Τα οφέλη που παρέχει η κατάσταση Google Partner

Εφόσον η εταιρεία σας πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη της κατάστασης Google Partner, έχετε πρόσβαση σε διάφορα οφέλη του προγράμματος Partners. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα οφέλη για τα μέλη του προγράμματος Partners, τις εταιρείες που έχουν αποκτήσει το σήμα Partner και τις εταιρείες που έχουν αποκτήσει το σήμα Premier Partner.  

Εκπαίδευση Μέλος Google Partner Premier Google Partner
Εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιήσεις προϊόντων
Εκπαιδευτικά προγράμματα πωλήσεων
Πρόσβαση στην Κοινότητα και ενημερώσεις προϊόντων
Εκπαιδευτικά προγράμματα για ανώτατα στελέχη εταιρειών    
Υποστήριξη      
Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, συζήτησης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αποκλειστική διαχείριση λογαριασμών (εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις)    
Ανάπτυξη      
Στοιχεία του σήματος Partner  
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη στρατηγική απόκτησης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων    
Υποστήριξη εκδηλώσεων με στόχο την απόκτηση πελατών  
Επιβραβεύσεις      
Προωθητικές προσφορές
Διαγωνισμοί για εταιρείες  
Ετήσια Διάσκεψη κορυφής του Partners    

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας