Указания за значката „Google Партньор“

Значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ се предоставя на компании в програмата Google Partners, които са изпълнили изискванията за статус в нея. Партньорите, спечелили някоя от значките, могат да я добавят към уебсайта си, други онлайн собствености и офлайн маркетингови материали, за да покажат, че Google признава компанията им за Google Партньор със състояние на значката. Тази статия съдържа информация за начините, по които можете да използвате значките.

Преди да започнете

Ако компанията Ви не е получила статус в Google Partners, прочетете статията Как да спечелите значката „Google Партньор“, за да научите повече за изискванията.

Указания

 • Значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ може да се показва само от компании, получили такава значка.
 • Компаниите, които са получили значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“, трябва да спазват указанията по-долу. Не можете да използвате значките по начин, различен от посочените в тези указания. Неспазването им представлява нарушение на Общите условия на Google Partners.
 • По принцип не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ по начин, който загатва взаимоотношения или партньорство с Google. Тя например не може да се използва по начин, който може да показва, че Google спонсорира компанията Ви, препоръчва Ваши продукти или услуги, или потвърждава предоставена от Вас информация.
 • Освен това значката не може да се използва по начин, който основателно може да се тълкува като внушаващ, че дадено редакционно съдържание е дело на Google или служители на Google или че представя техните възгледи или мнения.

За да разберете как да се възползвате в максимална степен от значката „Google Партньор“, изтеглете Ръководство за използване на марката Google Partners за агенции

Коя значка да показвате

Динамичната значка показва името и специализациите на компанията Ви, когато някой задържи курсора на мишката върху точките в десния ъгъл.

Green checkmark, allowed

Трябва да използвате динамичната значка на уебсайта на компанията си и на допълнителните домейни, които администраторът Ви е добавил като сайтове, на които да се показва значката. Забележка: От юни 2021 г. можете да спечелите новата значка „Google Партньор“ и да осъществявате достъп до новите активи за значка на страницата за състоянието на значката.

 

В долната част на статичната значка се показва списък с получените от компанията Ви специализации.

Green checkmark, allowed

Трябва да използвате статичната значка в печатни маркетингови материали и онлайн собствености, като например страници в социални медии, както и в други медии. Забележка: От юни 2021 г. можете да спечелите новата значка „Google Партньор“ и да осъществявате достъп до новите активи за значка на страницата за състоянието на значката.

Не можете да използвате статичната значка на уебсайта на компанията си или на уебсайтове, които администраторът Ви е добавил като допълнителни домейни за показване на значката.

Къде да показвате значките

Уебсайтове

Трябва да използвате динамичната версия на значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ на уебсайта на компанията си и на всички добавени допълнителни домейни. Не можете да имитирате значката по какъвто и да било начин на уебсайта на компанията си или на допълнителните домейни.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ на уебсайт, който нарушава който и да било закон или разпоредба, или по друг начин нарушава редакционните правила на Google.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ в материали, като например уебсайтове, които съдържат или показват следното:

 • сексуално съдържание;
 • популяризиране на хазарт;
 • продажба на тютюневи изделия или алкохол на лица под 21 години.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ в материали, като например уебсайтове, които рекламират услуги за оптимизиране за търсещи машини (SEO), без да е посочено ясно, че тези услуги не са потвърдени или препоръчани от Google.

Маркетингови материали

Трябва да използвате статичната версия на значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ в маркетинговите си материали, за да посочите, че сте спечелили отличието, като сте изпълнили условията за Google Партньор или Premier Google Партньор. Не можете обаче да имитирате значката по какъвто и да било начин в материалите си.

Green checkmark, allowed

Следват някои примери за маркетингови материали, в които можете да показвате значката:

 • Визитни картички;
 • имейли;
 • свързана страница в Google+;
 • презентационни материали за клиенти;
 • автобиографии;
 • фирмени бланки.
Green checkmark, allowed

Ако показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ онлайн или в имейли, тя трябва да води към страницата на потребителския профил на компанията Ви в Google Partners.

Как да показвате значките

Облик

Green checkmark, allowed Можете да преоразмерявате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“, за да пасва на маркетинговите Ви материали, стига да запазите формата и цветовете й.
Green checkmark, allowed Ако използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ на уеб страница, трябва да има минимално разстояние от поне половината от височината на значката от всяка нейна страна до другите графични или текстови елементи на страницата.
Green checkmark, allowed Ако използвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ в промоционални материали, трябва да включите и своята собствена търговска марка.
Не можете да премахвате, деформирате или променяте който и да е елемент от значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“. Например не можете да променяте цветовете й или позицията на логото „Google“.
Не можете да превеждате значката или да я локализирате по друг начин на друг език.

Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ като най-важния елемент в маркетинговите си материали, включително в уебсайта си или ако тя изглежда по-голяма или по-забележима от собственото Ви име или логотипи.

Не можете да поставяте в рамка или създавате огледални копия на която и да е страница на Google (включително страницата, която се показва в отговор на кликване върху логото на Google или полето за търсене с Google).

Общи указания

Не можете да включвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ или елементи на значката в собствените си логотипи.
Не можете да поставяте значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ върху продукти или промоционални артикули.
Не можете да показвате значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ по начин, който по собствено усмотрение на Google e подвеждащ, клеветнически, нарушаващ права, дискредитиращ, неприличен или другояче предизвикващ възражения.

Сродна връзка

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си