Pokyny k logám certifikátov Google Partner

Logá certifikátov Google Partner a Premier Google Partner sa udeľujú spoločnostiam zúčastneným v programe Google Partners, ktoré sa kvalifikovali na získanie statusu partnera. Partneri, ktorí získali jedno z týchto log certifikátu, ho môžu uvádzať na svojom webe alebo inde online, prípadne v offline marketingových materiáloch na znak toho, že Google uznal ich spoločnosť ako certifikovaného partnera Google. Tento článok obsahuje informácie o tom, ako môžete používať logá certifikátov.

Skôr než začnete

Ak vaša spoločnosť nezískala status certifikovaného partnera Google, prečítajte si článok Získanie statusu certifikovaného partnera Google, kde nájdete ďalšie informácie o príslušných požiadavkách.

Pokyny

Logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner môžu používať len spoločnosti, ktoré získali status partnera.

Spoločnosti, ktoré získali logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner, musia dodržiavať nižšie uvedené pokyny. Žiadne z týchto log certifikátov nesmiete používať iným spôsobom, než je uvedené v týchto pravidlách. Nedodržanie týchto pokynov sa považuje za porušenie zmluvných podmienok programu Google Partners.

Vo všeobecnosti nie je povolené používať logo certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner spôsobom, ktorý by naznačoval vzťah s Googlom alebo pridruženie k nemu. Logo certifikátu napríklad nesmiete používať spôsobom, ktorý by naznačoval, že Google finančne podporuje vašu spoločnosť alebo odporúča niektoré z vašich poskytovaných produktov, služieb alebo informácií.

Logo certifikátu nesmiete používať ani spôsobom, na základe ktorého by sa zdalo, že uvádzaný obsah vytvoril Google alebo predstavuje stanovisko či názory Googlu alebo jeho zamestnancov.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako čo najlepšie používať logo certifikátu Google Partner, stiahnite si Príručka pre agentúry o programe Google Partners

 

Ktoré logo certifikátu zobrazovať

Dynamické logo zobrazuje názov vašej agentúry a špecializácie vašej agentúry, keď niekto umiestni kurzor myši nad bodky v pravom rohu loga.

Dynamické logo certifikátu musíte používať na webe svojej spoločnosti a na ďalších doménach, ktoré správca vašej spoločnosti pridal ako weby, na ktorých sa má zobrazovať logo certifikátu.

 

Statické logo v spodnej časti uvádza zoznam špecializácií, ktoré vaša spoločnosť získala.

Statické logo certifikátu musíte používať v tlačených marketingových materiáloch a online, napríklad na stránkach sociálnych médií a v iných médiách.

Statické logo certifikátu nesmiete používať na webe svojej spoločnosti ani na weboch, ktoré správca vašej spoločnosti pridal ako ďalšie domény, na ktorých sa má zobrazovať logo certifikátu.

Kde sa majú logá certifikátov zobrazovať

Weby

Dynamickú verziu loga certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner musíte používať na webe svojej spoločnosti a na ďalších pridaných doménach. Logo certifikátu nesmiete na webe svojej spoločnosti ani na ďalších doménach žiadnym spôsobom napodobňovať.

Logo certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner nesmiete používať na žiadnych weboch, ktoré porušujú akýkoľvek zákon či nariadenie alebo inak porušujú publikačné pravidlá Googlu.

Logo certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner nesmiete použiť v materiáloch (napr. na weboch), ktoré zahŕňajú alebo zobrazujú tento obsah:

  • obsah pre dospelých,
  • propagáciu hazardu,
  • predaj tabaku alebo alkoholu osobám mladším ako 21 rokov.

Logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner nesmiete použiť v  materiáloch, napr. na weboch propagujúcich služby optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), bez výrazného upozornenia na to, že Google služby SEO neoveruje a neschvaľuje.

Marketingové materiály

Statickú verziu loga certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner musíte používať vo svojich marketingových materiáloch na znak toho, že ste sa kvalifikovali ako certifikovaný partner Google alebo ako prémiový partner Google. Logo certifikátu však nesmiete vo svojich materiáloch nijako imitovať.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov marketingových materiálov, v ktorých môžete použiť logo certifikátu:

  • vizitky,
  • e-mail,
  • prepojené stránky Google+,
  • prezentačné materiály pre klientov,
  • životopis,
  • hlavičkový papier.

Ak zobrazíte logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner v online materiáloch alebo v e‑mailoch, musí odkazovať na stránku verejného profilu vašej spoločnosti. 

Ako sa majú zobrazovať logá certifikátov

Vzhľad

Veľkosť loga certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner môžete zmeniť tak, aby bola vhodná pre vaše marketingové materiály, ale musíte zachovať pomer strán a farby loga certifikátu.
Ak používate logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner na webových stránkach, musí byť okolo neho medzera zodpovedajúca minimálne 1/2 výšky loga certifikátu medzi každou stranou loga certifikátu a inými grafickými alebo textovými prvkami vašich webových stránok.
Ak používate logo certifikátu Google Partner alebo Premier Google Partner na akýchkoľvek materiáloch, musíte zahrnúť aj značku svojej spoločnosti.
Žiaden prvok loga certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner nesmiete odstrániť, zobraziť skreslene ani zmeniť. Nesmiete napríklad zmeniť farby loga certifikátu ani polohu loga „Google“.
Logo certifikátu nesmiete preložiť ani inak lokalizovať do iného jazyka.

Logo certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner nesmiete vo svojich marketingových materiáloch (vrátane vášho webu) zobrazovať ako najvýraznejší prvok ani spôsobom, vďaka ktorému by sa zdalo väčšie alebo výraznejšie ako váš vlastný názov alebo logá.

Nesmiete napodobňovať žiadnu stránku Google ani vytvárať jej kópie (vrátane stránky, ktorá sa zobrazuje po kliknutí na logo Google alebo na vyhľadávacie pole Google).

Všeobecné pokyny

Logo certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner ani ich prvky nesmiete vkladať do vlastných log.
Logo certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner nesmiete umiestňovať na žiadne produkty ani reklamné predmety.
Logo certifikátu Google Partner ani Premier Google Partner nesmiete zobrazovať spôsobom, ktorý je na základe vlastného uváženia Googlu zavádzajúci, znevažujúci, porušujúci práva, hanlivý, pohŕdavý, obscénny alebo iným spôsobom nežiaduci pre Google.

Súvisiace odkazy 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory