Giới thiệu về ưu đãi khuyến mại của Google Ads bị vô hiệu hóa

  • Bạn có thể sử dụng mã khuyến mại Google Ads để áp dụng khuyến mại cho một Tài khoản Google Ads. Các điều khoản và điều kiện cho mỗi khuyến mại có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
  • Nếu phát hiện một cá nhân hoặc đại lý vi phạm Chính sách bên thứ ba, chính sách mã khuyến mại hay các điều khoản và điều kiện của Google Partners, thì chúng tôi có thể tạm ngưng việc cung cấp mã khuyến mại mới thông qua Google Partners.

Tại sao chúng tôi tạm ngưng chương trình khuyến mại

Chúng tôi đã tạm ngưng việc cung cấp mã khuyến mại mới cho bạn bởi vì bạn hoặc đại lý mà bạn liên kết đã vi phạm Chính sách bên thứ ba, chính sách mã khuyến mại hoặc Các Điều khoản và điều kiện của Google Partners.

Dưới đây là một số ví dụ:

  • Thiết lập nhiều Tài khoản Google Ads để thúc đẩy lưu lượng truy cập đến cùng một trang web, rồi áp dụng mã khuyến mại cho từng Tài khoản Google Ads này.

  • Áp dụng nhiều mã khuyến mại cho cùng một Tài khoản Google Ads.

  • Bán khuyến mại.

Ý nghĩa

Khi Google tạm ngưng chương trình khuyến mại, bạn sẽ không nhận được mã khuyến mại mới có thể áp dụng cho các tài khoản đủ điều kiện hoặc phân phối cho khách hàng tiềm năng từ tài khoản Google Partners của mình.

Điều gì xảy ra

Chúng tôi đã đề ra một bộ chính sách bao gồm Chính sách bên thứ ba, chính sách mã khuyến mại cũng như điều khoản và điều kiện của Google Partners mà tất cả thành viên trong chương trình Google Partners bắt buộc phải tuân theo.

Khi bạn vi phạm các yêu cầu này, chúng tôi có thể gửi cho bạn email có cảnh báo và cơ hội để bạn khắc phục vấn đề. Nếu bạn không khắc phục vấn đề trong khoảng thời gian đã định, thì chúng tôi có thể tạm ngưng quyền sử dụng khuyến mại của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn vi phạm các yêu cầu này nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, thì chúng tôi có thể tạm ngưng quyền sử dụng khuyến mại của bạn ngay lập tức mà không thông báo trước.

Giúp ngăn việc tạm ngưng khuyến mại

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố