Указания за значката „Google Партньор“

Значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ се предоставя на компании в програмата Google Partners, които са изпълнили изискванията за статус в нея. Партньорите, спечелили някоя от значките, могат да я добавят към уебсайта си, други онлайн собствености и офлайн маркетингови материали, за да покажат, че Google признава компанията им за Сертифициран партньор на Google. Тази статия съдържа информация за начините, по които можете да използвате значките.

Преди да започнете

Ако компанията Ви все още не е получила статус в Google Partners, прочетете „Изпълняване на изискванията за статус в Google Partners“, за да научите повече за условията.

Указания

Значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ може да се показва само от компании, получили статус в Google Partners.

Компаниите, спечелили значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“, трябва да спазват посочените по-долу указания. Не можете да използвате значките по начин, различен от посочените в тези указания. Неспазването им представлява нарушение на Общите условия на Google Partners.

По принцип не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ по начин, който загатва взаимоотношения или връзка с Google. Тя например не може да се използва по начин, който може да показва, че Google спонсорира компанията Ви, или препоръчва Ваши продукти или услуги, или потвърждава предоставена от Вас информация.

Освен това значката не може да се използва по начин, който основателно може да се тълкува като внушаващ, че дадено редакционно съдържание е дело на Google или служители на Google или че представя техните възгледи или мнения.

За да разберете как да се възползвате в максимална степен от значката „Google Партньор“, изтеглете Ръководство за използване на марката Google Partners за агенции

 

Коя значка да показвате

Динамичната значка показва името и специализациите на агенцията Ви, когато някой задържи курсора на мишката върху точките в десния ъгъл.

Трябва да използвате динамичната значка на уебсайта на компанията си и на допълнителните домейни, които администраторът Ви е добавил като сайтове, на които да се показва значката.

 

В долната част на статичната значка се показва списък с получените от компанията Ви специализации.

Трябва да използвате статичната значка в печатни маркетингови материали и онлайн собствености, като например страници в социални медии, както и в други медии.

Не можете да използвате статичната значка на уебсайта на компанията си или на уебсайтове, които администраторът Ви е добавил като допълнителни домейни за показване на значката.

Къде да показвате значките

Уебсайтове

Трябва да използвате динамичната версия на значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ на уебсайта на компанията си и на всички добавени допълнителни домейни. Не можете да имитирате значката по какъвто и да било начин на уебсайта на компанията си или на допълнителните домейни.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ на уебсайт, който нарушава който и да било закон или разпоредба, или по друг начин нарушава редакционните правила на Google.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в материали, като например уебсайтове, които съдържат или показват следното:

  • съдържание за пълнолетни;
  • популяризиране на хазарт;
  • продажба на тютюневи изделия или алкохол на лица под 21 години.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в материали, като например уебсайтове, които рекламират услуги за оптимизиране за търсещи машини (SEO), без да е посочено ясно, че тези услуги не са потвърдени или препоръчани от Google.

Маркетингови материали

Трябва да използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в маркетинговите си материали, за да покажете, че сте се отличили, като сте изпълнили изискванията за нея. Не можете обаче да имитирате значката по какъвто и да било начин в материалите си.

Следват някои примери за маркетингови материали, в които можете да показвате значката:

  • Визитни картички
  • Имейли
  • Свързана страница в Google+
  • Презентационни материали за клиенти
  • Автобиография
  • Фирмени бланки

Ако показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ онлайн или в имейли, тя трябва да води към страницата на публичния профил на компанията Ви в Google Partners. 

Как да показвате значките

Облик

Можете да преоразмерявате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“, за да отговаря на маркетинговите Ви материали, стига да запазите съотношението и цветовете й.
Ако използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ на уеб страница, от всяка нейна страна до другите графични или текстови елементи на страницата трябва да има минимално разстояние от поне половината от височината й.
Ако използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в промоционални материали, трябва да включите и своята собствена търговска марка.
Не можете да премахвате, деформирате или променяте който и да било елемент от значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“. Например не можете да променяте цветовете й или позицията на логото „Google“.
Не можете да превеждате значката или да я локализирате по друг начин на друг език.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ като най-открояващия се елемент в маркетинговите Ви материали, включително на уебсайта Ви, или по такъв начин, че да изглежда по-голяма или да се откроява повече от Вашето име или лого.

Не можете да поставяте в рамка или да създавате огледални копия на която и да било страница на Google (включително страницата, която се показва в отговор на кликване върху логото на Google или полето за търсене с Google).

Общи указания

Не можете да включвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ или нейни елементи в логото си.
Не можете да поставяте значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ върху продукти или промоционални артикули.
Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ по начин, който по собствено усмотрение на Google e подвеждащ, клеветнически, нарушаващ права, дискредитиращ, неприличен или по друг начин предизвикващ възражения.

Сродни връзки 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си