Forstå dataene fra dine undersøgelser af brandpåvirkning

Hvis du allerede har oprettet en undersøgelse af brandpåvirkning, kan du tilføje nyttige rapporteringskolonner for at se, hvor meget dine annoncer har påvirket din målgruppes positive opfattelse af dit brand eller produkt. Generelt kræver det flere svar for nøjagtigt at kunne registrere en lavere grad af påvirkning. Hvis der kun er nogle få svar på undersøgelserne af brandpåvirkning, kan det være svært helt nøjagtigt at finde ud af, hvor meget dine annoncer har påvirket svarene. I denne artikel får du oplysninger om, hvad disse metrics betyder, og hvordan du føjer dem til dine rapporter.

Se følgende retningslinjer for, hvor mange besvarelser der kræves, før påvirkningen kan registreres.

  • For effektive kampagner kan du forvente at registrere en påvirkning, når du har modtaget ca. 2.000 besvarelser pr. påvirknings-metric.
  • Ved det anbefalede budgetminimum kan du forvente at registrere en påvirkning, når du har modtaget 4.100 besvarelser pr. påvirknings-metric.
  • Hvis der ikke er registreret nogen påvirkning for din kampagne, når du har modtaget 16.800 besvarelser pr. metric, vil du muligvis ikke kunne registrere påvirkningen.
Bemærk! Du bør generelt kunne begynde at se påvirkningsresultater, når du har modtaget 2.000 besvarelser af dine undersøgelser. Få flere oplysninger om antal svar på undersøgelser af brandpåvirkning og absolut påvirkning.

Brandpåvirkede brugere

Denne kolonne viser dig det estimerede antal brugere i en stikprøveundersøgelse, hvis opfattelse af dit brand har ændret sig som følge af dine annoncer. Den viser forskellen i positive svar på dine brand- eller produktundersøgelser mellem de brugere, der har set din annonce, og dem, der ikke har set den. Dine annoncer kunne f.eks. resultere i, at der er flere, der overvejer dit brand eller dit produkt, når de har set din annonce. De kunne også påvirke bevidstheden eller annonceerindringen. 

Kolonnen "Brandpåvirkede brugere" måler ikke nødvendigvis kun unikke brugere. En bruger kan f.eks. blive positivt påvirket mere end én gang i løbet af en kampagne.

Bemærk! Remarketing til brandpåvirkede brugere understøttes ikke.

Pris pr. brandpåvirket bruger

Dette er den gennemsnitlige pris for en påvirket bruger, som nu overvejer dit brand efter at have set dine annoncer. Pris pr. brandpåvirket bruger måles ved at dividere den samlede pris på din kampagne med antallet af brandpåvirkede brugere. Du kan bruge denne metric til at forstå, hvor meget det koster at ændre en persons mening om dit brand med hensyn til brandovervejelse, annonceerindring eller brandbevidsthed.

Absolut brandpåvirkning

Denne metric viser forskellen i positive svar på brand- eller produktundersøgelser mellem dem, der har set din annonce (den eksponerede gruppe), og dem, der ikke fik lov til at se dine annoncer (basisgruppen). Denne metric beregnes ved at trække basisgruppens positive svar fra den eksponerede gruppes positive svar. Absolut brandpåvirkning måler, hvor meget dine annoncer har påvirket din målgruppes positive opfattelse af dit brand eller produkt. En stigning fra 20 % til 40 % i antallet af positive undersøgelsessvar mellem de to grupper i undersøgelserne repræsenterer f.eks. en absolut påvirkning på 20 %. 

Absolut brandpåvirkning og kampagneeffektivitet

Absolut påvirkning afspejler ikke nødvendigvis dit brands overordnede påvirkning. Det er bedre at fokusere på en metric som pris pr. brandpåvirket bruger som den primære succesmetric for din kampagne, da den tager højde for både rækkevidde og pris. Se tabellen nedenfor:

Kampagne

Pris Pris pr. tusind eksponeringer (CPM) Rækkevidde Absolut påvirkning Brandpåvirkede brugere Pris pr. brandpåvirket bruger
Kampagne 1 100 DKK 15 DKK 6.666 10 % 667 0,15 DKK
Kampagne 2 100 DKK 5 DKK 20.000 5 % 1.000 0,10 DKK
Forskel Ikke tilgængelig 66 %  200 %  50 %  60 %  33 % 

Hvis du kun ser på absolut påvirkning, ser det ud til, at Kampagne 1 klarer sig bedre end Kampagne 2. Men til den samme pris genererede Kampagne 2 50 % flere brandpåvirkede brugere til en CPM, der er 66 % lavere, og til en pris pr. brandpåvirket bruger, der er 33 % lavere. 

Stigning i headroom

Denne metric viser den effekt, dine annoncer har haft med hensyn til at øge den positive opfattelse af dit brand eller produkt sammenlignet med det positive vækstpotentiale, dit brand eller produkt kunne have opnået. Denne metric beregnes ved at dividere den absolutte påvirkning med 1 minus basisgruppens positive svarprocent. En stigning fra 20 % til 40 % i antallet af positive undersøgelsessvar mellem den eksponerede gruppe og basisgruppen repræsenterer f.eks. en påvirkning af headroom på 25 %.

Relativ brandpåvirkning

Denne metric viser forskellen i positive svar på brand- eller produktundersøgelser mellem de brugere, der har set dine annoncer, og de brugere, der ikke har set dine annoncer. Forskellen divideres derefter med antallet af positive svar fra den gruppe af brugere, der ikke har set dine annoncer. Resultatet måler, hvor meget dine annoncer har påvirket din målgruppes positive opfattelse af dit brand. En stigning fra 20 % til 40 % i antallet af positive svar mellem de to grupper i undersøgelserne repræsenterer f.eks. en relativ påvirkning på 100 %.

Da der ikke kan indsamles undersøgelsessvar for hele den eksponerede gruppe og basisgruppen, ekstrapoleres disse data fra de indsamlede svar, hvilket giver dig et estimeret antal inden for et bestemt interval. Normalt er konfidensintervallet 90 %, så du kan forvente, at i 90 % af tilfældene ligger det rigtige påvirkningstal inden for dette interval (hvis du havde nået ud til alle).

Referenceværdi for antal positive svar

Måler, hvor ofte de brugere, der ikke så dine annoncer, reagerede positivt på dit brand. Du kan bruge denne metric til bedre at forstå, hvordan positiv respons på dit brand skyldes generel medieeksponering og andre faktorer, og ikke at målgruppen har set annoncerne i dine kampagner. 

Undersøgelsesbesvarelser, eksponeret gruppe

Antallet af undersøgelsessvar fra personer, der har set dine annoncer.

Bemærk! Hvis du ser et lavt tal i denne kolonne, betyder det, at der ikke er nok undersøgelsessvar endnu. Fortsæt med at køre dine kampagner, og vend tilbage igen på et senere tidspunkt. 

Referenceværdi for undersøgelsesbesvarelser

Antallet af undersøgelsessvar fra personer, der ikke har set dine annoncer.

Bemærk! Hvis du ser et lavt tal i denne kolonne, betyder det, at der ikke er nok undersøgelsessvar endnu. Fortsæt med at køre dine kampagner, og vend tilbage igen på et senere tidspunkt. 

Positiv svarprocent 

Ud af alle dem, der svarede på undersøgelsen, er dette den procentdel af personer, som svarede positivt i forbindelse med dit produkt eller brand. 

Konfidensinterval

Dette er det estimerede interval, hvor estimaterne for din relative brandpåvirkning og absolutte brandpåvirkning falder. Du kan f.eks. se, at den relative påvirkning er 38,41 % (punktestimatet). I parentes kan du se konfidensintervallet fra mindst 30,5 % til højst 45,0 %.

Rediger kolonnerne i tabellen med målingsdata

  1. Log ind på din Google Ads-konto.
  2. Klik på Prøvefunktioner i sidemenuen til venstre, og vælg derefter Undersøgelse af brandpåvirkning. 
  3. Vælg det annoncerede produkt, du vil have vist målingsdata for. 
  4. Klik på kolonneikonet Kolonner og derefter på Rediger kolonner.
  5. Klik på Brandpåvirkning for at åbne panelet, og vælg derefter de kolonner, du vil tilføje eller fjerne. 
  6. Klik på Anvend
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet