Google AdWords hiện đã đổi tên thành Google Ads

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, Google AdWords đã đổi tên thành Google Ads. Thương hiệu Google Ads mới sẽ đại diện cho đầy đủ các loại chiến dịch hiện có, bao gồm Tìm kiếm, Hiển thị và Video. 

Điều gì đã thay đổi

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, thương hiệu Google Ads mới, bao gồm tên và biểu trưng mới, đã xuất hiện trên giao diện sản phẩm, Trung tâm trợ giúp, chứng từ thanh toán, v.v. URL bạn sử dụng để truy cập vào tài khoản của mình đã thay đổi từ adwords.google.com.vn thành ads.google.com.vn và Trung tâm trợ giúp đã thay đổi từ support.google.com/adwords thành support.google.com/google-ads.

Việc thay đổi sang thương hiệu Google Ads sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch, điều hướng hoặc báo cáo của bạn.

Để tìm hiểu thêm về quá trình thay đổi này, bao gồm cả các quá trình thay đổi đối với thương hiệu DoubleClick Digital Marketing và Google Analytics 360 Suite, hãy đọc về thương hiệu mới cho các sản phẩm quảng cáo của chúng tôi trên Google blog.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false