O konverzijama u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom

Napomena: ako već upotrebljavate praćenje konverzija posjeta trgovini, možda nećete morati upotrebljavati konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom. Vaš će ih račun automatski početi bilježiti ako ispunjavate kriterije za konverzije u vidu posjeta trgovini. Ako su konverzije u vidu posjeta trgovini niske ili ako ne mjerite posjete trgovini, konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom pružaju vam relevantno izvješćivanje o izvedbi kampanje.  

Konverzije u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom broje se svaki put kada korisnik dovrši radnju koja je specifična za fizičku lokaciju oglašivača (poput trgovine), tijekom stupanja u interakciju s oglasom tog oglašivača ili nakon nje. Budući da se konverzije lokalnih radnji odvijaju na Googleovim proizvodima i uslugama (na primjer, Google kartama), Google Ads automatski definira lokalne radnje. Podaci o konverzijama lokalnih radnji kumulativni su i anonimni. Konverzije lokalnih radnji dostupne su samo određenim oglašivačima. Nisu dostupne oglašivačima s osjetljivim kategorijama lokacija koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, vjeru, sadržaj za odrasle i djecu.

Ako vaš račun bilježi konverzije pridružene tim radnjama povezanim s prodajnim mjestom, vidjet ćete ih u tablici Radnje konverzije uz sve ostale radnje konverzija koje ste definirali. Možete ih vidjeti i u bilo kojem Google Ads izvješću segmentiranjem stupca "Sve konverzije" prema radnji konverzije. Konverzije pridružene konverzijama u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom prema zadanim postavkama nisu navedene u stupcu "Konverzije".

Pregledajte sljedeću tablicu konverzija u vidu radnji povezanih s prodajnim mjestom:

Konverzija Opis
Klikovi za poziv Klikovi na gumb "Nazovite" u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – upute Klikovi na gumb "Preuzmi upute" u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – posjeti web-lokaciji Klikovi na vezu web-lokacije u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – drugi angažmani Klikovi na druge praćene radnje korisnika (na primjer, dijeljenje lokacije, spremanje itd.) u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon stupanja u interakciju s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – narudžbe (za određenu branšu) Klikovi na gumb "Narudžba” u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon stupanja u interakciju s oglasom.
Radnje povezane s prodajnim mjestom – prikazi izbornika (za određenu branšu) Klikovi na vezu izbornika u bilo kojem Google oglasu ili usluzi utemeljenoj na lokaciji nakon interakcije s oglasom.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem