O konverzijama u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom

Napomena: ako već upotrebljavate praćenje konverzija posjeta trgovinama, možda nećete morati upotrebljavati konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom. Vaš će ih račun automatski početi bilježiti ako ispunjavate kriterije za konverzije u vidu posjeta trgovini. Ako su konverzije u vidu posjeta trgovini niske ili ako ne mjerite posjete trgovini, konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom pružaju vam relevantno izvješćivanje o izvedbi kampanje.  

Konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom broje se svaki put kada korisnik dovrši radnju koja je specifična za fizičku lokaciju oglašivača (poput trgovine), tijekom stupanja u interakciju s oglasom tog oglašivača ili nakon nje. Budući da se konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom odvijaju na Googleovim proizvodima i uslugama (na primjer Google kartama), Google Ads automatski definira lokalne radnje. Podaci o konverzijama u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom se agregiraju. Konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom dostupne su samo određenim oglašivačima. Nisu dostupne oglašivačima s osjetljivim kategorijama lokacija koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, vjeru, seksualni sadržaj i djecu.

Ako vaš račun bilježi konverzije pridružene tim radnjama povezanim s prodajnim mjestom, vidjet ćete ih u tablici Radnje konverzije uz sve ostale radnje konverzija koje ste definirali. Možete ih vidjeti i u bilo kojem Google Ads izvješću segmentiranjem stupca "Sve konverzije" prema radnji konverzije. Konverzije pridružene konverzijama u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom prema zadanim postavkama nisu navedene u stupcu "Konverzije".

Pregledajte sljedeću tablicu konverzija u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom:

Konverzija Opis
Klikovi za poziv Klikovi na gumb "Nazovite" u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – upute Klikovi na gumb "Preuzmi upute" u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – posjeti web-lokaciji Klikovi na vezu web-lokacije u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – drugi angažmani Klikovi na druge praćene radnje korisnika (na primjer, dijeljenje lokacije, spremanje itd.) u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon stupanja u interakciju s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – narudžbe (za određenu branšu) Klikovi na gumb "Narudžba” u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon stupanja u interakciju s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – prikazi izbornika (za određenu branšu) Klikovi na vezu izbornika u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false