Razumijevanje podataka mjerenja učinka na robnu marku

Ako ste već postavili mjerenje učinka na robnu marku, možete dodati korisne stupce za izvješćivanje da biste vidjeli u kojoj su mjeri vaši oglasi utjecali na pozitivan stav publike prema vašoj robnoj marki ili proizvodu ili ga povećali. Općenito je potrebno više odgovora kako bi se ispravno utvrdili manji iznosi učinka. Ako postoji samo nekoliko odgovora na vaše ankete o učinku na robnu marku, može biti teško utvrditi kakav su točno utjecaj vaši oglasi imali na te odgovore. U ovom ćete članku saznati što znače ti mjerni podaci i kako ih dodati u izvješća.

Pogledajte sljedeće smjernice o broju potrebnih odgovora za određivanje učinka.

  • Za kampanje s dobrom izvedbom određivanje učinka možete očekivati nakon što primite oko 2000 odgovora po mjernom podatku učinka.
  • Uz preporučeni minimalni proračun određivanje učinka možete očekivati nakon što primite 4100 odgovora po mjernom podatku učinka.
  • Ako vaša kampanja nije pokazala nikakav učinak nakon prikupljanja 16.800 odgovora po mjernom podatku, možda nećete moći odrediti učinak.
Napomena: općenito, rezultate učinka možete početi primjećivati nakon što vaše ankete prikupe 2000 odgovora. Saznajte više o brojenju odgovora u anketi o učinku na robnu marku i apsolutnom učinku.

Pridobiveni korisnici

Ovaj stupac prikazuje procijenjeni broj korisnika u oglednoj anketi čija se percepcija vaše robne marke promijenila zbog vaših oglasa, ekstrapoliran na ukupni doseg kampanje. U njemu se prikazuje razlika između pozitivnih odgovora u anketama o vašoj robnoj marki ili proizvodu grupe korisnika koji su vidjeli vaš oglas i grupe korisnika koji ga nisu vidjeli. Na primjer, vaši oglasi mogu dovesti do porasta razmatranja (ili svijesti ili prepoznavanja oglasa) vaše robne marke ili proizvoda nakon pregledavanja oglasa.

Mjerni podatak pridobivenih korisnika ne mjeri nužno jedinstvene korisnike. Korisnika se tijekom vaše kampanje može pridobiti više no jednom.

Napomena: nije podržan remarketing za pridobivene korisnike.

Cijena po pridobivenom korisniku

Prosječna cijena za pridobivenog korisnika koji razmatra vašu robnu marku nakon što je vidio vaše oglase. Cijena po pridobivenom korisniku mjeri se dijeljenjem ukupne cijene vaše kampanje s brojem pridobivenih korisnika. Taj mjerni podatak možete upotrijebiti da biste razumjeli cijenu promjene mišljenja neke osobe o vašoj robnoj marki u pogledu njezina razmatranja, prepoznavanja oglasa ili svijesti o robnoj marki.

Apsolutni učinak na robnu marku

Taj mjerni podatak prikazuje razliku između pozitivnih odgovora u anketama o vašoj robnoj marki ili proizvodu između grupe osoba koje su vidjele vaš oglas (izložena grupa) i grupe osoba kojoj je uskraćeno prikazivanje oglasa (osnovna grupa). Izračunava se oduzimanjem stope pozitivnih odgovora osnovne grupe od one izložene grupe. Apsolutni učinak na robnu marku mjeri koliko su vaši oglasi utjecali na pozitivne osjećaje publike prema vašoj robnoj marki ili proizvodu. Na primjer, porast pozitivnih odgovora s 20% na 40% u anketi između dvije anketirane grupe predstavlja apsolutni učinak od 20%.

Apsolutni učinak na robnu marku i izvedba kampanje

Apsolutni učinak ne mora se nužno odraziti na ukupnu uspješnost učinka na robnu marku. Bolje je da se usredotočite na primarni mjerni podatak svoje kampanje kao što je, primjerice, cijena po pridobivenom korisniku jer se ona ubraja u doseg i u cijenu. Pogledajte sljedeću tablicu:

Kampanja

Cijena Cijenu po tisuću pojavljivanja (CPM) Doseg Apsolutni učinak Pridobiveni korisnici Cijena po pridobivenom korisniku
Kampanja 1 400 HRK 90 HRK 6666 10% 667 0,90 HRK
Kampanja 2 400 HRK 30 HRK 20000 5% 1000 0,60 HRK
Razlika nije primjenjivo 66% 200% 50% 60% 33%

Ako pogledate samo apsolutni učinak, tada izgleda da kampanja 1 ima bolju izvedbu od kampanje 2. No po istoj cijeni kampanja 2 privukla je 50% više pridobivenih korisnika uz 66% niži CPM i 33% učinkovitiju cijenu po pridobivenom korisniku.

Učinak na robnu marku – dostupni kapacitet

Predstavlja utjecaj koji su vaši oglasi imali na porast pozitivnih osjećaja prema vašoj robnoj marki ili proizvodu u usporedbi s potencijalom pozitivnog rasta koji su vaša robna marka ili proizvod mogli ostvariti. Taj mjerni podatak izračunava se dijeljenjem apsolutnog učinka s 1 minus stopa pozitivnih odgovora osnovne grupe. Na primjer, porast pozitivnih odgovora s 20% na 40% u anketi između izložene grupe i osnovnih grupa predstavlja učinak dostupnog kapaciteta od 25%.

Relativni učinak na robnu marku

Predstavlja razliku u pozitivnim odgovorima na ankete o robnoj marki ili proizvodu korisnika koji su vidjeli vaše oglase u odnosu na korisnike kojima je prikazivanje vaših oglasa prekinuto. Ta se razlika zatim dijeli s brojem pozitivnih odgovora grupe korisnika koji nisu vidjeli vaše oglase. Rezultat mjeri utjecaj vaših oglasa na pozitivnu percepciju vaše robne marke kod publike. Na primjer, porast pozitivnih odgovora s 20% na 40% u anketi između dvije anketirane grupe predstavlja relativni učinak od 100%.

Budući da se odgovori u anketi ne mogu prikupiti za cijele izložene i osnovne grupe, ovaj se podatak ekstrapolira iz prikupljenih odgovora i predstavlja procijenjeni broj unutar određenog raspona. Interval pouzdanosti obično je 90%, pa možete očekivati da će u 90% slučajeva točan iznos učinka biti unutar tog raspona (kada biste trebali doseći sve korisnike).

Referentna stopa pozitivnih odgovora

Govori koliko su često korisnici kojima je prekinuto prikazivanje vašeg oglasa pozitivno odgovorili na vašu robnu marku. Koristite taj mjerni podatak da biste bolje razumjeli kako je na pozitivne odgovore na vašu robnu marku utjecalo opće medijsko izlaganje i drugi čimbenici, a ne prikazivanje vaših oglasa u kampanjama.

Odgovori izložene grupe na anketu

Predstavlja broj anketnih odgovora korisnika koji nisu vidjeli vaše oglase.

Napomena: ako u tom stupcu vidite mali broj, to znači da još ne postoji dovoljan broj anketnih odgovora. Nastavite prikazivati svoje kampanje pa uskoro ponovno provjerite.

Odgovori osnovne grupe na anketu

Predstavlja broj anketnih odgovora korisnika kojima je uskraćeno prikazivanje vaših oglasa.

Napomena: ako u tom stupcu vidite mali broj, to znači da još ne postoji dovoljan broj anketnih odgovora. Nastavite prikazivati svoje kampanje pa uskoro ponovno provjerite.

Stopa pozitivnih odgovora izloženih korisnika

Govori koliko su često korisnici koji su vidjeli vaše oglase pozitivno reagirali na vašu robnu marku.

Interval pouzdanosti

To je procijenjeni raspon u koji ulaze vaše procjene učinka na robnu marku. Na primjer, relativni učinak iznosi 38,41%, što je procijenjeni učinak robne marke. U zagradi ćete vidjeti interval pouzdanosti od najmanje 30,5% do najviše 45,0%.

Pregledavanje podataka mjerenja učinka na robnu marku

Podaci o mjerenju učinka na robnu marku dostupni su u većini tablica u Google Adsu, uključujući tablice Kampanja, Grupa oglasa, Demografski podaci itd. Rezultate možete vidjeti i na razini proizvoda ili robne marke u tablici Mjerenje učinka robne marke.

Da biste vidjeli podatke o mjerenju učinka na robnu marku:

  1. Kliknite ikonu stupaca Stupci.
  2. Kliknite Izmijeni stupce.
  3. Odaberite Učinak na robnu marku, a zatim kliknite Primijeni.

Segmentiranje podataka mjerenja prema vrsti učinka na robnu marku

Da biste segmentirali podatke mjerenja prema određenom mjernom podatku (primjerice prepoznavanje oglasa, svijest, razmatranje, naklonost i namjera kupnje), kliknite ikonu segmenta i odaberite Vrsta učinka na robnu marku da biste vidjeli podatke mjerenja za odabrani mjerni podatak.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false