Razumijevanje podataka mjerenja anketama o učinku robne marke

Ako ste već postavili mjerenje anketama o učinku robne marke, možete dodati korisne stupce za izvješćivanje da biste vidjeli u kojoj su mjeri vaši oglasi utjecali na pozitivan stav publike prema vašoj robnoj marki ili proizvodu. Radi točnog određivanja malih iznosa porasta načelno je potrebno više odgovora jer bi s manjim brojem odgovora na ankete o učinku robne marke bilo teško točno odrediti utjecaj vaših oglasa na te odgovore. U ovom ćete članku saznati što znače ti mjerni podaci i kako ih dodati u izvješća.

Pogledajte sljedeće smjernice o broju potrebnih odgovora za određivanje porasta.

  • Za kampanje s dobrom izvedbom određivanje porasta možete očekivati nakon što primite oko 2000 odgovora po mjernom podatku porasta.
  • Uz preporučeni minimalni proračun određivanje porasta možete očekivati nakon što primite 4100 odgovora po mjernom podatku porasta.
  • Ako vaša kampanja nije pokazala nikakav porast nakon prikupljanja 16.800 odgovora po mjernom podatku, možda nećete moći odrediti porast.
Napomena: općenito, rezultate porasta možete početi primjećivati nakon što vaše ankete prikupe 2000 odgovora. Saznajte više o brojenju odgovora u anketi o učinku robne marke i apsolutnom porastu.

Pridobiveni korisnici

Ovaj stupac prikazuje procijenjeni broj korisnika u oglednoj anketi čija se percepcija vaše robne marke promijenila zbog vaših oglasa, ekstrapoliran na ukupni doseg kampanje. U njemu se prikazuje razlika između pozitivnih odgovora u anketama o vašoj robnoj marki ili proizvodu grupe korisnika koji su vidjeli vaš oglas i grupe korisnika koji ga nisu vidjeli. Na primjer, vaši oglasi mogu dovesti do porasta razmatranja (ili svijesti ili prepoznavanja oglasa) vaše robne marke ili proizvoda nakon pregledavanja oglasa. 

Mjerni podatak "pridobiveni korisnici" nužno ne mjeri jedinstvene korisnike jer na jednog korisnika može pozitivno utjecati ili ga se može "pridobiti" nekoliko puta tijekom trajanja vaše kampanje.

Napomena: nije podržan remarketing za pridobivene korisnike.

Cijena po pridobivenom korisniku

Prosječna cijena za pridobivenog korisnika koji nakon prikazivanja oglasa razmatra vašu robnu marku. Cijena po pridobivenom korisniku mjeri se dijeljenjem ukupne cijene vaše kampanje s brojem pridobivenih korisnika. Taj mjerni podatak možete upotrijebiti da biste razumjeli vrijednost promjene mišljenja neke osobe o vašoj robnoj marki u pogledu njezina razmatranja, prepoznavanja oglasa i svijesti o robnoj marki.

Apsolutni učinak robne marke

Taj mjerni podatak prikazuje razliku između pozitivnih odgovora u anketama o vašoj robnoj marki ili proizvodu između grupe osoba koje su vidjele vaš oglas (izložena grupa) i grupe osoba kojoj je uskraćeno prikazivanje oglasa (osnovna grupa). Izračunava se oduzimanjem stope pozitivnih odgovora osnovne grupe od one izložene grupe. Apsolutni učinak robne marke mjeri koliko su vaši oglasi utjecali na pozitivne osjećaje publike prema vašoj robnoj marki ili proizvodu. Na primjer, porast pozitivnih odgovora s 20% na 40% u anketi između dvije anketirane grupe predstavlja apsolutni porast od 20%. 

Apsolutni učinak robne marke i izvedba kampanje

Apsolutni učinak ne mora se nužno odraziti na ukupnu uspješnost učinka robne marke. Bolje je da se usredotočite na primarni mjerni podatak svoje kampanje kao što je, primjerice, cijena po pridobivenom korisniku jer se ona ubraja u doseg i u cijenu. Pogledajte sljedeću tablicu:

Kampanja

Cijena Cijenu po tisuću pojavljivanja (CPM) Doseg Apsolutni porast Pridobiveni korisnici Cijena po pridobivenom korisniku
Kampanja 1 400 HRK 90 HRK 6666 10% 667 0,90 HRK
Kampanja 2 400 HRK 30 HRK 20000 5% 1000 0,60 HRK
Razlika nije primjenjivo 66%  200%  50%  60%  33% 

Ako razmatrate samo apsolutni porast, tada izgleda da kampanja 1 ima bolju izvedbu od kampanje 2. No, po istoj cijeni kampanja 2 privukla je 50% više pridobivenih korisnika uz 66% niži CPM i 33% učinkovitiju cijenu po pridobivenom korisniku. 

Porast dostupnog kapaciteta

Predstavlja utjecaj koji su vaši oglasi imali na porast pozitivnih osjećaja prema vašoj robnoj marki ili proizvodu u usporedbi s potencijalom pozitivnog rasta koji su vaša robna marka ili proizvod mogli ostvariti. Taj mjerni podatak izračunava se dijeljenjem apsolutnog porasta s 1 minus stopa pozitivnih odgovora osnovne grupe. Na primjer, porast pozitivnih odgovora s 20% na 40% u anketi između izložene grupe i osnovnih grupa predstavlja porast dostupnog kapaciteta od 25%.

Relativni učinak robne marke

Predstavlja razliku u pozitivnim odgovorima na ankete o robnoj marki ili proizvodu korisnika koji su vidjeli vaše oglase u odnosu na korisnike kojima je prikazivanje vaših oglasa uskraćeno. Ta se razlika zatim dijeli s brojem pozitivnih odgovora grupe korisnika koji nisu vidjeli vaše oglase. Rezultat mjeri utjecaj vaših oglasa na pozitivnu percepciju vaše robne marke kod publike. Na primjer, porast pozitivnih odgovora s 20% na 40% u anketi između dvije anketirane grupe predstavlja relativni porast od 100%.

Budući da se odgovori u anketi ne mogu prikupiti za cijele izložene i osnovne grupe, ovaj se podatak ekstrapolira iz prikupljenih odgovora i predstavlja procijenjeni broj unutar određenog raspona. Interval pouzdanosti obično je 90%, pa možete očekivati da će u 90% slučajeva točan iznos porasta biti unutar tog raspona (kada biste trebali doseći sve korisnike).

Stopa pozitivnih odgovora osnovne grupe

Govori koliko su često korisnici kojima je uskraćeno prikazivanje vašeg oglasa pozitivno odgovorili na vašu robnu marku. Koristite taj mjerni podatak da biste bolje razumjeli kako je na pozitivne odgovore o vašoj robnoj marki utjecala opća medijska izloženost i drugi čimbenici, a ne prikazivanje vaših oglasa u kampanjama. 

Anketni odgovori izložene grupe

Predstavlja broj anketnih odgovora korisnika koji nisu vidjeli vaše oglase.

Napomena: ako u tom stupcu vidite mali broj, to znači da još ne postoji dovoljan broj anketnih odgovora. Nastavite prikazivati svoje kampanje pa uskoro ponovno provjerite. 

Odgovori na osnovnu anketu

Predstavlja broj anketnih odgovora korisnika kojima je uskraćeno prikazivanje vaših oglasa.

Napomena: ako u tom stupcu vidite mali broj, to znači da još ne postoji dovoljan broj anketnih odgovora. Nastavite prikazivati svoje kampanje pa uskoro ponovno provjerite. 

Stopa pozitivnih odgovora 

Od svih korisnika koji su odgovorili na anketu to je postotak korisnika koji su dali pozitivan odgovor u vezi vašeg proizvoda ili marke. 

Interval pouzdanosti

To je procijenjeni raspon u koji ulaze vaš procijenjeni relativni i apsolutni učinak robne marke. Na primjer, relativni porast iznosi 38,41%, što je procijenjeni učinak robne marke. U zagradi ćete vidjeti interval pouzdanosti od najmanje 30,5% do najviše 45,0%.

Izmjena stupaca u tablici s mjernim podacima

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Na izborniku stranice slijeva kliknite Labs, a zatim odaberite Mjerenje učinka robne marke. 
  3. Odaberite oglašavani subjekt čije biste mjerne podatke željeli pregledati. 
  4. Kliknite ikonu stupaca Stupci, a zatim kliknite Izmijeni stupce.
  5. Da biste otvorili ploču kliknite Učinak robne marke, a zatim odaberite stupce koje želite dodati ili ukloniti. 
  6. Kliknite Primijeni
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem