Ako stiahnuť odznak Google Partner

Odznaky Google Partner a Premier Google Partner sa udeľujú firmám zúčastneným v programe Google Partners, ktoré získali nárok na status certifikovaného partnera. Tento článok obsahuje informácie o tom, ako si stiahnuť odznak Google Partner, a pokyny na jeho používanie.

Skôr než začnete

Ak vaša firma nezískala status certifikovaného partnera Google, prečítajte si článok Ako získať odznak Google Partner, kde nájdete ďalšie informácie o príslušných požiadavkách.

Odznaky Google Partner

Existujú dva formáty odznaku Google Partner – taký, ktorý možno použiť online (tzv. dynamický odznak), a taký, ktorý možno použiť v tlačených marketingových materiáloch (tzv. statický odznak).

Dynamický odznak

V dynamickom odznaku sa po umiestnení kurzora myši na bodky v pravom rohu zobrazia názov a špecializácie firmy. Dynamický odznak musíte používať na svojom webe a na ďalších doménach, ktoré sú uvedené v profile vašej firmy v programe Google Partners. Odznak môžete na weby pridať pomocou útržku kódu.

Partners pri zobrazovaní odznaku vyhľadáva iba unikátny útržok kódu. Nevyhľadáva pritom žiaden iný kód, ktorý môže byť použitý na vašom webe. Upozorňujeme, že Partners sa pri získavaní a používaní informácií riadi pravidlami ochrany súkromia Googlu.

Statický odznak

V spodnej časti statického odznaku sa uvádza zoznam špecializácií, ktoré firma získala. Statický odznak musíte používať vo všetkých marketingových materiáloch a nesmiete ho používať na weboch. Odznak si spolu s podkladmi stiahnete ako súbor ZIP.

Pokyny

Stiahnutie odznaku Google Partner alebo Premier Google Partner

  1. Prejdite na kartu Program Partners.
  2. Nájdite kartu Stav odznaku
  3. Kliknite na trojbodkovú ponuku 3 dot menu icon a potom na Stiahnuť podklady odznaku.
  4. Ak chcete získať útržok kódu dynamického odznaku, kliknite na Stiahnuť útržok. Ak chcete získať podklady statického odznaku do marketingových materiálov, kliknite na Podklady odznaku Google Partner.zip.  

Upozorňujeme, že sprístupnenie odznaku môže trvať 24 až 48 hodín.

Dynamický odznak sa predvolene zobrazuje na weboch, ktoré ste pridali na karte Podrobnosti o firme. Ak sa má odznak zobrazovať aj na ďalších weboch, otvorte kartu Program Partners, nájdite kartu Podrobnosti o firme, kliknite na Zobraziť podrobnosti a vyberte Weby s odznakom. Potom zadajte adresy ďalších webov.      

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory