Cách tải huy hiệu Đối tác Google xuống

Để ghi nhận nỗ lực của rất nhiều đối tác đã đáp ứng các yêu cầu để đạt được huy hiệu Đối tác mới, chúng tôi sẽ triển khai huy hiệu Đối tác mới trong những tuần tới. Sau đây là thông tin về trải nghiệm và các yêu cầu mới dành cho Đối tác.

Huy hiệu Đối tác Google và huy hiệu Đối tác xuất sắc được cấp cho những công ty tham gia chương trình Google Partners đã đáp ứng các yêu cầu tương ứng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tải huy hiệu Đối tác Google xuống và cung cấp các nguyên tắc sử dụng huy hiệu đó.

Trước khi bắt đầu

Nếu công ty của bạn chưa phải là Đối tác hoặc Đối tác cao cấp, hãy đọc bài viết "Cách đạt được huy hiệu Đối tác Google" để tìm hiểu thêm về các yêu cầu.

Giới thiệu về các định dạng của huy hiệu Đối tác Google

Huy hiệu Đối tác Google có 2 định dạng: một định dạng có thể dùng trên các tài sản trực tuyến ("đoạn mã HTML") và những tài sản có thể dùng trên các tài liệu tiếp thị khác.

Kể từ tháng 6 năm 2021, những Đối tác đáp ứng các yêu cầu mới dành Đối tác sẽ có quyền sử dụng huy hiệu Đối tác Google mới và các tài sản huy hiệu mới. Nếu đã giành được huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc trước tháng 2 năm 2022, bạn sẽ có thể duy trì trạng thái của huy hiệu đó và tiếp tục sử dụng các tài sản huy hiệu cho đến khi chúng tôi ra mắt chương trình mới.

Các chứng nhận chuyên môn sẽ không còn giá trị kể từ tháng 6 năm 2021 khi chúng tôi ra mắt huy hiệu Đối tác Google mới. Các chứng nhận chuyên môn sẽ không còn xuất hiện trên các tài sản huy hiệu dùng trên trang web của bạn.

Cách tải các tài sản huy hiệu Đối tác Google xuống

Chuyển đến thẻ Chương trình Partners.

  1. Tìm thẻ Trạng thái huy hiệu và nhấp vào Xem thông tin chi tiết.
  2. Ở cuối trang, hãy mở rộng mục Tài sản huy hiệu.
  3. Để tải đoạn mã HTML xuống, hãy nhấp vào Tải đoạn mã xuống. Để tải tài sản cho tài liệu tiếp thị xuống, hãy nhấp vào Tải tệp xuống.
Lưu ý: Sau khi đáp ứng các yêu cầu, bạn có thể phải chờ từ 24 đến 48 giờ để có thể sử dụng huy hiệu.

Nếu bạn là Đối tác xuất sắc và cần truy cập vào các tài sản dành cho Đối tác xuất sắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Theo mặc định, đoạn mã HTML có thể xuất hiện trên (các) trang web trên thẻ Thông tin chi tiết về công ty của bạn. Để hiển thị huy hiệu trên các trang web khác, hãy chuyển đến thẻ Chương trình Partners, tìm thẻ "Thông tin chi tiết về công ty", nhấp vào "Xem chi tiết" và chọn tùy chọn "Các trang web có gắn huy hiệu" để nhập URL của các trang web đó.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố