Over uitgeschakelde promotie-aanbiedingen van Google Ads

  • Met promotiecodes van Google Ads kunt u promotie-aanbiedingen toepassen op een Google Ads-account. De algemene voorwaarden die voor deze promoties gelden, kunnen per land verschillen.
  • Als we vaststellen dat een persoon of bureau ons beleid voor derden, het beleid inzake promotiecodes of de algemene voorwaarden voor Partners heeft geschonden, kunnen we de mogelijkheid opschorten om nieuwe promotiecodes te ontvangen via Partners.

Redenen voor opschorting van promotie-aanbiedingen

De mogelijkheid om nieuwe promotiecodes te ontvangen, kan worden opgeschort als u of het bureau waaraan u bent verbonden, ons beleid voor derden, het beleid inzake promotiecodes of de algemene voorwaarden voor Partners heeft geschonden.

Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Er zijn meerdere Google Ads-accounts ingesteld om verkeer naar dezelfde website te stimuleren en vervolgens is op elk van deze Google Ads-accounts een promotiecode toegepast.

  • Er is meer dan één promotiecode toegepast op hetzelfde Google Ads-account.

  • Er zijn promotie-aanbiedingen verkocht.

Wat dit betekent

Wanneer promotie-aanbiedingen zijn opgeschort, ontvangt u geen nieuwe promotiecodes meer die kunnen worden toegepast op geschikte accounts of via uw Partners-account kunnen worden gedistribueerd naar potentiële klanten.

De gevolgen

We hebben een beleid voor derden, een beleid inzake promotiecodes en algemene voorwaarden voor Partners opgesteld waaraan alle deelnemers aan het Google Partners-programma zich moeten houden.

Als u deze vereisten schendt, kunnen we u een e-mail met een waarschuwing sturen om u de mogelijkheid te bieden het probleem op te lossen. Als u het probleem niet binnen de aangegeven termijn oplost, kunnen we uw toegang tot promotie-aanbiedingen opschorten.

Schendt u deze vereisten echter herhaaldelijk of op een zeer ernstige manier, dan kunnen we uw toegang tot promotie-aanbiedingen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten.

Voorkomen dat promotie-aanbiedingen worden opgeschort

Bezwaar aantekenen tegen een opschorting

Als uw vermogen om toegang te krijgen tot promotie-aanbiedingen is opgeschort wegens het schenden van onze vereisten, kunt u bij Google Partners bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.

Bezwaar aantekenen

Hier volgt een overzicht van het proces:

  1. Inzien welke vereisten uw account heeft geschonden.
  2. Uw bezwaar indienen.

Het is belangrijk dat u elke stap zorgvuldig volgt, zodat we alle informatie krijgen die we nodig hebben om uw bezwaar te overwegen.

Stap 1. Begrijpen waarom uw vermogen om promotiecodes te gebruiken is opgeschort

Raadpleeg het Google-beleid voor derden, het Beleid voor promotiecodes en de Voorwaarden en bepalingen van Partners zodat u zeker weet dat u op de hoogte bent van alle vereisten.

Stap 2. Uw bezwaar indienen

Neem contact met ons op via dit bezwaarformulier.

Houd er echter rekening mee dat we het gebruik van promotiecodes alleen herstellen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen.

Opmerking

We kunnen alleen bezwaren beoordelen die in het Engels zijn opgesteld.

Wat er daarna gebeurt

Zodra we uw bezwaar hebben ontvangen, controleren en evalueren we alle informatie die u ons heeft overlegd en controleren we uw account zorgvuldig. Daarna nemen we een beslissing over de status van uw account en stellen we u op de hoogte van de uitkomst.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?