Οδηγίες για το σήμα Google Partner

Στο πλαίσιο των παροχών για τον τομέα Αναγνώριση και ανταμοιβές, οι Partner και Premier Partner έχουν πρόσβαση στο σήμα Google Partner και στο σήμα Premier Partner, αντίστοιχα. Οι συνεργάτες που έχουν αποκτήσει κάποιο από αυτά τα σήματα μπορούν να το προσθέσουν στον ιστότοπό τους, σε άλλες ιδιοκτησίες στο διαδίκτυο και σε υλικό μάρκετινγκ, για να δείχνουν ότι η εταιρεία τους αναγνωρίζεται από την Google ως Google Partner ή Premier Partner. Το άρθρο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα σήματα.
 
Από τον Ιούνιο του 2021, οι συνεργάτες που πληρούν τις νέες απαιτήσεις Partner θα έχουν πρόσβαση στο νέο σήμα Google Partner και στα στοιχεία του νέου σήματος. Αν έχετε αποκτήσει ένα σήμα Partner ή Premier Partner πριν από τον Φεβρουάριο 2022, θα μπορείτε να διατηρήσετε την κατάσταση του σήματός σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία σήματος μέχρι να κυκλοφορήσει το νέο πρόγραμμα. Αν είστε Premier Partner και χρειάζεστε πρόσβαση στα στοιχεία Premier Partner που διαθέτετε, επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Πριν ξεκινήσετε

Αν η εταιρεία σας δεν είναι Partner ή Premier Partner, ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να γίνετε Partner ή Premier Partner, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις.

Οδηγίες

 • Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Google Partners πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες χρήσης σήματος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αποτελεί παράβαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Google Partners.
 • Μόνο οι Partner ή οι Premier Partner μπορούν να προβάλλουν το σήμα Google Partner ή το σήμα Premier Partner.
 • Υπάρχουν δύο μορφές σήματος Google Partner: μία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιδιοκτησίες στο διαδίκτυο (απόσπασμα HTML) και μία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο έντυπο υλικό μάρκετινγκ.

 • Το σήμα Partner ή το σήμα Premier Partner δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που υπονοεί την ύπαρξη σχέσης ή συνεργασίας με την Google. Το σήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που υποδηλώνει ότι η Google επιχορηγεί την εταιρεία σας ή υποστηρίζει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που παρέχετε.
 • Το σήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να ερμηνεύεται ευλόγως ότι το περιεχόμενο έχει συνταχθεί από την Google ή το προσωπικό της ή εκφράζει τις θέσεις ή τις απόψεις της Google ή του προσωπικού της.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την βέλτιστη χρήση του σήματος Google Partner, κατεβάστε τον Οδηγός επωνυμιών Google Partners για εταιρείες

Ποιο σήμα να παρουσιάσετε

Αν είστε Partner ή Premier Partner και δεν πληροίτε τις νέες απαιτήσεις Partner, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το υπάρχον σήμα Partner ή Premier Partner, έως ότου κυκλοφορήσει το νέο πρόγραμμα Google Partners τον Φεβρουάριο του 2022.

 • Αν είστε Partner και πληροίτε τις νέες απαιτήσεις Partner, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το νέο σήμα Partner στον ιστότοπό σας και στο υλικό μάρκετινγκ το συντομότερο δυνατό. 
 • Αν είστε Premier Partner και πληροίτε τις νέες απαιτήσεις Partner, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το τρέχον σήμα Premier Partner στον ιστότοπό σας και στο υλικό μάρκετινγκ έως τον Φεβρουάριο του 2022. Αν χρειάζεστε βοήθεια με την πρόσβαση στα τρέχοντα στοιχεία Premier Partner, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πού μπορείτε να παρουσιάσετε τα σήματα

Ιστότοποι

Μπορείτε να προβάλλετε το σήμα Google Partner μόνο στον ιστότοπο της εταιρείας σας ή στους επιπλέον ιστοτόπους που αναφέρονται στη σελίδα λεπτομερειών της εταιρείας σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το απόσπασμα HTML του σήματος. Δεν πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες για το σήμα μόνο η χρήση του στοιχείου σήματος μάρκετινγκ. Δεν μπορείτε να αντιγράφετε το σήμα με οποιονδήποτε τρόπο στον ιστότοπο της εταιρείας σας ή στους επιπλέον τομείς.

Δεν μπορείτε να παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε ιστοτόπους που παραβαίνουν τυχόν νόμους ή κανονισμούς ή με άλλον τρόπο παραβαίνουν τις πολιτικές σύνταξης της Google.

Δεν μπορείτε να παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε οποιοδήποτε υλικό (π.χ. ιστοτόπους) περιέχει ή προβάλλει τα εξής:

 • Σεξουαλικό περιεχόμενο
 • Προωθεί τον τζόγο
 • Σχετίζεται με την πώληση καπνού ή αλκοόλ σε άτομα κάτω των 21 ετών

Δεν μπορείτε να παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε οποιοδήποτε υλικό (π.χ. ιστοτόπους) διαφημίζει υπηρεσίες Βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO) χωρίς εμφανή ειδοποίηση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες SEO δεν επαληθεύονται ή δεν υποστηρίζονται από την Google.

Υλικό μάρκετινγκ

Πρέπει να χρησιμοποιείτε το σήμα Partner ή το σήμα Premier Partner στο υλικό μάρκετινγκ που διαθέτετε, για να δείχνετε ότι έχετε κερδίσει τη διάκριση να θεωρείστε Partner ή Premier Partner. Δεν είναι δυνατή η απομίμηση του σήματος με οποιονδήποτε τρόπο στο υλικό μάρκετινγκ.

Green checkmark, allowed

Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα υλικού μάρκετινγκ όπου μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σήμα:

 • Επαγγελματικές κάρτες
 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υλικό παρουσίασης για πελάτες
 • Βιογραφικό
 • Επιστολόχαρτα
Green checkmark, allowed

Αν παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε υλικό στο διαδίκτυο ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να το έχετε συνδέσει με τη σελίδα δημόσιου προφίλ της εταιρείας σας στο Google Partners.

Πώς μπορείτε να παρουσιάζετε τα σήματα

Εμφάνιση

Green checkmark, allowed Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του σήματος Partner ή Premier Partner, για να το χρησιμοποιήσετε σε υλικό μάρκετινγκ, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε τον λόγο διαστάσεων και τα χρώματα του σήματος.
Green checkmark, allowed Αν χρησιμοποιείτε το σήμα Partner ή Premier Partner σε ιστοσελίδα, πρέπει να διατηρείτε ένα ελάχιστο διάστημα, το οποίο δεν είναι μικρότερο από το 1/2 του ύψους του σήματος, ανάμεσα στην κάθε πλευρά του σήματος και στα άλλα γραφικά στοιχεία ή στοιχεία κειμένου στην ιστοσελίδα σας, όπως υποδεικνύεται από τις Οδηγίες σήματος για το πρόγραμμα Google Partners.
Green checkmark, allowed Αν χρησιμοποιείτε το σήμα Partner ή Premier Partner σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό, πρέπει να συμπεριλάβετε τα στοιχεία καθιέρωσης επωνυμίας της εταιρείας σας.
Δεν μπορείτε να καταργείτε, να παραμορφώνετε ή να τροποποιείτε το σήμα Partner ή Premier Partner.
Δεν μπορείτε να μεταφράζετε το σήμα ή με άλλον τρόπο να το προσαρμόζετε τοπικά σε καμία άλλη γλώσσα.

Δεν μπορείτε να προβάλλετε το σήμα Partner ή Premier Partner ως το κυρίαρχο στοιχείο στο υλικό μάρκετινγκ που διαθέτετε, όπως στον ιστότοπό σας, ή έτσι ώστε να φαίνεται μεγαλύτερο ή πιο ευδιάκριτο από το όνομα ή τα λογότυπα της εταιρείας σας.

Δεν μπορείτε να πλαισιώνετε ή να αντικατοπτρίζετε οποιαδήποτε σελίδα της Google (συμπεριλαμβανομένης της σελίδας που εμφανίζεται μετά από κλικ στο λογότυπο Google ή στο πλαίσιο αναζήτησης Google).

Γενικές οδηγίες

Δεν μπορείτε να ενσωματώνετε το σήμα Partner ή Premier Partner ή στοιχεία του σήματος στα λογότυπα της εταιρείας σας.
Δεν μπορείτε να τοποθετείτε το σήμα Partner ή Premier Partner σε τυχόν προϊόντα ή διαφημιστικά αντικείμενα.
Δεν μπορείτε να προβάλλετε το σήμα Partner ή Premier Partner με τρόπο ο οποίος, κατά την αποκλειστική κρίση της Google, είναι παραπλανητικός, άδικος, δυσφημιστικός, παραβατικός, συκοφαντικός, υποτιμητικός, χυδαίος ή διαφορετικά μη αποδεκτός από την Google.

Σχετικός σύνδεσμος

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false