หลักเกณฑ์ของป้าย Google Partner

เราเปิดให้ Partner และ Premier Partner สามารถรับป้าย Google Partner และ Premier Partner ได้ตามลําดับเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและรางวัล พาร์ทเนอร์ที่ได้รับป้ายใดป้ายหนึ่งข้างต้นสามารถเพิ่มป้ายนั้นลงในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์อื่นๆ และสื่อทางการตลาด เพื่อแสดงให้เห็นว่า Google ให้การยอมรับว่าบริษัทของตนมีสถานะเป็น Partner หรือ Premier Partner โดยบทความนี้จะบอกข้อมูลวิธีใช้ป้ายให้ทราบ

ก่อนเริ่มต้น

หากบริษัทของคุณไม่ใช่ Partner หรือ Premier Partner โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดต่างๆ ที่บทความวิธีการเป็น Partner หรือ Premier Partner"

หลักเกณฑ์

 • Google Partner ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ป้ายต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Partners
 • มีเพียง Partner หรือ Premier Partner เท่านั้นที่แสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Partner ได้
 • ป้าย Google Partner มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์ ("ข้อมูลโค้ด HTML") และรูปแบบที่ใช้ได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาดบางรายการ

 • คุณต้องไม่ใช้ป้าย Partner หรือ Premier Partner ในลักษณะใดๆ ที่บอกเป็นนัยถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับ Google นั่นคือต้องไม่ใช้ป้ายในทางที่อาจบ่งบอกว่า Google สนับสนุนบริษัทของคุณหรือรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณมี
 • คุณต้องไม่ใช้ป้ายในทางที่อาจทำให้เข้าใจว่าเนื้อหาบทบรรณาธิการเขียนขึ้นโดยหรือแสดงถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ Google หรือบุคลากรของ Google

ดาวน์โหลด Playbook เพื่อการสร้างแบรนด์ Google Partners สำหรับเอเจนซี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตำแหน่งในการแสดงป้าย

เว็บไซต์

คุณแสดงป้าย Google Partner หรือ Premier Partner ได้ในเว็บไซต์บริษัทหรือเว็บไซต์แห่งอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดของบริษัทเท่านั้น และต้องใช้ข้อมูลโค้ด HTML ของป้ายนั้นด้วย การใช้ชิ้นงานป้ายทางการตลาดเพียงอย่างเดียวถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของป้าย คุณต้องไม่ลอกเลียนป้ายนี้แล้วนำไปใช้ในเว็บไซต์บริษัทของคุณหรือเว็บไซต์แห่งอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

คุณต้องไม่แสดงป้าย Partner หรือ Premier Partner ในเว็บไซต์ใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือละเมิดนโยบายด้านบรรณาธิการของ Google

คุณต้องไม่แสดงป้าย Partner หรือ Premier Partner ในสื่อใดๆ เช่น เว็บไซต์ ที่มีหรือแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • โปรโมตการพนัน
 • เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาสูบหรือสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

คุณต้องไม่แสดงป้าย Partner หรือ Premier Partner ในสื่อใดๆ เช่น เว็บไซต์ ที่โฆษณาบริการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา (SEO) โดยไม่มีการแจ้งที่เด่นชัดว่าบริการ SEO ดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองโดย Google

สื่อทางการตลาด

คุณต้องใช้ป้าย Partner หรือ Premier Partner ในสื่อทางการตลาดเพื่อระบุว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในฐานะ Partner หรือ Premier Partner โดยต้องไม่ลอกเลียนป้ายดังกล่าวในสื่อทางการตลาดของคุณไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

Green checkmark, allowed

ตัวอย่างสื่อทางการตลาดบางประเภทที่คุณแสดงป้ายได้

 • อีเมล
 • เอกสารงานนำเสนอให้กับลูกค้า
 • เรซูเม่
Green checkmark, allowed

หากแสดงป้าย Partner หรือ Premier Partner ในสื่อออนไลน์หรือในอีเมล ป้ายนั้นจะต้องลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์สาธารณะของ Partner ของบริษัท

วิธีแสดงป้าย

ลักษณะที่ปรากฏ

Green checkmark, allowed คุณจะปรับขนาดป้าย Partner หรือ Premier Partner ให้พอดีกับสื่อทางการตลาดได้ ตราบใดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนภาพและสีของป้าย
Green checkmark, allowed หากใช้ป้าย Partner หรือ Premier Partner ในหน้าเว็บ คุณต้องเว้นพื้นที่ว่างระหว่างแต่ละด้านของป้ายกับองค์ประกอบของข้อความหรือกราฟิกอื่นๆ ในหน้าเว็บ โดยพื้นที่ว่างขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของป้าย ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับป้ายของโปรแกรม Google Partners
Green checkmark, allowed หากใช้ป้าย Partner หรือ Premier Partner ในสื่อใดๆ คุณต้องรวมแบรนด์ของบริษัทไว้ด้วย
คุณต้องไม่ลบ ทําให้ผิดรูป หรือปรับเปลี่ยนป้าย Partner หรือ Premier Partner
คุณต้องไม่แปลหรือปรับป้ายให้เป็นภาษาอื่นใด

คุณต้องไม่แสดงป้าย Partner หรือ Premier Partner ในลักษณะที่เป็นองค์ประกอบซึ่งโดดเด่นที่สุดในสื่อทางการตลาด ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของคุณด้วย หรือแสดงป้ายนี้ให้ใหญ่หรือโดดเด่นกว่าชื่อบริษัทหรือโลโก้ของคุณ

คุณต้องไม่ใช้การเฟรมหรือจำลองหน้าเว็บ Google ใดๆ (รวมถึงหน้าที่ปรากฏเมื่อคลิกโลโก้ Google หรือช่องค้นหา Google ด้วย)

หลักเกณฑ์ทั่วไป

คุณต้องไม่รวมป้าย Partner หรือ Premier Partner หรือองค์ประกอบของป้ายไว้ในโลโก้บริษัทหรือไอคอนแอป/ผลิตภัณฑ์
คุณต้องไม่ใส่ป้าย Partner หรือ Premier Partner ลงในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโปรโมชันใดๆ
คุณต้องไม่แสดงป้าย Partner หรือ Premier Partner ในลักษณะที่ Google มีสิทธิ์ชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวว่าทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด กล่าวร้าย ดูถูก อนาจาร หรือไม่เหมาะสมต่อ Google
คุณต้องไม่แสดงป้าย Partner หรือ Premier Partner ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารธุรกิจที่คล้ายกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก