Wytyczne dotyczące korzystania z logo Partnera Google

Logo Partnera Google lub Partnera Google Premium otrzymują agencje, które uczestniczą w programie Google Partners i uzyskały status Partnera. Partnerzy, którzy uzyskają prawo do używania jednego lub drugiego logo, mogą je umieszczać w swojej witrynie i w innych usługach online oraz w tradycyjnych materiałach marketingowych, aby w ten sposób potwierdzić otrzymanie od Google statusu Partnera. Z tego artykułu dowiesz się, jak możesz korzystać z logo.

Zanim zaczniesz

Jeśli Twoja agencja nie ma statusu Partnera Google, zapoznaj się z artykułem Jak uzyskać status Partnera Google, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach tego programu.

Wytyczne

 • Tylko agencje, które uzyskały status Partnera Google lub Partnera Google Premium, mogą używać logo Partnera Google lub Partnera Google Premium.
 • Agencje, które uzyskały status Partnera Google lub Partnera Google Premium, muszą przestrzegać podanych niżej wytycznych. Używanie logo niezgodnie z tymi wytycznymi jest zabronione. Niezastosowanie się do tych zasad stanowi naruszenie Warunków programu Google Partners.
 • Ogólnie zabronione jest takie używanie logo Partnera Google lub Partnera Google Premium, aby wywoływać wrażenie powiązania biznesowego z Google. Nie wolno np. korzystać z logo w sposób sugerujący, że Google sponsoruje Twoją agencję, rekomenduje jej produkty lub usługi albo potwierdza podawane przez nią informacje.
 • Dodatkowo logo nie może być wyświetlane w sposób, który pozwala przypisać autorstwo treści strony lub wyrażonych tam poglądów i opinii firmie Google bądź jej pracownikom.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak prawidłowo korzystać z logo i ze statusu Partnera Google, pobierz Poradnik brandingowy Google Partners dla agencji

Używanie właściwego logo

Po najechaniu kursorem na kropki w prawym górnym rogu dynamicznego logo pojawia się nazwa agencji oraz lista specjalizacji, które zdobyła.

Green checkmark, allowed

Dynamiczne logo musisz umieścić w witrynie agencji oraz w witrynach ustawionych przez jej administratora jako dodatkowe domeny, w których ma być wyświetlane logo. Uwaga: od czerwca 2021 r. możesz zacząć się ubiegać o nowe logo Partnera Google, a po jego uzyskaniu korzystać z powiązanych z nim zasobów na stronie „Status Partnera”.

 

W dolnej części statycznego logo wymienione są specjalizacje, które zdobyła agencja.

Green checkmark, allowed

Statyczne logo musisz umieścić w drukowanych materiałach marketingowych i zasobach online, takich jak strony w mediach społecznościowych i inne media. Uwaga: od czerwca 2021 r. możesz zacząć się ubiegać o nowe logo Partnera Google, a po jego uzyskaniu korzystać z powiązanych z nim zasobów na stronie „Status Partnera”.

Nie wolno umieszczać statycznego logo w witrynie agencji ani w witrynach ustawionych przez jej administratora jako dodatkowe domeny, w których ma być wyświetlane logo.

Miejsca odpowiednie do umieszczania logo

Witryny

W witrynie agencji i w witrynach ustawionych jako dodatkowe domeny musisz używać dynamicznej wersji logo Partnera Google lub Partnera Google Premium. W witrynie agencji ani w witrynach ustawionych jako dodatkowe domeny nie możesz w żaden sposób imitować logo Partnera.

Logo Partnera Google ani Partnera Google Premium nie wolno umieszczać w witrynach, które naruszają jakiekolwiek przepisy lub regulacje albo z innych względów są niezgodne z zasadami redakcyjnymi Google.

Logo Partnera Google ani Partnera Google Premium nie wolno umieszczać w żadnych materiałach, np. w witrynach, które zawierają:

 • treści dla dorosłych,
 • treści promujące hazard,
 • treści przedstawiające sprzedaż produktów tytoniowych lub alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia.

Logo Partnera Google ani Partnera Google Premium nie wolno umieszczać w żadnych materiałach, np. w witrynach, które reklamują usługi optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO), jeśli w tych materiałach nie ma wyraźnego powiadomienia o tym, że usługi te nie są zweryfikowane ani polecane przez Google.

Materiały marketingowe

Jeśli w materiałach marketingowych chcesz informować, że Twoja agencja uzyskała status Partnera Google lub Partnera Google Premium, musisz w nich używać statycznej wersji logo Partnera Google lub Partnera Google Premium. Nie możesz natomiast w żaden sposób imitować logo Partnera w tych materiałach.

Green checkmark, allowed

Oto kilka przykładów materiałów marketingowych, w których możesz umieszczać logo:

 • wizytówki firmy,
 • e-maile,
 • połączona strona Google+,
 • materiały promocyjne dla klientów,
 • CV,
 • papier firmowy.
Green checkmark, allowed

Jeśli umieszczasz logo Partnera Google lub Partnera Google Premium w materiałach online bądź w e-mailach, musi ono prowadzić na stronę publicznego profilu Twojej agencji w Google Partners.

Sposób wyświetlania logo

Wygląd

Green checkmark, allowed Możesz zmienić rozmiar logo Partnera Google lub Partnera Google Premium, aby pasowało do materiałów marketingowych, o ile zachowasz jego proporcje i kolorystykę.
Green checkmark, allowed Jeśli umieścisz logo Partnera Google lub Partnera Google Premium na swojej stronie internetowej, odległość od jego wszystkich krawędzi do innych elementów graficznych lub tekstowych na tej stronie musi wynosić nie mniej niż połowę jego wysokości.
Green checkmark, allowed Jeśli umieszczasz logo Partnera Google lub Partnera Google Premium w jakichkolwiek materiałach, musi mu towarzyszyć marka Twojej agencji.
Nie możesz usuwać, zniekształcać ani zmieniać żadnego elementu logo Partnera Google ani Partnera Google Premium. Nie możesz np. zmieniać kolorów logo ani pozycji wyrazu „Google”.
Nie możesz tłumaczyć treści logo ani w żaden inny sposób lokalizować go na inny język.

Logo Partnera Google ani Partnera Google Premium nie może być najbardziej widocznym elementem w materiałach marketingowych, w tym na stronie Twojej agencji. Nie może też wyglądać na większe ani bardziej eksponowane niż nazwa czy logo Twojej agencji.

Nie możesz umieszczać w ramce ani kopiować żadnych stron Google (włącznie ze stroną, która wyświetla się po kliknięciu logo Google lub po użyciu wyszukiwarki Google).

Ogólne wskazówki

Nie możesz wykorzystywać logo Partnera Google ani Partnera Google Premium oraz jego elementów w swoich własnych logo.
Nie możesz umieszczać logo Partnera Google ani Partnera Google Premium na żadnych przedmiotach promocyjnych czy też produktach.
Nie możesz prezentować logo Partnera Google ani Partnera Google Premium w sposób, który w opinii Google jest mylący, zniesławiający, niezgodny z prawem, pomawiający, lekceważący, nieprzyzwoity lub z innego powodu budzi zastrzeżenia Google.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem