Проверка на статуса Ви в Google Partners

Ако имате администраторски, стандартен или достъп само за четене до профила на мениджър в Google Ads на компанията си, можете да преглеждате си в Google Partners, като отворите раздела „Програма Partners“ в профила си на мениджър в Google Ads и разгледате картата за състоянието на значката. Въз основа на статуса си в Partners можете да разберете:
 • дали компанията Ви е спечелила значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“;
 • дали има риск компанията Ви да загуби значката си;
 • кои изисквания трябва да изпълни компанията Ви, за да спечели или запази значката;
 • дали компанията Ви е получила специализации;
 • има ли риск компанията Ви да загуби специализация;
 • кои изисквания трябва да изпълни компанията Ви, за да спечели или запази специализация.

Преди да започнете

Ако не познавате изискванията за статус в Google Partners, научете как да спечелите значката „Google Партньор“. Ако не познавате изискванията за специализациите, научете повече за получаването на специализация. 

Инструкции

Как да проверите статуса си в Google Partners

 1. Отворете раздела Програма Partners.
 2. Намерете картата за състоянието на значката. Там ще видите дали компанията Ви е спечелила значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“, както и дали има риск да я загуби. 
 3. За да видите още подробности за статуса на компанията си в Google Partners, кликнете върху Преглед на данните. Ако компанията Ви не е спечелила значката или има риск да я загуби, ще видите изискванията, които трябва да изпълни, за да я спечели или запази. Там ще видите дали компанията Ви е получила специализации или дали има риск да загуби специализация. 

Какво означава статуса Ви в Google Partners

Статус в Google Partners Значение
Все още не е Google Партньор Компанията Ви все още не е спечелила значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“, както и не е получила специализации. Кликнете върху „Преглед на подробностите“ в картата за състоянието на значката, за да прегледате изискванията, които компанията Ви трябва да изпълни, за да спечели значката и да получи специализации.  
Google Партньор

Компанията Ви е спечелила значката „Google Партньор“. В картата за състоянието на значката Ви ще се показват значката „Google Партньор“ и специализациите Ви. Кликнете върху „Преглед на подробностите“ и изберете опцията „Значка „Google Партньор“. Ще виждате зелени отметки и думата „Изпълнени“ до изискванията за значката. Можете да добавяте значката на уебсайта и в маркетинговите си материали.

За да изтеглите значката, отворете картата за състоянието на значката, кликнете върху менюто с трите точки 3 dot menu icon и след това върху Изтегляне на активи за значката.

Premier Google Партньор

Компанията Ви е спечелила значката „Premier Партньор“. В картата за състоянието на значката Ви ще се показват значката „Premier Партньор“ и специализациите Ви. Кликнете върху „Преглед на подробностите“ и изберете опцията „Значка „Google Партньор“. Ще виждате зелени отметки и думата „Изпълнени“ до изискванията за значката.  

Можете да добавяте значката на уебсайта и в маркетинговите си материали.

За да изтеглите значката, отворете картата за състоянието на значката, кликнете върху менюто с трите точки 3 dot menu icon и след това върху Изтегляне на активи за значката.

Значката е изложена на риск За компанията Ви има риск да загуби статуса си в Google Partners, тъй като е спряла да изпълнява едно или повече от изискванията. Ако значката или специализациите на компанията Ви са изложени на риск, ще виждате триъгълник с удивителен знак и съобщение Кликнете върху „Преглед на подробностите“ и изберете опцията, която е изложена на риск. Ще виждате отметки и думата „Изпълнени“ или „Неизпълнение“ до всяко изискване за значката. 

Научете повече за предимствата на статуса в Google Partners.

Значка или специализации в риск

Както е посочено в таблицата на състоянията по-горе, за компанията Ви има риск да загуби статуса си в Google Partners, ако спре да изпълнява едно или повече от изискванията на програмата. Ще получите разумен срок, в който да направите промените и отново да изпълните изискванията за значката си.

Имайте предвид, че може периодично да актуализираме квалификацията на партньорите, така че препоръчваме да обръщате внимание на всички известия за статуса Ви в Google Partners, които се появяват в профила Ви.

Загуба на статус в Google Partners

Ако компанията Ви не е в състояние да изпълни изискванията за програмата, ще загуби следните предимства:

 • право да използва значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“;
 • специализации за компании;
 • право да рекламира статус в Google Partners или статус на „Premier Google Партньор“.

Загубата на статус в Google Partners не означава, че компанията Ви вече не е член на програмата.

Тя може да продължи да участва в нея и да се ползва от други предимства на членството, като например промоционални оферти за Google Ads и достъп до общностите в Google Partners. 

Забележка: Имайте предвид, че правилата на Google за трети страни важат за компании, които са членове на програмата Google Partners, и за онези, които изпълняват изискванията за значката „Google Партньор“. 

Ако изгубите статута си, можете да изпратите обжалване.

Често задавани въпроси

Как да помогнете на компанията си да спечели значката „Google Партньор“

За да бъдат изпълнени условията за статус в Google Partners, са необходими колективни усилия, но всеки отделен човек може да има огромно въздействие. За да помогнете на компанията си да стане партньор и да спечели значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“, трябва да направите следното:

 • Сертифицираните потребители трябва да споделят информацията си от Academy for Ads.
 • За да бъдат идентифицирани правилно, потребителите, сертифицирани с лични имейл адреси, трябва да добавят имейл адрес на компания в Academy for Ads.
 • Сертифицираните потребители се нуждаят от администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.

Забележка: Ако в профила си в Academy for Ads използвате личен имейл адрес, трябва да добавите имейл адреса на компанията си, който използвате за профила на мениджър или на подмениджъри, към страницата на потребителския си профил в Academy for Ads. За целта можете да използвате полето „Имейл адрес на компания“. Ако за профила си в Academy for Ads използвате имейл адрес на компания, проверете дали той съвпада с профила на мениджър или на подмениджъри на компанията Ви.

Промените ще влязат в сила до 48 часа.

Кога състоянието на значката „Google Партньор“ на компанията Ви не е налице

Ако получите съобщение, че състоянието на значката „Google Партньор“ на компанията Ви не е налице, възможно е да не разполагаме с най-актуалната информация относно изпълнението на изискванията за значката. Ако например наскоро сте завършили сертифициране по Google Ads в Academy for Ads, отразяването на тази промяна в оценката за значката „Google Партньор“ може да отнеме до 48 часа.

Кога компанията Ви не отговаря на условията за получаване на значката „Google Партньор“

Ако получите съобщение, че компанията Ви не отговаря на условията за получаване на значката „Google Партньор“ поради нарушения на правила или общи условия, това може да се дължи на нарушаването на едно или повече от следните:

Прегледайте посочените по-горе правила и общи условия, за да се запознаете с всички изисквания. 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?