Google partneru programmas emblēmas vadlīnijas

Google partnera emblēma un Premier Google partnera emblēma tiek piešķirta Google partneru programmas uzņēmumiem, kas kvalificējušies partnera statusam. Partneri, kuri ieguvuši emblēmu, var to pievienot savā tīmekļa vietnē, citos tiešsaistes īpašumos un bezsaistes mārketinga materiālos, apliecinot, ka uzņēmums Google ir atzinis viņu uzņēmumu par Google sertificētu partneri. Šajā rakstā ir ietverta informācija par emblēmu izmantošanas iespējām.

Pirms darba sākšanas

Ja jūsu uzņēmums nav ieguvis Google partnera statusu, izlasiet rakstu “Kvalificēšanās Google partnera statusam”, lai uzzinātu vairāk par prasībām.

Vadlīnijas

Partnera emblēmu vai Premier partnera emblēmu drīkst attēlot tikai tie uzņēmumi, kuri ir ieguvuši partnera statusu.

Uzņēmumiem, kuri ir ieguvuši partnera emblēmu vai Premier partnera emblēmu, ir jāievēro tālāk norādītās vadlīnijas. Emblēmu drīkst izmantot tikai šajās vadlīnijās aprakstītajos veidos. Ja šīs vadlīnijas netiks ievērotas, tas tiks uzskatīts par programmas Google partneri pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumu.

Nedrīkst rādīt partnera emblēmu vai Premier partnera emblēmu nekādā veidā, kas tieši vai netieši norāda uz attiecībām vai partnerību ar uzņēmumu Google. Piemēram, emblēmu nedrīkst izmantot nekādā veidā, kas cilvēkiem varētu radīt iespaidu, ka uzņēmums Google sponsorē jūsu uzņēmumu vai atbalsta norādītos produktus, pakalpojumus vai informāciju.

Turklāt emblēmu nedrīkst izmantot veidā, ko var pamatoti interpretēt kā norādi uz to, ka redakcionālo saturu ir izveidojis uzņēmums Google vai tā darbinieki vai tas atspoguļo uzņēmuma Google vai tā darbinieku uzskatus vai viedokļus.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā izmantot Google partnera emblēmu, lejupielādējiet Google partneru programmas zīmola rokasgrāmata aģentūrām

 

Kuru emblēmu rādīt

Dinamiskā emblēma parāda jūsu aģentūras nosaukumu un specializācijas, kad kursors tiek virzīts pāri punktiņiem labajā stūrī.

Dinamiskā emblēma jāizmanto uzņēmuma tīmekļa vietnē un papildu domēnos, kurus uzņēmuma administrators pievienojis kā emblēmas rādīšanai paredzētās vietnes.

 

Statiskā emblēma apakšpusē parāda sarakstu ar uzņēmuma iegūtajām specializācijām.

Statiskā emblēma jāizmanto drukātajos mārketinga materiālos un tiešsaistes īpašumos, piemēram, sociālo tīklu lapās un citos medijos.

Statisko emblēmu nedrīkst izmantot uzņēmuma tīmekļa vietnē vai tīmekļa vietnēs, kuras uzņēmuma administrators pievienojis kā emblēmas rādīšanai paredzētos papildu domēnus.

Kur rādīt emblēmas

Vietnes

Partnera emblēmas vai Premier partnera emblēmas dinamiskā versija jāizmanto uzņēmuma tīmekļa vietnē un jebkādos papildu pievienotajos domēnos. Nav atļauts uzņēmuma tīmekļa vietnē vai papildu domēnos jebkādā veidā imitēt emblēmu.

Partnera vai Premier partnera emblēmu nedrīkst rādīt tīmekļa vietnēs, kurās tiek pārkāpts kāds likums vai noteikumi vai tiek pārkāptas Google redakcionālās politikas.

Partnera vai Premier partnera emblēmu nedrīkst rādīt nekāda veida materiālos, piemēram, tīmekļa vietnēs, kurās ir ietverts vai tiek rādīts tālāk norādītais saturs.

  • Pieaugušajiem paredzēts saturs
  • Tiek reklamētas azartspēles
  • Tiek pārdota tabaka vai alkohols personām, kas nav sasniegušas divdesmit viena gada vecumu

Partnera vai Premier partnera emblēmu nedrīkst rādīt nekāda veida materiālos, piemēram, tīmekļa vietnēs, kurās tiek reklamēti meklētājprogrammu optimizācijas (MPO) pakalpojumi, bez pamanāma paziņojuma, kurā paskaidrots, ka uzņēmums Google nav apstiprinājis attiecīgos MPO pakalpojumus vai tos nepopularizē.

Mārketinga materiāli

Partnera emblēma vai Premier partnera emblēma jāizmanto mārketinga materiālos, lai norādītu, ka Google partneru programmā esat atzīts par Google partneri vai Premier Google partneri. Taču nav atļauts šādos materiālos jebkādā veidā imitēt emblēmu.

Tālāk norādīti daži mārketinga materiālu piemēri, kuros drīkst ietvert emblēmu.

  • Uzņēmuma kartītes
  • E-pasta ziņojumi
  • Saistīta Google+ lapa
  • Prezentācijas materiāli klientiem
  • CV
  • Iespiedveidlapas

Ja rādīsit partnera vai Premier partnera emblēmu tiešsaistes materiālos vai e-pasta ziņojumos, tai ir jābūt saistītai ar jūsu uzņēmuma programmas Partneri publiskā profila lapu. 

Kā rādīt emblēmas

Izskats

Varat mainīt partnera vai Premier partnera emblēmas lielumu, lai tā ietilptu mārketinga materiālos, ja vien tiek saglabāta emblēmas malu attiecība un krāsas.
Ja partnera vai Premier partnera emblēmu izmantojat tīmekļa vietnē, no katras emblēmas malas līdz citiem jūsu tīmekļa vietnes grafiskajiem vai teksta elementiem jābūt atstarpei, kas nav mazāka par pusi no emblēmas augstuma.
Ja partnera vai Premier partnera emblēma tiek izmantota palīgmateriālos, tajos ir jāiekļauj arī jūsu uzņēmuma zīmola elementi.
Nedrīkst noņemt, modificēt vai mainīt nevienu no partnera vai Premier partnera emblēmas elementiem. Piemēram, nedrīkst mainīt emblēmas krāsas vai logotipa “Google” atrašanās vietu.
Emblēmu nedrīkst tulkot vai citādi lokalizēt citā valodā.

Partnera vai Premier partnera emblēmu nedrīkst attēlot kā pamanāmāko elementu mārketinga materiālos, tostarp tīmekļa vietnē, vai izmantot tā, ka emblēma izskatās lielāka vai pamanāmāka par jūsu uzņēmuma nosaukumu vai logotipiem.

Nedrīkst atveidot ietvarā vai rādīt tādu pašu saturu, kas redzams kādā no Google lapām (tostarp lapā, kas redzama, noklikšķinot uz Google logotipa vai Google meklēšanas lodziņa).

Vispārīgas vadlīnijas

Partnera vai Premier partnera emblēmu un tās elementus nedrīkst iekļaut savos logotipos.
Partnera vai Premier partnera emblēmu nedrīkst izvietot savos produktos un reklāmsuvenīros.
Partnera vai Premier partnera emblēmu nedrīkst attēlot veidā, kas pēc uzņēmuma Google ieskatiem ir maldinošs, neslavu ceļošs, neatbilst tiesību aktiem, ir apmelojošs, noniecinošs, nepiedienīgs vai kā citādi nepieņemams uzņēmumam Google.

Saistītās saites 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.