Over uitgeschakelde promotie-aanbiedingen van Google Ads

  • Met promotiecodes van Google Ads kunt u promotie-aanbiedingen toepassen op een Google Ads-account. De algemene voorwaarden die voor deze promoties gelden, kunnen per land verschillen.
  • Als we vaststellen dat een persoon of bureau ons beleid voor derden, het beleid voor promotiecodes of de algemene voorwaarden voor Partners heeft geschonden, kunnen we de mogelijkheid opschorten om nieuwe promotiecodes te ontvangen via Partners.

Redenen voor opschorting van promotie-aanbiedingen

De mogelijkheid om nieuwe promotiecodes te ontvangen, kan worden opgeschort als u of het bureau waaraan u bent verbonden, ons beleid voor derden, het beleid voor promotiecodes of de algemene voorwaarden voor Partners heeft geschonden.

Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Er zijn meerdere Google Ads-accounts ingesteld om verkeer naar dezelfde website te stimuleren en vervolgens is op elk van deze Google Ads-accounts een promotiecode toegepast.

  • Er is meer dan één promotiecode toegepast op hetzelfde Google Ads-account.

  • Er zijn promotie-aanbiedingen verkocht.

Wat dit betekent

Wanneer promotie-aanbiedingen zijn opgeschort, ontvangt u geen nieuwe promotiecodes meer die kunnen worden toegepast op geschikte accounts of via uw Partners-account kunnen worden gedistribueerd naar potentiële klanten.

De gevolgen

We hebben een beleid voor derden, een beleid voor promotiecodes en algemene voorwaarden voor Partners opgesteld waaraan alle deelnemers aan het Google Partners-programma zich moeten houden.

Als u deze vereisten schendt, kunnen we u een e-mail met een waarschuwing sturen om u de mogelijkheid te bieden het probleem op te lossen. Als u het probleem niet binnen de aangegeven termijn oplost, kunnen we uw toegang tot promotie-aanbiedingen opschorten.

Schendt u deze vereisten echter herhaaldelijk of op een zeer ernstige manier, dan kunnen we uw toegang tot promotie-aanbiedingen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten.

Voorkomen dat promotie-aanbiedingen worden opgeschort

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen