Kontrola statusu certifikovaného partnera Google

Když máte k vašemu firemnímu účtu správce Google Ads přístup správce, standardní přístup nebo přístup pouze pro čtení, můžete si status partnera Google zobrazit na kartě Stav odznaku na záložce programu Partner v účtu správce Google Ads. Podle statusu partnera můžete zjistit:
 • zda vaše společnost získala odznak Google Partner nebo Premier Google Partner,
 • jestli vaší společnosti nehrozí ztráta odznaku,
 • jaké požadavky musí vaše společnost splňovat, aby si odznak získala nebo si ho udržela,
 • jestli vaše společnost získala nějaké specializace,
 • zda vaší společnosti nehrozí ztráta specializace,
 • jaké požadavky musí společnost splňovat, aby specializaci získala nebo si ji udržela.

Než začnete

Pokud nejste obeznámeni s podmínkami získání statusu certifikovaného partnera Google, přečtěte si, jak získat odznak Google Partner. Jestliže neznáte požadavky na specializace, podívejte se, jak specializaci získat.

Pokyny

Zjištění statusu partnera

 1. Přejděte na kartu programu Partners.
 2. Vyhledejte si kartu Stav odznaku. Tam zjistíte, jestli vaše společnost získala odznak Partner nebo Premier Partner nebo jestli jí hrozí ztráta odznaku.
 3. Máte-li zájem o další podrobnosti o partnerském statusu vaší firmy, klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti. Pokud firma dosud nezískala odznak nebo jí hrozí jeho ztráta, zobrazí se požadavky, které musí být splněny k získání nebo zachování odznaku. Uvidíte také, jestli vaše společnost získala nějaké specializace a jestli jí ztráta specializací nehrozí.

Co znamená váš status partnera

Status partnera Co to znamená
Zatím nejste certifikovaný partner Google Vaše společnost dosud nezískala odznak Google Partner ani Premier Partner a ani žádné specializace. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti na kartě Stav odznaku si zobrazíte požadavky, které musí vaše společnost splnit, aby mohla odznak a specializace získat.
Certifikovaný partner Google

Vaše společnost získala odznak Partner. Na kartě Stav odznaku se zobrazí váš odznak Partner a získané specializace. Klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte možnost Odznak Partner. Vedle požadavků na odznak se zobrazí zelené zaškrtnutí a označení Dosaženo. Odznak můžete vložit na svůj web a do marketingových materiálů.

Chcete-li si odznak stáhnout, přejděte na kartu Stav odznaku, klikněte na nabídku tří teček 3 dot menu icon a vyberte možnost Získat podklady k odznaku.

Prémiový partner Google

Vaše společnost získala odznak Premier Partner. Na kartě Stav odznaku se zobrazí váš odznak Premier Partner a získané specializace. Klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte možnost Odznak Partner. Vedle požadavků na odznak se zobrazí zelené zaškrtnutí a označení Dosaženo.

Odznak můžete vložit na svůj web a do marketingových materiálů.

Chcete-li si odznak stáhnout, přejděte na kartu Stav odznaku, klikněte na nabídku tří teček 3 dot menu icon a vyberte možnost Získat podklady k odznaku.

Odznak v ohrožení Vaší společnosti hrozí, že ztratí status certifikovaného partnera, neboť přestala splňovat některý z požadavků. Pokud vám hrozí ztráta odznaku nebo specializací, zobrazí se u příslušné položky trojúhelník s vykřičníkem a zpráva. Klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte položku, která je v ohrožení. U jednotlivých požadavků se zobrazuje zaškrtnutí a označení Dosaženo nebo Nedosaženo.

Podívejte se na další informace o výhodách statusu certifikovaného partnera Google.

Ohrožení odznaku a specializací

Jak je uvedeno výše, pokud vaše společnost přestane splňovat některý z požadavků na status certifikovaného partnera, hrozí jí ztráta odznaku nebo specializací. Na splnění požadavků k opětovnému získání odznaku budete mít dostatek času.

Upozorňujeme, že požadavky můžeme průběžně aktualizovat, takže je potřeba sledovat všechna upozornění týkající se statusu certifikovaného partnera, která ve vašem účtu objeví.

Ztráta statusu partnera

Pokud vaše společnost nebude splňovat požadavky pro status certifikovaného partnera, ztratí následující výhody:

 • právo používat odznak Partner nebo Premier Partner,
 • specializace společnosti,
 • právo inzerovat status certifikovaného nebo prémiového partnera.

Ztráta statusu certifikovaného partnera neznamená vyřazení společnosti z programu Partners.

Vaše společnost se může i nadále na programu podílet a využívat další výhody členství, například propagační nabídky Google Ads nebo přístup do komunity programu Partners.

Pro společnosti, které jsou členy programu Partners nebo splňují požadavky k získání odznaku tohoto programu, platí zásady společnosti Google týkající se třetích stran.

Pokud přijdete o status, můžete podat odvolání.

Časté dotazy

Jak můžete své společnosti pomoci získat odznak Partner

Splnění podmínek získání statusu partnera je výsledkem kolektivního úsilí, a každý jednotlivec ho tedy může významným způsobem ovlivnit. Chcete-li své společnosti pomoci stát se certifikovaným partnerem a získat odznak Partner nebo Premier Partner, zaměřte se na tyto oblasti:

 • Certifikovaní uživatelé musí sdílet své údaje z portálu Skillshop.
 • Uživatelé certifikovaní prostřednictvím osobního e-mailu musí na portálu Skillshop zadat firemní e-mail, aby byla možné provést přiřazení.
 • Certifikovaní uživatelé potřebují standardní nebo administrátorský přístup k účtu správce či podřízeným účtům správce Google Ads ve vaší firmě.

Pokud ve svém účtu Skillshop používáte osobní e-mail, musíte na svou stránku uživatelského profilu Skillshop přidat firemní e-mail, který používáte v účtu správce či podřízeném účtu správce vaší firmy. Tento e‑mail zadejte do pole E‑mailová adresa společnosti. Pokud ve svém účtu Skillshop používáte firemní e-mail, musí se jednat o stejný e-mail, jaký používáte v účtu správce či podřízeném účtu správce vaší firmy.

Změny se mohou projevit až po 48 hodinách.

Když status odznaku Partner není k dispozici

Když se vám zobrazí zpráva, že status odznaku Partner není k dispozici, může být příčinou to, že momentálně nemáme k dispozici aktuální informace o plnění požadavků na odznak Partner. Pokud jste například právě získali certifikaci Google Ads na portálu Skillshop, projeví se tato změna v hodnocení odznaku Partner až během 48 hodin.

Když vaše společnost nemá na získání odznaku Partner nárok

Když se vám zobrazí zpráva, že vaše společnost nemá nárok na získání odznaku Partner z důvodu porušení zásad či smluvních podmínek, pravděpodobně jste porušili pravidla uvedená v některém z těchto dokumentů:

Prostudujte si výše uvedené smluvní podmínky a seznamte se se všemi požadavky.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory