„Google“ partnerio ženklelio gairės

„Google“ partnerio arba „Premier Google“ partnerio ženklelį gauna įmonės, dalyvaujančios programoje „Google Partners“ ir atitikusios partnerio būsenos reikalavimus. Partneriai, kurie jau pelnė vieną iš šių ženklelių, gali įtraukti jį į savo svetainę, kitas internetines nuosavybes ir neinternetinę rinkodaros medžiagą, kad parodytų, jog „Google“ pripažįsta jų įmonę „Google“ sertifikuotuoju partneriu. Šiame straipsnyje pateikiama informacija, kaip naudoti ženklelius.

Prieš pradedant

Jei jūsų įmonei nesuteikta „Google“ partnerio būsena ir norite sužinoti daugiau apie atitinkamus reikalavimus, skaitykite straipsnį „Reikalavimų „Google“ partnerio būsenai gauti atitikimas“.

Gairės

Partnerio ženklelį arba „Premier“ partnerio ženklelį gali pateikti tik įmonės, pelniusios partnerio būseną.

Įmonės, pelniusios partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelį, turi atitikti toliau pateiktas gaires. Negalima naudoti nė vieno iš šių ženklelių jokiais kitais būdais, išskyrus nurodytus šiose gairėse. Jei nesilaikysite šių gairių, tai bus laikoma „Google Partners“ paslaugų teikimo sąlygų pažeidimu.

Iš esmės partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio negalite rodyti taip, kad būtų galima manyti, jog jūsų įmonė yra susijusi su „Google“ ar yra jos filialas. Pavyzdžiui, ženklelio negalima naudoti taip, kad būtų galima manyti, jog „Google“ remia jūsų įmonę ar rekomenduoja bet kokius jūsų produktus, paslaugas ar teikiamą informaciją.

Be to, ženklelio negalima naudoti taip, kad būtų galima pagrįstai manyti, jog redakcinio turinio autorė yra „Google“ ar kad redakciniame turinyje išreikštas „Google“ ar „Google“ darbuotojų požiūris ar nuomonė.

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip geriausiai naudoti „Google Partners“ ženklelį, atsisiųskite „Google Partners“ prekių ženklų vadovas agentūroms

 

Kurį ženklelį rodyti

Naudotojui užvedus pelės žymeklį virš taškų dešiniajame kampe, dinaminiame ženklelyje pateikiamas agentūros pavadinimas ir specializacijos.

Dinaminį ženklelį turite naudoti įmonės svetainėje ir papildomuose domenuose, įmonės administratoriaus pridėtuose kaip svetainės, kuriose rodomas ženklelis.

 

Statiniame ženklelyje įmonės pelnytos specializacijos pateikiamos jo apačioje.

Statinį ženklelį turite naudoti spausdintinėje rinkodaros medžiagoje ir internetinėse nuosavybėse, pvz., socialinės medijos puslapiuose ir kitose medijose.

Statinio ženklelio negalite naudoti įmonės svetainėje ar svetainėse, įmonės administratoriaus pridėtose kaip papildomi domenai, kuriuose rodomas ženklelis.

Kur rodyti ženklelius

Svetainės

Dinaminę partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio versiją turėtumėte naudoti įmonės svetainėje ir papildomuose pridėtuose domenuose. Negalite jokiu būdu imituoti ženklelio įmonės svetainėje ar papildomuose domenuose.

Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio negalite rodyti jokioje svetainėje, kuri pažeidžia bet kokį įstatymą ar reglamentą arba kitaip pažeidžia „Google“ redagavimo politiką.

Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio negalite rodyti jokioje medžiagoje (pvz., svetainėse), kurioje yra toliau nurodyto turinio.

  • Turinys suaugusiesiems
  • Lošimą reklamuojantis turinys
  • Turinys, susijęs su tabako gaminių ar alkoholinių gėrimų pardavimu jaunesniems nei 21 m. amžiaus asmenims

Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio negalite rodyti jokioje medžiagoje (pvz., svetainėse), kurioje paieškos variklio optimizavimo (PVO) paslaugos reklamuojamos nepateikus gerai matomo pranešimo, kuriame būtų nurodyta, kad atitinkamų PVO paslaugų „Google“ nepatvirtino ar neišreiškė joms pritarimo.

Rinkodaros medžiaga

Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio statinę versiją turėtumėte naudoti rinkodaros medžiagoje, kad parodytumėte, jog atitinkate „Google“ partnerio arba „Premier Google“ partnerio reikalavimus. Tačiau savo medžiagoje negalite jokiu būdu imituoti ženklelio.

Toliau pateikiama keletas rinkodaros medžiagos, kurioje galite rodyti ženklelį, pavyzdžių.

  • Vizitinės kortelės
  • El. laiškai
  • Susietas „Google+“ puslapis
  • Klientams skirta pristatymo medžiaga
  • Veiklos aprašymas
  • Blankai su firminiu pavadinimu

Jei partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelį rodote internetinėje medžiagoje arba el. laiškuose, jis turi būti susietas su jūsų įmonės viešu partnerio profilio puslapiu. 

Kaip rodyti ženklelius

Išvaizda

Galite pakeisti partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio dydį, kad jis tiktų rinkodaros medžiagai, jei išlaikote ženklelio formato koeficientą ir spalvas.
Jei partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelį naudojate tinklalapyje, turite užtikrinti minimalius tarpus: nuo bet kurios ženklelio kraštinės iki kito tinklalapio grafinio ar teksto elemento turi būti tarpas, ne mažesnis nei 1/2 ženklelio aukščio.
Jei partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelį naudojate bet kokioje rinkodaros medžiagoje, turite pateikti savo įmonės prekės ženklą.
Negalite pašalinti, iškraipyti ar kitaip pakeisti jokio partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio elemento. Pavyzdžiui, negalite pakeisti ženklelio spalvų ar „Google“ logotipo padėties.
Ženklelio teksto negalite išversti į jokią kitą kalbą ar kitaip lokalizuoti.

Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelis negali būti labiausiai pastebimas jūsų rinkodaros medžiagos, įskaitant svetainę, elementas arba didesnis ar labiau pastebimas už jūsų įmonės pavadinimą ar logotipą.

Negalite talpinti į rėmelius ar dubliuoti jokio „Google“ puslapio (įskaitant puslapį, kuris rodomas spustelėjus „Google“ logotipą arba „Google“ paieškos laukelį).

Bendrosios gairės

Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio ar jo elementų negalite įtraukti į savo logotipus.
Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio negalite uždėti ant jokių produktų ar reklaminių daiktų.
Partnerio arba „Premier“ partnerio ženklelio negalite pateikti tokiu būdu, kuris, „Google“ nuomone, yra klaidinantis, įžeidžiantis, pažeidžiantis įstatymus, šmeižikiškas, menkinantis, nepadorus ar dėl kitų priežasčių nepriimtinas „Google“.

Susijusios nuorodos 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta