Xem báo cáo mỗi cửa hàng

Báo cáo mỗi cửa hàng cho bạn biết số lượt ghé qua mà mỗi cửa hàng thực tế của bạn nhận được. Đồng thời, báo cáo này cũng cung cấp thông tin về số lượt chuyển đổi từ các hành động theo cửa hàng cụ thể như số cuộc gọi điện thoại, số lượt truy cập trang web, số lượt tìm đường lái xe, v.v. Khi sử dụng thông tin này, bạn có thể phân bổ lại ngân sách để gia tăng hiệu suất cho các cửa hàng đã thành công hoặc để hỗ trợ những cửa hàng cần hỗ trợ nhiều hơn.

Bài viết này giải thích về báo cáo mỗi cửa hàng và cách sử dụng báo cáo này. Để tìm hiểu thêm về các loại báo cáo dựa trên vị trí khác, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về cách đo lường hiệu suất theo vị trí địa lý.

Hướng dẫn

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch hoặc chọn chiến dịch cụ thể từ bảng điều hướng ở bên trái.
  2. Chọn Vị trí từ trình đơn trang ở bên trái.
    • Nếu bạn không thấy lựa chọn "Vị trí", hãy nhấp vào + Hiện thêm trên trình đơn trang để xem các lựa chọn khác.
  3. Chọn Báo cáo mỗi cửa hàng từ trình đơn thả xuống "Vị trí".

Tìm hiểu về kết quả của bạn

Theo mặc định, khi xem báo cáo mỗi cửa hàng, bạn sẽ thấy một loạt hành động liên quan đến địa điểm thực tế và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Một số lượt chuyển đổi là kết quả trực tiếp từ lượt hiển thị của cùng một vị trí trong hàng này, trong khi các lượt chuyển đổi còn lại có thể là kết quả từ lượt hiển thị của những vị trí khác nhau (khi các vị trí đó ở gần vị trí trong hàng này). Các chỉ số trong báo cáo này đại diện cho tất cả lượt chuyển đổi cho từng vị trí, ngay cả khi hành động liên quan đến địa điểm thực tế không có trong cột “Lượt chuyển đổi“ mà chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng.

Theo mặc định, báo cáo sẽ hiển thị các cột sau:

Tên cột Ý nghĩa
Phạm vi tiếp cận tại địa phương (số lượt hiển thị) Số lượt hiển thị quảng cáo dựa trên vị trí của cửa hàng. Những lượt hiển thị này không nhất thiết là những lượt hiển thị thúc đẩy lượt chuyển đổi thuộc cùng một hàng (ví dụ: lượt ghé thăm cửa hàng thực tế). Khi một số cửa hàng ở quá gần nhau, rất có khả năng là người dùng cuối tạo ra lượt hiển thị với "cửa hàng A", nhưng cuối cùng lại chuyển đổi với "cửa hàng B" (ví dụ: ghé qua cửa hàng).
Lượt nhấp vào nút gọi Số lần người dùng nhấp vào nút "Gọi" để gọi đến một cửa hàng trong hoặc sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Số liệu này không cho biết cuộc gọi có được kết nối hay không hoặc thời lượng của cuộc gọi.
Đường lái xe Số lần người dùng nhấp vào nút "Xem đường đi" để tìm đường đến một cửa hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
Lượt truy cập trang web

Số lần người dùng được đưa đến URL của một cửa hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Lưu ý: URL này chỉ URL mà cửa hàng cung cấp trong thông tin dựa trên vị trí (ví dụ: trang chi tiết về vị trí), không phải URL quảng cáo.

Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế Số lần người dùng ghé thăm một cửa hàng thực tế sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Đối với hành động liên quan đến địa điểm thực tế và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn cũng có thể thêm các cột sau đây vào báo cáo:

Tên cột Ý nghĩa
Thực đơn Số lần người dùng nhấp vào một đường liên kết để xem thực đơn của một cửa hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
Thực đơn (xem hết) Số lần người dùng nhấp vào một đường liên kết để xem thực đơn của một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.
Đơn đặt hàng Số lần người dùng nhấp vào nút "Đặt hàng" để đặt hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
Đơn đặt hàng (xem hết) Số lần người dùng nhấp vào nút "Đặt hàng" để đặt hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.
Lượt nhấp vào nút gọi (xem hết) Số lần người dùng nhấp vào nút "Gọi" để gọi đến một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn. Số liệu này không cho biết cuộc gọi có được kết nối hay không hoặc thời lượng của cuộc gọi.
Đường lái xe (xem hết) Số lần người dùng nhấp vào nút "Xem đường đi" để tìm đường đến một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.
Lượt truy cập trang web (xem hết)

Số lần người dùng được đưa đến URL của một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.

Lưu ý: URL này chỉ URL mà cửa hàng cung cấp trong thông tin dựa trên vị trí (ví dụ: trang chi tiết về vị trí), không phải URL quảng cáo.

Các lượt tương tác khác Số lượt chuyển đổi khác (ví dụ: đăng bài đánh giá hoặc lưu vị trí của cửa hàng) xảy ra sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo bạn.
Các lượt tương tác khác (xem hết) Số lượt chuyển đổi khác (ví dụ: đăng bài đánh giá hoặc lưu vị trí của cửa hàng) xảy ra sau khi người dùng xem quảng cáo của bạn.
Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế (xem hết) Số lần người dùng ghé thăm cửa hàng đó sau khi xem quảng cáo của bạn.
Lưu ý: Để hiển thị số liệu thống kê cho tất cả vị trí đã xoá, bạn có thể nhấp vào trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm 3 dot icon rồi chọn "Hiển thị những vị trí đã xóa". Số lượng trong báo cáo mỗi cửa hàng thường không tính đến số lượng ở cấp chiến dịch vì theo mặc định, số lượng vị trí đã xoá không hiển thị.

Phân bổ

Trên đường dẫn đến lượt chuyển đổi, người dùng có thể thực hiện nhiều lượt tìm kiếm và tương tác với nhiều quảng cáo từ cùng một nhà quảng cáo. Mô hình phân bổ cho phép bạn chọn mức tín dụng mà mỗi lượt nhấp nhận được cho các lượt chuyển đổi. Bạn có thể phân bổ tín dụng cho lượt nhấp đầu tiên, lượt nhấp cuối cùng hoặc tổ hợp nhiều lượt nhấp.

Các lượt chuyển đổi từ hành động liên quan đến địa điểm thực tế sẽ được phân bổ theo mô hình "lượt nhấp cuối cùng". Tìm hiểu thêm về các mô hình phân bổ

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false