Xem báo cáo mỗi cửa hàng

Báo cáo mỗi cửa hàng cho bạn biết số lượt ghé qua cửa hàng mà bạn nhận được cho mỗi vị trí thực tế. Đồng thời, báo cáo này cũng cho biết số lượt chuyển đổi từ các hành động khác theo cửa hàng cụ thể (chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại, lượt truy cập trang web, tìm đường lái xe và các hành động khác). Khi sử dụng thông tin này, bạn có thể phân bổ lại ngân sách của mình để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cửa hàng đã thành công hoặc các cửa hàng cần hỗ trợ thêm.

Bài viết này mô tả báo cáo mỗi cửa hàng và cách sử dụng báo cáo này. Để tìm hiểu thêm về các loại báo cáo dựa trên vị trí khác, hãy đọc bài viết đo lường hiệu quả hoạt động theo địa lý.

Hướng dẫn

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch hoặc chọn chiến dịch cụ thể từ bảng điều hướng ở bên trái.
  2. Chọn Vị trí từ trình đơn trang ở bên trái.
  3. Nhấp vào trình đơn thả xuống Báo cáo địa lý ở đầu trang, rồi chọn Báo cáo mỗi cửa hàng.
    • Không bắt buộc: Để thêm hoặc xóa các cột trong báo cáo theo cửa hàng, hãy nhấp vào biểu tượng cột Cột ở góc trên bên phải của bảng. Tìm hiểu thêm về cột tùy chỉnh

Tìm hiểu về kết quả của bạn

Theo mặc định, khi truy cập vào báo cáo mỗi cửa hàng, bạn sẽ thấy một loạt hành động liên quan đến địa điểm thực tế và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Một số lượt chuyển đổi là kết quả trực tiếp của các lượt hiển thị của cùng một vị trí trong hàng này. Trong khi các lượt chuyển đổi còn lại có thể là kết quả của các lượt hiển thị của các vị trí khác (khi các vị trí đó ở gần vị trí trong hàng này). Tất cả các chỉ số trong báo cáo này đại diện cho tất cả lượt chuyển đổi cho từng vị trí, ngay cả khi hành động liên quan đến địa điểm thực tế không có trong cột “Lượt chuyển đổi“ mà chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng.

Theo mặc định, báo cáo sẽ hiển thị các cột sau:

Tên cột Ý nghĩa
Phạm vi tiếp cận tại địa phương (số lượt hiển thị) Số lượt hiển thị quảng cáo dựa trên vị trí của cửa hàng. Những lượt hiển thị này không nhất thiết là những lượt hiển thị thúc đẩy lượt chuyển đổi thuộc cùng một hàng (ví dụ: lượt ghé thăm cửa hàng thực tế). Khi một số cửa hàng quá gần nhau, rất có khả năng người dùng cuối nhìn thấy "cửa hàng A" hiển thị, nhưng cuối cùng lại chuyển đổi với "cửa hàng B" (ví dụ: lượt ghé qua cửa hàng).
Lượt nhấp dẫn đến cuộc gọi Số lần người dùng nhấp vào nút "Gọi" để gọi đến một cửa hàng trong hoặc sau khi nhấp vào quảng cáo của nhà quảng cáo đó. Số liệu này không cho biết cuộc gọi có được kết nối hay không hoặc thời lượng của cuộc gọi.
Thông tin chỉ đường lái xe Số lần mọi người nhấp vào nút "Xem đường đi" để tìm đường đến cửa hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của nhà quảng cáo đó.
Lượt truy cập trang web

Số lần mọi người được đưa đến URL của cửa hàng sau khi nhấp vào quảng cáo cho nhà quảng cáo đó.

Lưu ý: URL này chỉ URL mà cửa hàng cung cấp trong thông tin dựa trên vị trí (ví dụ: trang chi tiết về vị trí), không phải URL quảng cáo.
Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế Số lần người dùng ghé thăm một cửa hàng thực tế sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Đối với hành động liên quan đến địa điểm thực tế và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn cũng có thể thêm các cột sau đây vào báo cáo:

Tên cột Ý nghĩa
Thực đơn Số lần người dùng nhấp vào một đường liên kết để xem thực đơn của một cửa hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
Thực đơn
(xem hết)
Số lần người dùng nhấp vào một đường liên kết để xem thực đơn của một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.
Đơn đặt hàng Số lần người dùng nhấp vào nút "Đặt hàng" để đặt hàng sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
Đơn đặt hàng
(xem hết)
Số lần người dùng nhấp vào nút "Đặt hàng" để đặt hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.
Lượt nhấp vào nút gọi (xem hết) Số lần người dùng nhấp vào nút "Gọi" để gọi đến một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn. Số liệu này không cho biết cuộc gọi có được kết nối hay không hoặc thời lượng của cuộc gọi.
Đường lái xe (xem hết) Số lần người dùng nhấp vào nút "Xem đường đi" để tìm đường đến một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.
Lượt truy cập trang web (xem hết)

Số lần người dùng được đưa đến URL của một cửa hàng sau khi xem quảng cáo của bạn.

Lưu ý: URL này chỉ URL mà cửa hàng cung cấp trong thông tin dựa trên vị trí (ví dụ: trang chi tiết về vị trí), không phải URL quảng cáo.

Các lượt tương tác khác Số lượt chuyển đổi khác (ví dụ: đăng bài đánh giá hoặc lưu vị trí của cửa hàng) xảy ra sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo bạn.
Các lượt tương tác khác (xem hết) Số lượt chuyển đổi khác (ví dụ: đăng bài đánh giá hoặc lưu vị trí của cửa hàng) xảy ra sau khi người dùng xem quảng cáo của bạn.
Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế (xem hết) Số lần người dùng ghé thăm cửa hàng thực tế đó sau khi xem quảng cáo của bạn.
Lưu ý: Để hiển thị số liệu thống kê cho tất cả vị trí đã xóa, bạn có thể nhấp vào trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm 3 dot icon rồi chọn "Hiển thị những vị trí đã xóa". Số lượng trong "Báo cáo mỗi cửa hàng thực tế" thường không tính đến số lượng ở cấp chiến dịch vì theo mặc định, số lượng vị trí đã xóa không hiển thị.

Phân bổ

Trên đường dẫn đến lượt chuyển đổi, khách hàng có thể thực hiện nhiều lượt tìm kiếm và tương tác với nhiều quảng cáo từ cùng một nhà quảng cáo. Mô hình phân bổ cho phép bạn chọn mức tín dụng mà mỗi lượt nhấp nhận được cho các lượt chuyển đổi. Bạn có thể phân bổ tín dụng cho lượt nhấp đầu tiên, lượt nhấp gần đây nhất hoặc nhiều lượt nhấp.

Các lượt chuyển đổi từ hành động liên quan đến địa điểm thực tế sẽ được phân bổ theo mô hình "lượt nhấp cuối cùng". Tìm hiểu thêm về các mô hình phân bổ

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false