Nguyên tắc về huy hiệu Đối tác Google

Huy hiệu Đối tác Google hoặc huy hiệu Đối tác Google cao cấp được cấp cho các công ty trong chương trình Google Partners đã đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác. Đối tác đã đạt được một trong hai huy hiệu có thể thêm huy hiệu vào trang web của mình, các sản phẩm trực tuyến khác và các tài liệu tiếp thị bên ngoài môi trường trực tuyến để cho thấy rằng Google công nhận công ty của họ là đối tác có chứng nhận Google. Bài viết này chứa thông tin về cách sử dụng huy hiệu.

Trước khi bạn bắt đầu

Nếu công ty của bạn chưa đạt được trạng thái Đối tác của Google và huy hiệu Đối tác, hãy đọc "Đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác của Google" để tìm hiểu thêm về các yêu cầu.

Nguyên tắc

Chỉ những công ty đã đạt được trạng thái Đối tác mới có thể hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp.

Công ty đã giành được huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp phải thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây. Bạn không được sử dụng bất kỳ huy hiệu theo bất kỳ cách nào khác với cách được chỉ định trong các nguyên tắc này. Việc không tuân thủ các nguyên tắc này sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản dịch vụ Đối tác của Google.

Nói chung, bạn không thể hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp theo bất kỳ cách nào ngụ ý về mối quan hệ hoặc liên kết với Google. Ví dụ: huy hiệu không thể được sử dụng theo cách mà có thể cho thấy rằng Google tài trợ công ty của bạn hoặc xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào của bạn được cung cấp.

Ngoài ra, huy hiệu không thể được sử dụng theo cách có thể diễn giải hợp lý để đề xuất nội dung biên tập đã được soạn bởi hoặc thể hiện quan điểm hoặc ý kiến của Google hoặc nhân viên Google.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng huy hiệu Đối tác Google hiệu quả nhất, hãy tải Cẩm nang thương hiệu Google Partners dành cho đại lý) xuống

 

Huy hiệu nào để hiển thị

Huy hiệu động hiển thị tên và chuyên môn của đại lý khi ai đó di chuột qua các dấu chấm ở góc phải.

Bạn phải sử dụng huy hiệu động trên trang web công ty của bạn và các tên miền bổ sung mà quản trị viên công ty của bạn thêm làm các trang web để hiển thị huy hiệu.

 

Huy hiệu tĩnh liệt kê các chuyên môn mà công ty bạn đã giành được ở phía dưới cùng.

Bạn phải sử dụng huy hiệu tĩnh trên bản in tài liệu tiếp thị và sản phẩm trực tuyến như các trang truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Bạn không thể sử dụng huy hiệu tĩnh trên trang web công ty của bạn hoặc các trang web khác mà quản trị viên công ty của bạn thêm vào làm các tên miền bổ sung để hiển thị huy hiệu.

Vị trí để hiển thị huy hiệu

Trang web

Bạn phải sử dụng phiên bản động của huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp trên trang web công ty của bạn và các tên miền bổ sung. Bạn không thể mô phỏng huy hiệu theo bất kỳ cách nào trên trang web công ty của bạn hoặc các tên miền bổ sung.

Bạn không thể hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp trên bất kỳ trang web nào vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào hoặc vi phạm chính sách biên tập của Google.

Bạn không thể hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp trong bất kỳ tài liệu nào, chẳng hạn như trang web, có chứa hoặc hiển thị thông tin sau:

  • Nội dung người lớn
  • Quảng bá cờ bạc
  • Lôi kéo bán thuốc lá hoặc rượu cho người dưới 21 tuổi

Bạn không thể hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp trong bất kỳ tài liệu nào, chẳng hạn như trang web, quảng cáo các dịch vụ Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) mà không có thông báo nổi bật cho biết Google không xác minh hoặc xác nhận các dịch vụ SEO đó.

Tài liệu tiếp thị

Bạn phải sử dụng phiên bản tĩnh của huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp trong tài liệu tiếp thị của mình để cho biết rằng bạn đã được công nhận đủ điều kiện huy hiệu Đối tác Google hoặc Đối tác Google cao cấp. Tuy nhiên, bạn không thể mô phỏng huy hiệu theo bất kỳ cách nào trong tài liệu của mình.

Dưới đây là một số ví dụ về tài liệu tiếp thị mà bạn có thể hiển thị huy hiệu:

  • Danh thiếp
  • Email
  • Trang Google+ được liên kết
  • Tài liệu trình bày cho khách hàng
  • Hồ sơ
  • Văn phòng phẩm tiêu đề thư

Nếu bạn hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp trên tài liệu trực tuyến hoặc trong email, thì huy hiệu phải liên kết với trang hồ sơ Đối tác công khai của công ty bạn 

Cách hiển thị huy hiệu

Giao diện

Bạn có thể thay đổi kích thước huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp để phù hợp với tài liệu tiếp thị miễn là bạn duy trì hệ số co và màu của huy hiệu.
Nếu bạn đang sử dụng huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp trên trang web, thì phải có khoảng cách tối thiểu không nhỏ hơn 1/2 chiều cao của huy hiệu giữa mỗi cạnh của huy hiệu và các yếu tố đồ họa hoặc văn bản khác trên trang web của bạn.
Nếu bạn đang sử dụng huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp trên tài liệu bất kỳ, bạn phải bao gồm thương hiệu riêng của công ty bạn.
Bạn không thể xóa, bóp méo hoặc thay đổi bất kỳ thành phần nào của huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp. Ví dụ: bạn không thể thay đổi màu sắc của huy hiệu hoặc thay đổi vị trí của biểu trưng "Google".
Bạn không thể dịch huy hiệu hay nói cách khác là dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Bạn không thể hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp như là thành phần nổi bật nhất trong các tài liệu tiếp thị của bạn, bao gồm cả trang web của bạn, hoặc để huy hiệu xuất hiện lớn hơn hoặc nổi bật hơn so với tên hoặc biểu trưng riêng của bạn.

Bạn không thể hiển thị trong khung hoặc phản chiếu bất kỳ trang Google (bao gồm cả các trang xuất hiện sau khi bạn nhấp chuột vào biểu trưng Google hoặc hộp tìm kiếm của Google).

Nguyên tắc chung

Bạn không thể tích hợp huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp hoặc các thành phần huy hiệu thành biểu trưng riêng của bạn.
Bạn không thể đặt huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp trên bất kỳ sản phẩm hoặc mặt hàng khuyến mại nào.
Bạn không thể hiển thị huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp theo cách gây hiểu lầm, bôi nhọ, vi phạm, phỉ báng, làm mất uy tín, tục tĩu ý kiến của riêng Google hay nói cách khác là có thể phản đối Google.

Liên kết có liên quan 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố