เกี่ยวกับข้อเสนอโปรโมชันที่ปิดใช้ของ Google Ads

  • คุณใช้รหัสโปรโมชันของ Google Ads เพื่อใช้ข้อเสนอโปรโมชันในบัญชี Google Ads ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันแต่ละรายการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
  • หากเราพบว่าบุคคลหรือเอเจนซีละเมิดนโยบายบุคคลที่สาม นโยบายรหัสโปรโมชัน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Partners เราอาจระงับไม่ให้บุคคลหรือเอเจนซีดังกล่าวรับรหัสโปรโมชันใหม่ผ่าน Google Partners

เหตุใดข้อเสนอโปรโมชันจึงถูกระงับ

คุณถูกระงับไม่ให้รับรหัสโปรโมชันใหม่เนื่องจากคุณหรือเอเจนซีที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคุณละเมิดนโยบายบุคคลที่สาม นโยบายรหัสโปรโมชัน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Partners

ตัวอย่างได้แก่

  • การสร้างบัญชี Google Ads หลายบัญชีเพื่อเพิ่มการเข้าชมไปยังเว็บไซต์เดียว จากนั้นใช้รหัสโปรโมชันกับบัญชี Google Ads เหล่านี้ทุกบัญชี

  • การใช้รหัสโปรโมชันมากกว่า 1 รหัสในบัญชี Google Ads เดียวกัน

  • การขายข้อเสนอโปรโมชัน

ความหมาย

เมื่อข้อเสนอโปรโมชันถูกระงับ คุณจะไม่ได้รับรหัสโปรโมชันใหม่ที่สามารถใช้กับบัญชีที่มีสิทธิ์ หรือสามารถแจกจ่ายให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากบัญชี Google Partners ของคุณ

สิ่งที่เกิดขึ้น

เราได้จัดทำชุดนโยบายบุคคลที่สาม นโยบายรหัสโปรโมชัน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google Partners ที่สมาชิกทุกคนของโปรแกรม Google Partners ต้องปฏิบัติตาม

เมื่อคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะส่งอีเมลเตือนให้คุณมีโอกาสแก้ไขปัญหา หากคุณไม่แก้ไขปัญหาในระยะเวลาที่กำหนด เราอาจระงับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อเสนอโปรโมชัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ซ้ำๆ หรือในลักษณะที่ร้ายแรง เราอาจระงับสิทธิ์การเข้าถึงข้อเสนอโปรโมชันทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีป้องกันไม่ให้ถูกระงับข้อเสนอโปรโมชัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว