Κατανοήστε τα δεδομένα της Μέτρησης ανάπτυξης επωνυμίας

Αν έχετε ήδη ρυθμίσει τη Μέτρηση ανάπτυξης επωνυμίας, μπορείτε να προσθέσετε χρήσιμες στήλες αναφορών, για να δείτε κατά πόσο οι διαφημίσεις σας έχουν επηρεάσει τα θετικά συναισθήματα του κοινού σας σε ό,τι αφορά την επωνυμία ή το προϊόν σας. Γενικά, απαιτούνται περισσότερες απαντήσεις, προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια τυχόν μικρότερη αύξηση, καθώς, αν υπάρχουν λίγες απαντήσεις σε έρευνες Ανάπτυξης επωνυμίας, ενδεχομένως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αντίκτυπος των διαφημίσεων σας με βάση τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε τι σημαίνουν αυτές οι μετρήσεις και πώς μπορείτε να τις προσθέσετε στις αναφορές σας.

Δείτε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον αριθμό των απαντήσεων που απαιτούνται για να εντοπίσετε την αύξηση.

  • Για καμπάνιες υψηλής απόδοσης, η αύξηση μπορεί να εντοπιστεί μόλις λάβετε περίπου 2.000 απαντήσεις ανά μέτρηση αύξησης.
  • Με τον ελάχιστο προτεινόμενο προϋπολογισμό, η αύξηση μπορεί να εντοπιστεί μόλις λάβετε 4.100 απαντήσεις ανά μέτρηση αύξησης.
  • Αν η καμπάνια σας δεν έχει παρουσιάσει αύξηση μετά τις 16.800 απαντήσεις ανά μέτρηση, ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού της αύξησης.
Σημείωση: Γενικά, ενδεχομένως θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα σχετικά με την αύξηση μόλις οι έρευνές σας λάβουν 2.000 απαντήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον αριθμό απαντήσεων σε έρευνες Ανάπτυξης επωνυμίας και την απόλυτη αύξηση.

Χρήστες που εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αγοράς

Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται ο εκτιμώμενος αριθμός χρηστών οι οποίοι συμμετείχαν σε μια δειγματοληπτική έρευνα και των οποίων η αντίληψη για την επωνυμία σας άλλαξε χάρη στις διαφημίσεις σας. Ο αριθμός αυτός εξάγεται σε σχέση με τη συνολική προσέγγιση της καμπάνιας. Αυτή η μέτρηση δείχνει τη διαφορά μεταξύ των χρηστών που είδαν τη διαφήμισή σας και των χρηστών που δεν την είδαν, όσον αφορά στις θετικές απαντήσεις που έδωσαν σε έρευνες για επωνυμίες ή προϊόντα. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις σας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της μελέτης στοιχείων (ή την αναγνωρισιμότητα ή την ανάκληση διαφήμισης) σε ό,τι αφορά την επωνυμία ή το προϊόν σας, μετά την προβολή των διαφημίσεών σας. 

Η μέτρηση "χρήστες που εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αγοράς" δεν καταμετρά απαραίτητα μοναδικούς χρήστες, δεδομένου ότι ένας χρήστης μπορεί να επηρεάζεται θετικά ή να "εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αγοράς" περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια της καμπάνιας σας.

Σημείωση: Δεν υποστηρίζεται το επαναληπτικό μάρκετινγκ σε χρήστες που εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αγοράς.

Κόστος ανά χρήστη που εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αγοράς

Το μέσο κόστος για έναν χρήστη που εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αγοράς και την επωνυμία σας, αφού ο ίδιος είδε τις διαφημίσεις σας. Το κόστος ανά χρήστη που εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αγοράς υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος της καμπάνιας σας με τον αριθμό των χρηστών που εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αγοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέτρηση, προκειμένου να κατανοήσετε το κόστος που απαιτείται για να μεταπείσετε κάποιον χρήστη σχετικά με την επωνυμία σας, σε ό,τι αφορά τη μελέτη στοιχείων επωνυμίας, την ανάκληση διαφήμισης ή την αναγνωρισιμότητα επωνυμίας.

Απόλυτη Ανάπτυξη επωνυμίας

Αυτή η μέτρηση δείχνει τη διαφορά μεταξύ των χρηστών που είδαν τις διαφημίσεις σας (εκτεθειμένη ομάδα) και των χρηστών που δεν μπόρεσαν να δουν τις διαφημίσεις σας (ομάδα σημείου αναφοράς), όσον αφορά στις θετικές απαντήσεις που έδωσαν σε έρευνες για επωνυμίες ή προϊόντα. Αυτή η μέτρηση υπολογίζεται αφαιρώντας το ποσοστό θετικών απαντήσεων της ομάδας σημείου αναφοράς από την εκτεθειμένη ομάδα. Η απόλυτη Ανάπτυξη επωνυμίας υπολογίζει κατά πόσο οι διαφημίσεις σας επηρέασαν τα θετικά συναισθήματα του κοινού σας απέναντι στην επωνυμία ή το προϊόν σας. Για παράδειγμα, η αύξηση από 20% σε 40% στις θετικές απαντήσεις έρευνας μεταξύ των δύο ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζει απόλυτη αύξηση της τάξης του 20%. 

Απόλυτη Ανάπτυξη επωνυμίας και απόδοση καμπάνιας

Η απόλυτη αύξηση δεν αντανακλά απαραίτητα τη συνολική απόδοση της Ανάπτυξης επωνυμίας. Συνιστάται να εστιάζετε σε μια μέτρηση όπως το κόστος ανά χρήστη που εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αγοράς, θεωρώντας ότι αποτελεί την κύρια μέτρηση επιτυχίας της καμπάνιας σας, επειδή σε αυτήν λαμβάνονται υπόψη τόσο η προσέγγιση χρηστών όσο και το κόστος. Δείτε τον ακόλουθο πίνακα:

Καμπάνια

Κόστος Κόστος ανά 1.000 εμφανίσεις (CPM) Προσέγγιση χρηστών Απόλυτη αύξηση Χρήστες που εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αγοράς Κόστος ανά χρήστη που εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αγοράς
Καμπάνια 1 100 € 15 € 6.666 10% 667 0,15 €
Καμπάνια 2 100 € 5 € 20.000 5% 1.000 0,10 €
Διαφορά δ/υ 66%  200%  50%  60%  33% 

Αν εξετάσετε μόνο την απόλυτη αύξηση, η καμπάνια 1 δείχνει να έχει καλύτερη απόδοση από την καμπάνια 2. Ωστόσο, με το ίδιο κόστος, η καμπάνια 2 προσέλκυσε 50% περισσότερους χρήστες που εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αγοράς, με 66% χαμηλότερο CPM και 33% αποδοτικότερο κόστος ανά χρήστη που εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αγοράς. 

Σχετική αύξηση

Πώς οι διαφημίσεις σας επηρέασαν την αύξηση των θετικών συναισθημάτων για την επωνυμία ή το προϊόν σας σε σύγκριση με τις δυνατότητες ανάπτυξης που θα μπορούσε να έχει η επωνυμία ή το προϊόν σας. Αυτή η μέτρηση υπολογίζεται διαιρώντας την απόλυτη αύξηση με το 1 μείον το ποσοστό θετικών απαντήσεων της ομάδας σημείου αναφοράς. Για παράδειγμα, η αύξηση από 20% σε 40% στις θετικές απαντήσεις έρευνας μεταξύ της εκτεθειμένης ομάδας και της ομάδας σημείου αναφοράς εκφράζει σχετική αύξηση της τάξης του 25%.

Σχετική Ανάπτυξη επωνυμίας

Η διαφορά στις θετικές απαντήσεις σε έρευνες για επωνυμίες ή προϊόντα μεταξύ των χρηστών που είδαν τις διαφημίσεις σας έναντι των χρηστών που δεν μπόρεσαν να δουν τις διαφημίσεις σας. Στη συνέχεια, αυτή η διαφορά διαιρείται με τον αριθμό των θετικών απαντήσεων από τoυς χρήστες που δεν είδαν τις διαφημίσεις σας. Το αποτέλεσμα δείχνει κατά πόσο οι διαφημίσεις σας επηρέασαν τη θετική αντίληψη του κοινού σας σχετικά με την επωνυμία σας. Για παράδειγμα, η αύξηση από 20% σε 40% στις θετικές απαντήσεις έρευνας μεταξύ των δύο ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζει σχετική αύξηση της τάξης του 100%.

Δεδομένου ότι οι απαντήσεις έρευνας δεν μπορούν να συλλεχθούν για το σύνολο των εκτεθειμένων ομάδων και των ομάδων σημείου αναφοράς, αυτά τα δεδομένα εξάγονται από τις απαντήσεις που έχουν συλλεχθεί και, κατά συνέπεια, έχετε στη διάθεσή σας έναν εκτιμώμενο αριθμό εντός συγκεκριμένου εύρους. Συνήθως, το διάστημα εμπιστοσύνης είναι 90%, οπότε μπορείτε κάλλιστα να αναμένετε ότι, στο 90% των περιπτώσεων, ο πραγματικός αριθμός αύξησης θα κυμαίνεται εντός του συγκεκριμένου εύρους (εφόσον είδαν τις διαφημίσεις σας όλοι οι χρήστες που συμμετείχαν στην έρευνα).

Ποσοστό θετικών απαντήσεων σημείου αναφοράς

Πόσο συχνά έδωσαν θετική απάντηση για την επωνυμία σας οι χρήστες που δεν μπόρεσαν να δουν τις διαφημίσεις σας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέτρηση, για να κατανοήσετε καλύτερα πώς οι θετικές απαντήσεις για την επωνυμία σας επηρεάστηκαν από τη γενική προβολή στα μέσα και από άλλους παράγοντες (και όχι από την εμφάνιση των διαφημίσεων στις καμπάνιες σας). 

Απαντήσεις έρευνας εκτεθειμένης ομάδας

Ο αριθμός των απαντήσεων έρευνας οι οποίες προέρχονται από χρήστες που είδαν τις διαφημίσεις σας.

Σημείωση: Αν ο αριθμός που εμφανίζεται σε αυτήν τη στήλη είναι μικρός, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές απαντήσεις έρευνας. Συνεχίστε να προβάλλετε τις καμπάνιες σας και δοκιμάστε ξανά σύντομα. 

Απαντήσεις έρευνας ομάδας σημείου αναφοράς

Ο αριθμός των απαντήσεων έρευνας οι οποίες προέρχονται από χρήστες που δεν μπόρεσαν να δουν τις διαφημίσεις σας.

Σημείωση: Αν ο αριθμός που εμφανίζεται σε αυτήν τη στήλη είναι μικρός, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές απαντήσεις έρευνας. Συνεχίστε να προβάλλετε τις καμπάνιες σας και δοκιμάστε ξανά σύντομα. 

Ποσοστό θετικών απαντήσεων 

Από το σύνολο των χρηστών που συμμετείχαν στην έρευνα, αυτό είναι το ποσοστό των χρηστών που έδωσαν θετική απάντηση για το προϊόν ή την επωνυμία σας. 

Διάστημα εμπιστοσύνης

Πρόκειται για το εκτιμώμενο εύρος στο οποίο εμπίπτει η εκτιμώμενη σχετική Ανάπτυξη επωνυμίας και η εκτιμώμενη απόλυτη αύξηση. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η σχετική αύξηση είναι 38,41% (πρόκειται για τη σημειακή εκτίμηση). Σε αγκύλες θα δείτε το διάστημα εμπιστοσύνης από 30,5% έως 45,0%.

Τροποποιήστε τις στήλες του πίνακα δεδομένων μέτρησης

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
  2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Labs και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέτρηση αύξησης. 
  3. Επιλέξτε το διαφημιζόμενο αντικείμενο για το οποίο θέλετε να προβάλετε δεδομένα μέτρησης. 
  4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στηλών Στήλες και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στηλών.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη επωνυμίας, για να ανοίξετε τον πίνακα. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε. 
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας