושפעים.

עלות לצרכן מושפע

העלות הממוצעת למשתמש מושפע שחושב על המותג שלכם אחרי שצפה במודעות. העלות לצרכן מושפע נמדדת על ידי חלוקת העלות הכוללת של הקמפיין במספר המשתמשים המושפעים. אפשר להשתמש במדד הזה כדי להבין את העלות לשינוי דעתו של מישהו לגבי המותג שלכם, מבחינת התעניינות ברכישה, זכירת המודעה או המוּדָעוּת למותג.

עלייה אבסולוטית בחוזק המותג

המדד מראה מהו ההפרש במספר התגובות החיוביות לסקרי מותג או מוצר, בין קבוצת המשתמשים שראו את המודעות (הקבוצה שנחשפה) לבין קבוצת המשתמשים שהמודעות לא הוצגו להם (קבוצת הבסיס). כדי לחשב את המדד הזה, מחסירים את שיעור התגובות החיוביות של קבוצת הבסיס משיעור התגובות של הקבוצה שנחשפה. העלייה האבסולוטית בחוזק המותג מודדת עד כמה המודעות השפיעו על הרגשות החיוביים של הקהל כלפי המותג או המוצר שלכם. לדוגמה, עלייה מ-20% ל-40% בתגובות סקר חיוביות בין שתי הקבוצות שנסקרו מייצגת עלייה אבסולוטית של 20%.

עלייה אבסולוטית בחוזק המותג וביצועי הקמפיין

עלייה אבסולוטית לא בהכרח משקפת את הביצועים הכוללים של התחזקות המותג. עדיף להתמקד במדד כגון עלות לצרכן מושפע כמדד הראשי להצלחת הקמפיין, מפני שהוא משקלל גם את היקף החשיפה וגם את העלות. הנה טבלה לדוגמה:

קמפיין

עלות עלות לאלף חשיפות היקף החשיפה עלייה אבסולוטית משתמשים מושפעים עלות לצרכן פוטנציאלי חדש
קמפיין 1 400 ש"ח 60 ש"ח 6,666 10% 667 0.60 ש"ח
קמפיין 2 400 ש"ח 20 ש"ח 20,000 5% 1,000 0.40 ש"ח
הפרש לא רלוונטי 66% 200% 50% ‎60%‎ 33%

אם מסתכלים רק על העלייה האבסולוטית, נראה שקמפיין 1 מניב ביצועים טובים יותר מקמפיין 2, אבל באותה עלות, קמפיין 2 הניב 50% יותר משתמשים מושפעים, בעלות נמוכה ב-66% לאלף חשיפות (CPM) ובעלות לצרכן מושפע משתלמת יותר ב-33%.

התחזקות המותג בפועל ביחס לפוטנציאל

ההשפעה שהייתה למודעות על הגברת הרגשות החיוביים כלפי המותג או המוצר בהשוואה לפוטנציאל הצמיחה החיובית שלו. כדי לחשב את המדד הזה, מחלקים את העלייה האבסולוטית בחוזק המותג באחת פחות שיעור התגובה החיובית של קבוצת הבסיס. לדוגמה, עלייה מ-20% ל-40% בתגובות סקר חיוביות בין הקבוצה שנחשפה לקבוצת הבסיס מייצגת פוטנציאל לחיזוק המותג בשיעור של 25%.

עלייה יחסית בחוזק המותג

ההפרש במספר התגובות החיוביות לסקרי מותג או מוצר, בין משתמשים שראו את המודעות לבין משתמשים שהמודעות לא הוצגו להם. את ההפרש הזה מחלקים במספר התגובות החיוביות שהתקבלו מקבוצת המשתמשים שלא ראו את המודעות. התוצאה מראה עד כמה המודעות השפיעו על התפיסה החיובית של הקהל לגבי המותג שלכם. לדוגמה, עלייה מ-20% ל-40% בתגובות סקר חיוביות בין שתי הקבוצות שנסקרו מייצגת עלייה יחסית של 100%.

מאחר שלא ניתן לאסוף את התגובות לסקר של כל האנשים בקבוצה שנחשפה ובקבוצת הבסיס, הנתונים מסתמכים על התגובות שנאספו ומספקים מספר משוער בטווח מסוים. בדרך כלל, הרווח בר-סמך הוא 90%, כך שאפשר לצפות שב-90% מהמקרים המספר האמיתי יהיה בטווח הזה (אם התגובות היו נאספות מכולם).

שיעור תגובה חיובית מאנשים שלא נחשפו למודעות

מדד זה מראה באיזו תדירות משתמשים שהמודעות לא הוצגו להם הגיבו למותג באופן חיובי. ניתן להשתמש במדד זה כדי להבין טוב יותר איך התגובות החיוביות לסקר של המותג הושפעו מחשיפה כללית למדיה ומגורמים אחרים, ולא מצפייה במודעות שבקמפיינים שלכם.

תגובות לסקר מאנשים שנחשפו למודעות

מספר התגובות לסקר שהתקבלו מאנשים שראו את המודעות שלכם.

הערה: מספר נמוך בעמודה זו מעיד על כך שאין עדיין מספיק תגובות לסקר. מומלץ להמשיך בהפעלת הקמפיינים ולבדוק את הנתון הזה שוב בקרוב.

תגובות לסקר מאנשים שלא נחשפו למודעות

מספר התגובות לסקר שהתקבלו מאנשים שהמודעות שלכם לא הוצגו להם.

הערה: מספר נמוך בעמודה זו מעיד על כך שאין עדיין מספיק תגובות לסקר. מומלץ להמשיך בהפעלת הקמפיינים ולבדוק את הנתון הזה שוב בקרוב.

שיעור תגובה חיובית לאחר חשיפה

המדד הזה מראה באיזו תדירות המשתמשים שראו את המודעות הגיבו למותג באופן חיובי.

רווח בר-סמך

זהו הטווח המשוער של מדידת התחזקות המותג. לדוגמה, העלייה היחסית בהתחזקות המותג עשויה להיות 38.41%, זהו האומד הנקודתי. בסוגריים מרובעים יופיע רווח בר־סמך שנע בין 30.5% ל-45.0%.

הצגת הנתונים של מדידת התחזקות המותג

הנתונים של מדידת העלייה בחוזק המותג זמינים ברוב הטבלאות ב-Google Ads, כולל "קמפיין", "קבוצת מודעות", "דמוגרפיה" ועוד. בנוסף, אפשר להציג את התוצאות ברמת ה"מוצר" או ה"מותג" בטבלה "מדידת העלייה בחוזק המותג".

כדי להציג את הנתונים של מדידת העלייה בחוזק המותג:

  1. לוחצים על סמל העמודות עמודות.
  2. לוחצים על שינוי עמודות.
  3. בוחרים באפשרות מדידת התחזקות המותג ולוחצים על אישור.

פילוח נתוני המדידה לפי סוג התחזקות המותג

אם רוצים לפלח את נתוני המדידה לפי מדד מסוים (כמו "זכירת מודעה", "מוּדעוּת", "התעניינות ברכישה", "אהדה" ו"כוונת רכישה"), לוחצים על סמל הפילוח  ובוחרים באפשרות סוג המדידה של התחזקות המותג כדי להציג את נתוני המדידה של המדד הנבחר.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה