Xem trước hồ sơ công ty của bạn

Bạn có thể sử dụng hồ sơ công ty để hiển thị trạng thái Đối tác của Google. Sau khi đạt huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp, bạn có thể xem trước hồ sơ của mình:  
  1. Trong tài khoản người quản lý Google Ads của mình, bạn hãy chuyển đến tab Chương trình đối tác 
  2. Tìm thẻ Trạng thái huy hiệu và nhấp vào menu ba chấm
  3. Nhấp vào mục “Xem trước hồ sơ công ty của bạn”. 

Ở trên cùng bên trái của trang xem trước, bạn sẽ thấy biểu tượng liên kết và URL dành cho trang web hồ sơ công ty của bạn. Bạn có thể sao chép URL này để sử dụng trong các tài liệu tiếp thị của mình. URL hồ sơ công ty của bạn sẽ tự động liên kết với huy hiệu Đối tác động của bạn. 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố