Указания за значката „Google Партньор“

Като част от Признания и награди, Google Партньорите и Premier Партньорите имат достъп до значката „Google Партньор“ и съответно „Premier Партньор“. Партньорите, спечелили някоя от значките, могат да я добавят към уебсайта си, други онлайн собствености и маркетингови материали, за да покажат, че Google признава компанията им за Google Партньор или Premier Партньор. Тази статия съдържа информация за начините, по които можете да използвате значките.

Преди да започнете

Ако компанията Ви не е Google Партньор или Premier Партньор, прочетете статията Как да станете Google Партньор или Premier Партньор, за да научите повече за изискванията.

Указания

 • Google Партньорите трябва да спазват указанията за използване на значката, посочени по-долу. Неспазването им представлява нарушение на Общите условия на Google Partners.
 • Само Google Партньори или Premier Партньори могат да показват значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“.
 • Има два формата за значката „Google Партньор“. Единият може да се използва с онлайн собствености (т.нар. „HTML фрагмент“), а другият — за печатни маркетингови материали.

 • Значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ не може да се използва по начин, който загатва взаимоотношения или партньорство с Google. Тя не може да се използва по начин, който може да показва, че Google спонсорира компанията Ви, препоръчва Ваши продукти или услуги, или потвърждава предоставена от Вас информация.
 • Значката не може да се използва по начин, който основателно може да се тълкува като внушаващ, че дадено редакционно съдържание е дело на Google или служители на Google или че представя техните възгледи или мнения.

За да научите повече за това как най-добре да използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“, изтеглете Ръководство за използване на марката Google Partners за агенции

Къде да показвате значките

Уебсайтове

Можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ на уебсайта на компанията си или на допълнителните уебсайтове, посочени на страницата „Подробности за компанията“. Трябва да използвате HTML фрагмента за значка. Използването само на актива на значката за маркетинг не съответства на указанията за значката. Не можете да имитирате значката по какъвто и да било начин на уебсайта на компанията си или на допълнителните уебсайтове.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ на уебсайт, който нарушава който и да било закон или разпоредба, или по друг начин нарушава редакционните правила на Google.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в материали, като например уебсайтове, които съдържат или показват следното:

 • сексуално съдържание;
 • популяризиране на хазарт;
 • продажба на тютюневи изделия или алкохол на лица под 21 години.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в материали, като например уебсайтове, които рекламират услуги за оптимизиране за търсещи машини (SEO), без да е посочено ясно, че тези услуги не са потвърдени или препоръчани от Google.

Маркетингови материали

Трябва да използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в маркетинговите си материали, за да посочите, че сте спечелили отличието, като сте изпълнили условията за Google Партньор или Premier Партньор. Значката не може да се имитира по никакъв начин на маркетинговите Ви материали.

Green checkmark, allowed

Следват някои примери за маркетингови материали, в които можете да показвате значката:

 • имейли;
 • презентационни материали за клиенти;
 • автобиографии.
Green checkmark, allowed

Ако показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ онлайн или в имейли, тя трябва да води към страницата на потребителския профил на компанията Ви в Google Partners.

Как да показвате значките

Облик

Green checkmark, allowed Можете да преоразмерявате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“, за да пасва на маркетинговите Ви материали, стига да запазите формата и цветовете ѝ.
Green checkmark, allowed Ако използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ на уеб страница, трябва да има минимално разстояние от поне половината от височината на значката от всяка нейна страна до другите графични или текстови елементи на страницата, както е посочено в указанията за значката за програмата Google Partners.
Green checkmark, allowed Ако използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ в промоционални материали, трябва да включите марката на фирмата си.
Не можете да премахвате, деформирате или променяте значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“.
Не можете да превеждате значката или да я локализирате по друг начин на друг език.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ като най-важния елемент в маркетинговите си материали, включително в уебсайта си или ако тя изглежда по-голяма или по-забележима от името или логотипите на компанията Ви.

Не можете да поставяте в рамка или създавате огледални копия на която и да е страница на Google (включително страницата, която се показва в отговор на кликване върху логото на Google или полето за търсене с Google).

Общи указания

Не можете да включвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ или нейни елементи в логотипите на компанията си или в иконите на приложението/продукта.
Не можете да поставяте значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ върху продукти или промоционални артикули.
Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ по начин, който по собствено усмотрение на Google e подвеждащ, клеветнически, нарушаващ права, дискредитиращ, неприличен или другояче предизвикващ възражения.
Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ върху фактури или подобни бизнес документи.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067
false