Forstå dataene fra dine undersøgelser af brandpåvirkning

Hvis du allerede har oprettet en undersøgelse af brandpåvirkning, kan du tilføje nyttige rapporteringskolonner for at se, hvor meget dine annoncer har påvirket (eller øget) din målgruppes positive opfattelse af dit brand eller produkt. Generelt kræver det flere besvarelser for nøjagtigt at kunne registrere en lavere grad af påvirkning. Hvis der kun er nogle få svar på undersøgelserne om brandpåvirkning, kan det være vanskeligt helt nøjagtigt at finde ud af, hvor meget dine annoncer har påvirket svarene. I denne artikel får du oplysninger om, hvad disse metrics betyder, og hvordan du tilføjer dem i dine rapporter.

Se følgende retningslinjer for, hvor mange besvarelser der kræves, før påvirkningen kan registreres.

  • For effektive kampagner kan du forvente at registrere en påvirkning, når du har modtaget ca. 2.000 besvarelser pr. påvirknings-metric.
  • Ved det anbefalede budgetminimum kan du forvente at registrere en påvirkning, når du har modtaget 4.100 besvarelser pr. påvirknings-metric.
  • Hvis der ikke er registreret nogen påvirkning for din kampagne, når du har modtaget 16.800 besvarelser pr. metric, vil du muligvis ikke kunne registrere påvirkningen.
Bemærk! Du bør almindeligvis kunne se påvirkningsresultater, når du har modtaget 2.000 besvarelser af dine undersøgelser. Få flere oplysninger om antal svar på undersøgelser om brandpåvirkning og absolut påvirkning

Brandpåvirkede brugere

Denne kolonne viser dig det estimerede antal brugere i en stikprøveundersøgelse, hvis opfattelse af dit brand har ændret sig som følge af dine annoncer. Den viser forskellen i positive svar på dine brand- eller produktundersøgelser mellem de brugere, der har set din annonce, og dem, der ikke har set den. Dine annoncer kunne f.eks. resultere i, at flere har dit brand eller dit produkt i tankerne, efter de har set din annonce. De kunne også påvirke bevidstheden eller annonce-erindringen.

Metric'en "Brandpåvirkede brugere" måler ikke nødvendigvis kun unikke brugere. En bruger kan blive påvirket mere end én gang i løbet af din kampagne.

Bemærk! Remarketing til brandpåvirkede brugere understøttes ikke.

Pris pr. brandpåvirket bruger

Den gennemsnitlige pris for en brandpåvirket bruger, der har dit brand i tankerne efter at have set dine annoncer. Pris pr. brandpåvirket bruger måles ved at dividere den samlede pris for din kampagne med antallet af brandpåvirkede brugere. Du kan bruge denne metric til at forstå, hvor meget det koster at ændre en persons holdning til dit brand med hensyn til brandovervejelse, annonce-erindring eller brandbevidsthed.

Absolut brandpåvirkning

Denne metric viser forskellen i positive svar på brand- eller produktundersøgelser mellem dem, der har set din annonce (den eksponerede gruppe), og dem, der ikke fik lov til at se dine annoncer (basisgruppen). Denne metric beregnes ved at trække basisgruppens positive svar fra den eksponerede gruppes positive svar. Absolut brandpåvirkning måler, hvor meget dine annoncer har påvirket din målgruppes positive opfattelse af dit brand eller produkt. En stigning fra 20 % til 40 % i antallet af positive undersøgelsessvar mellem de to grupper i undersøgelserne repræsenterer f.eks. en absolut påvirkning på 20 %.

Absolut brandpåvirkning og kampagneeffektivitet

Absolut påvirkning afspejler ikke nødvendigvis dit brands overordnede påvirkning. Det er bedre at fokusere på en metric som pris pr. brandpåvirket bruger som den primære succesmetric for din kampagne, da den både tager højde for rækkevidde og pris. Se tabellen nedenfor:

Kampagne

Pris Pris pr. tusind eksponeringer (CPM) Rækkevidde Absolut påvirkning Brandpåvirkede brugere Pris pr. brandpåvirket bruger
Kampagne 1 100 DKK 15 DKK 6.666 10 % 667 0,15 DKK
Kampagne 2 100 DKK 5 DKK 20.000 5 % 1.000 0,10 DKK
Forskel Ikke tilgængelig 66 % 200 % 50 % 60 % 33 %

Hvis du kun ser på absolut påvirkning, klarer Kampagne 1 klarer sig tilsyneladende bedre end Kampagne 2. Men til den samme pris genererede Kampagne 2 50 % flere brandpåvirkede brugere til en 66 % lavere CPM og en 33 % lavere pris pr. brandpåvirket bruger.

Mulighed for brandpåvirkning

Denne metric viser den effekt, dine annoncer har haft med hensyn til at øge den positive opfattelse af dit brand eller produkt sammenlignet med det positive vækstpotentiale, dit brand eller produkt kunne have opnået. Denne metric beregnes ved at dividere den absolutte påvirkning med 1 minus basisgruppens positive svarprocent. En stigning fra 20 % til 40 % i antallet af positive undersøgelsessvar mellem den eksponerede gruppe og basisgruppen repræsenterer f.eks. en påvirkning af headroom på 25 %.

Relativ brandpåvirkning

Denne metric viser forskellen i positive svar på brand- eller produktundersøgelser mellem de brugere, der har set dine annoncer, og de brugere, der ikke har fået mulighed for at se dine annoncer. Forskellen divideres derefter med antallet af positive svar fra den gruppe af brugere, der ikke har set dine annoncer. Resultatet måler, hvor meget dine annoncer har påvirket din målgruppes positive opfattelse af dit brand. En stigning fra 20 % til 40 % i antallet af positive svar mellem de to grupper i undersøgelserne repræsenterer f.eks. en relativ påvirkning på 100 %.

Da der ikke kan indsamles undersøgelsessvar for hele den eksponerede gruppe og basisgruppen, ekstrapoleres disse data fra de indsamlede svar, hvilket giver dig et estimeret antal inden for et bestemt interval. Normalt er konfidensintervallet 90 %, så du kan forvente, at i 90 % af tilfældene ligger det rigtige påvirkningstal inden for dette interval (hvis du havde nået ud til alle).

Referenceværdi for positiv svarprocent

Måler, hvor ofte de brugere, der ikke har fået mulighed for at se dine annoncer, reagerede positivt på dit brand. Du kan bruge denne metric til bedre at forstå, hvordan positiv respons på dit brand skyldes generel medieeksponering og andre faktorer, og ikke at målgruppen har set annoncerne i dine kampagner.

Undersøgelsesbesvarelser, eksponeret gruppe

Antallet af undersøgelsessvar fra personer, der har set dine annoncer.

Bemærk! Hvis du ser et lavt tal i denne kolonne, betyder det, at der ikke er nok undersøgelsessvar endnu. Fortsæt med at køre dine kampagner, og vend tilbage igen på et senere tidspunkt.

Referenceværdi for undersøgelsesbesvarelser

Antallet af undersøgelsessvar fra personer, der ikke har set dine annoncer.

Bemærk! Hvis du ser et lavt tal i denne kolonne, betyder det, at der ikke er nok undersøgelsessvar endnu. Fortsæt med at køre dine kampagner, og vend tilbage igen på et senere tidspunkt.

Eksponeret positiv svarprocent

Denne metric måler, hvor ofte de brugere, der har set dine annoncer, reagerede positivt på dit brand.

Konfidensinterval

Dette er det estimerede interval, hvor estimaterne for din brandpåvirkning falder. Du kan f.eks. se, at den relative påvirkning er 38,41 % (punktestimatet). I parentes kan du se konfidensintervallet fra mindst 30,5 % til højst 45,0 %.

Se dine data for måling af brandpåvirkning

Der findes data for måling af brandpåvirkning i de fleste tabeller i Google Ads, herunder "Kampagne", "Annoncegruppe", "Demografi" og meget mere. Du kan også se resultaterne på niveauet "Produkt" eller "Brand" i tabellen "Undersøgelse af brandpåvirkning".

Sådan ser du data for din brandpåvirkning:

  1. Klik på kolonneikonet Et billede af Google Ads-kolonneikonet.
  2. Klik på Rediger kolonner.
  3. Vælg Brandpåvirkning, og klik derefter på Anvend.

Segmentér dine målingsdata efter brandpåvirkningstype

Hvis du vil segmentere dine måledata efter en bestemt metric (f.eks. "Annonce-erindring", "Kendskab", "Overvejelse", "Positivitet" og "Købshensigt"), skal du klikke på segmentikonet og vælge Brandpåvirkningstype for at se måledata for den valgte metric.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false