מידע על השבתת שוברי פרסום ל-Google Ads

  • אפשר להשתמש בקודי שוברים ל-Google Ads כדי לממש שוברי פרסום בחשבון Google Ads. התנאים וההגבלות לגבי כל שובר עשויים להשתנות ממדינה למדינה.
  • אם נגלה כי אדם או סוכנות הפרו את המדיניות שלנו ביחס לשותפים מצד שלישי, את המדיניות של קודי השוברים או את התנאים וההגבלות של Partners, אנחנו עשויים להשעות את היכולת לקבל קודי שוברים חדשים דרך Partners.

סיבות להשעיית שוברי פרסום

הזכאות שלכם לקבל קודי שוברים חדשים הושעתה משום שאתם או הסוכנות השותפה שלכם הפרתם את המדיניות בנושא שותפי צד שלישי, המדיניות בנושא קודי שוברים או התנאים וההגבלות של תוכנית Partners.

ריכזנו בשבילכם כמה דוגמאות:

  • הגדרת כמה חשבונות Google Ads במטרה להפנות תנועה לאותו אתר, ולאחר מכן החלת קוד שובר פרסום על כל אחד מחשבונות Google Ads אלה.

  • החלת יותר מקוד שובר אחד על אותו חשבון Google Ads.

  • מכירת שוברי פרסום.

מהי המשמעות של השעיה

כאשר שוברי פרסום מושעים, לא תקבלו קודי שוברים חדשים שניתן יהיה להחיל על חשבונות זכאים או לחלק אותם ללקוחות פוטנציאליים מחשבון Partners שלכם.

מה קורה בעקבות ההשעיה

פיתחנו סדרה של הנחיות, הכוללת מדיניות ביחס לשותפים מצד שלישי, מדיניות לגבי קודי שוברים ותנאים והגבלות של Partners, המחייבות את כל החברים בתוכנית Google Partners.

כשמתרחשת הפרה של הדרישות האלה, אנחנו עשויים לשלוח באימייל אזהרה ולתת הזדמנות לתקן את הבעיה. אם הבעיה לא תתוקן בתקופת הזמן שצוינה, אנחנו עשויים להשעות את הגישה לשוברי פרסום.

עם זאת, במקרים של הפרה חוזרת או חמורה של הדרישות, אנחנו עשויים להשעות את הגישה לשוברי פרסום באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת.

איך מונעים את השעיית שוברי הפרסום

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה