หลักเกณฑ์ของป้าย Google Partner

ป้าย Google Partner และป้าย Premier Google Partner จะมอบให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Google Partners ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในการได้รับสถานะพาร์ทเนอร์ โดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับป้ายใดป้ายหนึ่งจะเพิ่มป้ายดังกล่าวลงในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์ และสื่อทางการตลาดออฟไลน์ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่า Google ให้การยอมรับบริษัทของตนในฐานะ Google Partner ที่มีสถานะป้าย บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลวิธีใช้ป้าย

ก่อนเริ่มต้น

หากบริษัทของคุณยังไม่ได้รับสถานะ Google Partner โปรดอ่านบทความวิธีรับป้าย Google Partner เพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์

 • บริษัทที่ได้รับสถานะป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner เท่านั้นที่สามารถแสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ได้
 • บริษัทที่ได้รับป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง คุณต้องไม่ใช้ป้ายใดป้ายหนึ่งด้วยวิธีอื่นซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Partners
 • โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องไม่แสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในลักษณะที่บอกเป็นนัยถึงความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ Google เช่น การใช้ป้ายในทางที่อาจบ่งบอกได้ว่า Google สนับสนุนบริษัทของคุณหรือรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณมี
 • นอกจากนี้ คุณต้องไม่ใช้ป้ายในทางที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเนื้อหาบทบรรณาธิการนั้นเขียนขึ้นโดยหรือเป็นตัวแทนของมุมมองหรือความคิดเห็นของ Google หรือบุคลากรของ Google

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ป้าย Google Partner ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ดาวน์โหลด Playbook เพื่อการสร้างแบรนด์ Google Partners สำหรับเอเจนซี

วิธีเลือกใช้ป้าย

ป้ายแบบไดนามิกจะแสดงชื่อบริษัทของคุณและความเชี่ยวชาญพิเศษเมื่อมีคนวางเมาส์บนจุดที่มุมขวา

Green checkmark, allowed

คุณต้องใช้ป้ายแบบไดนามิกในเว็บไซต์บริษัทและโดเมนอื่นๆ ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทเพิ่มเป็นเว็บไซต์สำหรับแสดงป้ายเท่านั้น หมายเหตุ: ในเดือนมิถุนายน 2021 คุณจะเริ่มรับป้าย Google Partner ใหม่และเข้าถึงเนื้อหาของป้ายใหม่ในหน้าสถานะป้ายได้

 

ป้ายแบบคงที่จะแสดงรายการความเชี่ยวชาญพิเศษที่บริษัทของคุณได้รับที่ด้านล่าง

Green checkmark, allowed

คุณต้องใช้ป้ายแบบคงที่ในสื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาดและพร็อพเพอร์ตี้ออนไลน์ เช่น หน้าโซเชียลมีเดียและสื่ออื่นๆ หมายเหตุ: ในเดือนมิถุนายน 2021 คุณจะเริ่มรับป้าย Google Partner ใหม่และเข้าถึงเนื้อหาของป้ายใหม่ในหน้าสถานะป้ายได้

คุณต้องไม่ใช้ป้ายแบบคงที่ในเว็บไซต์บริษัทหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทเพิ่มเป็นโดเมนเพิ่มเติมสำหรับแสดงป้าย

ตำแหน่งในการแสดงป้าย

เว็บไซต์

คุณต้องใช้ป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner แบบไดนามิกในเว็บไซต์บริษัทและโดเมนเพิ่มเติม คุณต้องไม่ลอกเลียนป้ายดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัทของคุณหรือโดเมนอื่นไม่ว่าด้วยทางใดก็ตาม

คุณต้องไม่แสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในเว็บไซต์ใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือละเมิดนโยบายด้านบรรณาธิการของ Google

คุณต้องไม่แสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในสื่อใดๆ เช่น เว็บไซต์ ที่มีหรือแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • โปรโมตการพนัน
 • เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาสูบหรือสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

คุณต้องไม่แสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในสื่อใดๆ เช่น เว็บไซต์ ที่โฆษณาบริการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO) โดยไม่มีการแจ้งที่เด่นชัดว่าบริการ SEO ดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองโดย Google

สื่อทางการตลาด

คุณต้องใช้ป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner แบบคงที่ในสื่อทางการตลาดในการระบุว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในฐานะ Google Partner หรือ Premier Google Partner อย่างไรก็ตาม คุณต้องไม่ลอกเลียนป้ายดังกล่าวลงในสื่อที่ใช้ไม่ว่าด้วยทางใด

Green checkmark, allowed

ตัวอย่างสื่อทางการตลาดบางส่วนที่แสดงป้ายได้

 • นามบัตร
 • อีเมล
 • เพจ Google+ ที่ลิงก์ไว้
 • เอกสารงานนำเสนอให้กับลูกค้า
 • ประวัติการทำงาน
 • หัวกระดาษในเอกสาร
Green checkmark, allowed

หากคุณแสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในสื่อออนไลน์ หรือในอีเมล ป้ายจะต้องลิงก์ไปยังหน้าโปรไฟล์สาธารณะของ Partner ของบริษัท

วิธีแสดงป้าย

ลักษณะที่ปรากฏ

Green checkmark, allowed คุณจะปรับขนาดป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ให้พอดีกับสื่อทางการตลาดได้ ตราบใดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนภาพและสีของป้าย
Green checkmark, allowed หากใช้ป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในหน้าเว็บ จะต้องเว้นพื้นที่ว่างระหว่างแต่ละด้านของป้ายกับองค์ประกอบของข้อความหรือกราฟิกอื่นๆ ในหน้าเว็บ โดยพื้นที่ว่างขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของป้าย
Green checkmark, allowed หากใช้ป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในสื่อใดๆ คุณต้องรวมแบรนด์ของบริษัทไว้ด้วย
คุณต้องไม่ลบ ทำให้ผิดรูป หรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ ของป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner เช่น ต้องไม่เปลี่ยนสีของป้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งโลโก้ "Google"
คุณต้องไม่แปลป้ายหรือเปลี่ยนให้เป็นภาษาอื่น

คุณต้องไม่แสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดในสื่อทางการตลาด รวมถึงเว็บไซต์ หรือแสดงป้ายให้ใหญ่กว่าหรือโดดเด่นกว่าโลโก้หรือชื่อของคุณเอง

คุณต้องไม่ร่างหรือเลียนแบบหน้า Google ใดก็ตาม (รวมถึงหน้าที่ปรากฏเมื่อคลิกโลโก้ Google หรือช่องค้นหา Google)

หลักเกณฑ์ทั่วไป

คุณต้องไม่รวมป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner หรือองค์ประกอบของป้ายไว้ในโลโก้ของคุณ
คุณต้องไม่ใส่ป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ลงในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโปรโมชันใดๆ
คุณต้องไม่แสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ในลักษณะที่ Google มองว่าอาจทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด กล่าวร้าย ดูถูก อนาจาร หรือไม่เหมาะสม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว