Lập kế hoạch triển khai Chiến dịch hiển thị bằng trải nghiệm Google Ads mới

Trong trải nghiệm Google Ads mới, Công cụ lập kế hoạch hiển thị không còn hoạt động dưới dạng công cụ độc lập nữa. Thay vào đó, các tính năng của công cụ này (lập kế hoạch chiến dịch và dự đoán) đã được tích hợp vào các tùy chọn tạo và nhắm mục tiêu chiến dịch để giúp bạn hiểu cách hoạt động của Chiến dịch hiển thị.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng lập kế hoạch và dự đoán đã cải tiến trong trải nghiệm Google Ads mới và hiểu được trải nghiệm này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình một cách dễ dàng hơn như thế nào.

Lợi ích của các tính năng lập kế hoạch và dự đoán trong trải nghiệm Google Ads mới

  • Bạn nhận được thông tin ngay khi cần, không cần phải chuyển đổi giữa Google Ads và Công cụ lập kế hoạch hiển thị.
  • Bạn nhận được thông tin dự đoán chính xác hơn vì trải nghiệm mới hỗ trợ nhiều định dạng quảng cáo và tùy chọn nhắm mục tiêu hơn.

Nội dung sẽ thay đổi

  • Tùy chọn nhắm mục tiêu: Nếu đang tìm ý tưởng nhắm mục tiêu, trải nghiệm Google Ads mới cho phép bạn nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng từ, cụm từ hoặc URL trong các đối tượng, chủ đề, vị trí và phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa.
  • Thông tin chi tiết về khoảng không quảng cáo: Nếu muốn nhận thông tin chi tiết về khoảng không quảng cáo, trải nghiệm Google Ads mới sẽ giúp bạn tìm được thông tin này khi tạo một nhóm quảng cáo mới, chiến dịch mới hoặc chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu.
  • Dự đoán về hiệu suất: Nếu đang tìm kiếm các thông tin dự đoán về hiệu suất để biết được hiệu suất mà chiến dịch có thể đạt được thì bạn có thể tìm các thông tin này trong quá trình tạo chiến dịch bằng trải nghiệm Google Ads mới.  
  • Tìm vị trí hàng đầu/vị trí được quản lý đề xuất: Các tính năng này không còn hoạt động trong trải nghiệm Google Ads mới vì không được xem là phương pháp hay nhất cho Chiến dịch hiển thị.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố