Zobrazení přehledu podle prodejen

V tomto přehledu najdete počet návštěv každého fyzického místa společně s údaji o konverzích z dalších souvisejících akcí, například hovorů, návštěv webu, zobrazení trasy apod. Na základě těchto informací pak můžete přiřazovat rozpočet podle toho, jestli chcete zvýšit výkon úspěšných prodejen, nebo naopak podpořit spíše ty zatím méně úspěšné.

V tomto článku se dozvíte, jak přehledy podle prodejen fungují a jak je používat. Podrobnější informace o dalších typech přehledů podle geografických oblastí najdete v článku o měření výkonu z geografických hledisek.

Pokyny

  1. Na navigačním panelu vlevo klikněte na možnost Všechny kampaně nebo nějakou konkrétní vyberte.
  2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Místa.
  3. Z rozbalovací nabídky Zeměpisný přehled v horní části stránky vyberte možnost Přehled podle prodejen.

Výsledky

Ve výchozím nastavení se v přehledu podle prodejen zobrazí řada místních akcí a návštěv prodejny. K některým konverzím došlo přímo po zobrazení prodejny z tohoto řádku. Ostatní mohou být výsledkem zobrazení patřících k jiným obchodům (pokud jsou v blízkosti prodejny na řádku). Všechny metriky v přehledu představují všechny konverze každého místa, a to i pokud není místní akce uvedena ve sloupci Konverze, který je využíván chytrými nabídkami.

Ve výchozím zobrazení uvidíte tyto sloupce:

Název sloupce Význam
Místní zásah (zobrazení) Počet zobrazení reklamy na prodejnu v konkrétní lokalitě. Nemusí se nutně jednat o zobrazení, ze kterých vznikly konverze ze stejného řádku (např. návštěvy prodejny). Pokud jsou některé obchody příliš blízko sebe, je velmi pravděpodobné, že koncový uživatel uvidí zobrazení k obchodu A a nakonec provede konverzi pro obchod B (např. návštěvu).
Kliknutí na telefonní čísla Počet kliknutí na tlačítko Volat při nebo po kliknutí na reklamu dané prodejny (inzerenta). Z této hodnoty se nedozvíte, jestli k hovoru skutečně došlo ani jak dlouho trval.
Trasa jízdy Počet kliknutí na tlačítko Vyhledat trasu, které uživatelé použili k vyhledání trasy do prodejny poté, co klikli na její reklamu.
Návštěvy webu

Počet návštěv adresy URL prodejny, na kterou byli uživatelé přesměrováni poté, co klikli na její reklamu.

Poznámka: Jedná se o adresu URL, kterou prodejna uvedla v informacích o lokalitě (například na stránce s podrobnostmi o místě). Nejedná se o URL reklamy.
Návštěvy prodejny Kolikrát lidé po kliknutí na vaši reklamu navštívili prodejnu.

Do přehledu můžete přidat i další sloupce související s místními akcemi a návštěvami prodejny:

Název sloupce Význam
Nabídka Kolikrát lidé po kliknutí na vaši reklamu klikli na odkaz zobrazující nabídku prodejny.
Nabídka
(po zobrazení)
Kolikrát lidé po zhlédnutí vaší reklamy klikli na odkaz zobrazující nabídku prodejny.
Objednávky Kolikrát lidé po kliknutí na vaši reklamu klikli na tlačítko Objednat, aby odeslali objednávku.
Objednávky
(po zobrazení)
Kolikrát lidé po zhlédnutí vaší reklamy klikli na tlačítko Objednat, aby odeslali objednávku.
Klepnutí na tlačítko pro volání (po zobrazení) Kolikrát lidé po zhlédnutí vaší reklamy klikli nebo klepli na tlačítko Volat a zavolali vám. Tento počet nerozlišuje, zda byl hovor spojen ani jak dlouho trval.
Trasa jízdy (po zobrazení) Kolikrát lidé po zhlédnutí vaší reklamy klikli na tlačítko Vyhledat trasu, aby zjistili trasu do vaší prodejny.
Návštěvy webu (po zobrazení)

Kolikrát byli lidé po zhlédnutí vaší reklamy přesměrováni na adresu URL prodejny.

Poznámka: Jedná se o adresu URL, kterou prodejna uvedla v informacích o lokalitě (například na stránce s podrobnostmi o místě). Nejedná se o URL reklamy.

Jiná zapojení Počet jiných konverzí (například zveřejnění recenze nebo uložení polohy prodejny), které lidé provedli po kliknutí na vaši reklamu.
Jiná zapojení (po zobrazení) Počet jiných konverzí (například zveřejnění recenze nebo uložení polohy prodejny), které lidé provedli po zhlédnutí vaší reklamy.
Návštěvy prodejny (po zobrazení) Kolikrát lidé po zhlédnutí vaší reklamy navštívili příslušnou prodejnu.
Poznámka: Pokud chcete zobrazit statistiky pro všechny staré verze míst, klikněte na nabídku se třemi tečkami3 dot icon a vyberte možnost Zobrazit odstraněné. Údaje vztahující se k odstraněným místům se ve výchozím nastavení nezobrazují. Proto se často stává, že počty uvedené v Přehledu podle prodejen nejsou započítány do statistik na úrovni kampaně.

Atribuce

V rámci konverzní trasy může zákazník provádět více vyhledávání a reagovat na více reklam téhož inzerenta. Pomocí atribučních modelů můžete zvolit, jaké zásluhy budou mít na konverzi jednotlivá kliknutí. Zásluhy můžete přiřadit prvnímu či poslednímu kliknutí, případně kombinaci více kliknutí.

Konverze z místních akcí se připisují na základě modelu posledního kliknutí. Přečtěte si další informace o atribučních modelech.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false