Se butikkrapporten

I butikkrapporten kan du se hvor mange besøk du får på hver av de fysiske beliggenhetene dine, og hvor mange konverteringer du får fra andre butikkspesifikke handlinger, for eksempel telefonhenvendelser, besøk på nettstedet, veibeskrivelser og annet. Ved hjelp av denne informasjonen kan du justere tildelingen av budsjettmidler for at butikker som allerede har gode resultater, skal oppnå enda bedre resultater, eller for å gi enkelte butikker mer støtte.

I denne artikkelen forklarer vi hva butikkrapporten inneholder, og hvordan du bruker den. Du kan finne mer informasjon om andre typer stedsbaserte rapporter i artikkelen Om måling av geografiske resultater.

Veiledning

  1. Klikk på Alle kampanjer, eller velg en bestemt kampanje i navigasjonspanelet til venstre.
  2. Velg Steder i sidemenyen til venstre.
  3. Klikk på Geografisk rapport-rullegardinmenyen øverst på siden, og velg deretter Butikkrapport.

Om resultatene

Når du åpner butikkrapporten, ser du som standard en rekke lokale handlinger og butikkbesøk. Noen av konverteringene er direkte resultater av visningene av den aktuelle beliggenheten i denne raden, mens resten av konverteringene kan være resultater av visninger fra ulike beliggenheter (når de er i nærheten av beliggenheten i denne raden). Alle beregningene i denne rapporten representerer samtlige konverteringer for de ulike beliggenhetene, selv om den lokale handlingen ikke vises i «Konverteringer»-kolonnen som brukes i smart budgivning.

Disse kolonnene vises som standard:

Kolonnenavn Betydning
Lokal rekkevidde (visninger) Antallet ganger butikkens stedsbaserte annonse ble vist. Disse visningene er ikke nødvendigvis de som genererer konverteringene for den samme raden (f.eks. butikkbesøk). Når noen butikker ligger veldig nære hverandre, er det sannsynlig at en sluttbruker ser en visning av «butikk A» og ender opp med å konvertere med «butikk B» (f.eks. med et besøk).
Anropsklikk Antallet ganger folk har klikket på «Ring»-knappen for å ringe butikken i løpet av eller etter å ha klikket på en annonse for den aktuelle butikken. Dette tallet viser ikke hvorvidt samtalene ble satt over, eller hvor lenge de varte.
Veibeskrivelser Antallet ganger folk har klikket på «Få veibeskrivelse»-knappen for å dra til butikken etter å ha klikket på en annonse for den aktuelle butikken.
Besøk på nettstedet

Antallet ganger folk ble sendt til butikkens nettadresse etter å ha klikket på en annonse for den aktuelle butikken.

Merk: Denne nettadressen viser til det nettområdet butikken oppga at inneholdt stedsbasert informasjon (f.eks. siden med stedsinformasjon), ikke selve annonseringsadressen.
Butikkbesøk Antallet ganger folk har besøkt den aktuelle butikken etter å ha klikket på annonsen din.

Her er de andre kolonnene tilknyttet lokale handlinger og butikkbesøk du kan legge til i rapporten:

Kolonnenavn Betydning
Meny Antallet ganger folk har klikket på den aktuelle butikkens menylink etter å ha klikket på annonsen din.
Meny
(visningskonverteringer)
Antallet ganger folk har klikket på den aktuelle butikkens menylink etter å ha sett annonsen din.
Bestillinger Antallet ganger folk har klikket på Bestill-knappen for å legge inn en bestilling etter å ha klikket på annonsen din.
Bestillinger
(visningskonverteringer)
Antallet ganger folk har klikket på Bestill-knappen for å legge inn en bestilling etter å ha sett annonsen din.
Anropsklikk (visningskonverteringer) Antallet ganger folk har klikket på Ring-knappen for å ringe den aktuelle butikken etter å ha sett annonsen din. Dette tallet viser ikke hvorvidt samtalene ble satt over, eller hvor lenge de varte.
Veibeskrivelser (visningskonverteringer) Antallet ganger folk har klikket på «Få veibeskrivelse»-knappen for å dra til den aktuelle butikken etter å ha sett annonsen din.
Besøk på nettstedet (visningskonverteringer)

Antallet ganger folk ble viderekoblet til den aktuelle butikkens nettadresse etter å ha sett annonsen din.

Merk: Denne nettadressen viser til det nettområdet butikken oppga at inneholdt stedsbasert informasjon (f.eks. siden med stedsinformasjon), ikke selve annonseringsadressen.

Annen samhandling Antallet andre konverteringer (f.eks. at det legges ut en anmeldelse av den aktuelle butikken, eller at butikkens posisjon lagres) som inntraff etter at folk klikket på annonsen din.
Annen interaksjon (visningskonverteringer) Antallet andre konverteringer (f.eks. at det legges ut en anmeldelse av den aktuelle butikken, eller at butikkens posisjon lagres) som inntraff etter at folk så på annonsen din.
Butikkbesøk (visningskonverteringer) Antallet ganger folk har besøkt den aktuelle butikken etter å ha sett annonsen din.
Merk: Hvis du vil se statistikk om alle de utdaterte versjonene av beliggenhetene, kan du klikke på menyen med tre prikker 3 dot icon og velge «Vis elementer som er fjernet». Antallet som vises under «Butikkrapport», samsvarer ofte ikke med antallet på kampanjenivå. Dette er fordi antallet fra fjernede steder som standard ikke vises.

Attribusjon

På veien mot konverteringer utfører kunder ofte flere søk og ser på flere annonser fra samme annonsør. Ved hjelp av attribusjonsmodeller kan du angi hvor stor betydning hvert klikk har for konverteringene dine. En konvertering kan tilskrives det første eller siste klikket eller en kombinasjon av flere klikk.

Lokale konverteringshandlinger tilskrives per «siste klikk»-modellen. Finn ut mer om attribusjonsmodeller

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt