Om Räckviddsplaneraren

Räckviddsplaneraren är ett kampanjplaneringsverktyg i Google Ads som hjälper dig att med hög exakthet planera räckviddsbaserade videokampanjer på YouTube och videopartners webbplatser och appar i fler än 50 länder.

Data från Räckviddsplaneraren baseras på Googles metod Unique Reach, har granskats av tredjepartsföretag och överensstämmer med den faktiska rapporterade räckvidds- och budinformationen. Räckviddsplaneraren uppdateras varje vecka med den mest aktuella tillgängliga informationen. Funktionen visar den uppskattade räckvidden och frekvensen men garanterar inget specifikt resultat.  Det faktiska kampanjresultatet beror på andra faktorer, som annonsernas kvalitet och relevans.

Fördelar

Med Räckviddsplaneraren kan du

 • nå målgrupper på flera olika enheter samtidigt
 • med hög exakthet planera dina annonsers räckvidd på YouTube och Googles videopartners webbplatser och appar på fler än 50 globala marknader
 • beräkna målgruppskontaktfrekvens (TRP) och kostnad för en procents räckvidd (CPP).

Så fungerar det

Räckviddsplaneraren är utformad för medieplanerare som planerar räckvidd och frekvens inför framtida varumärkes- eller videokampanjer, och för strategiplanerare som vill integrera onlinevideo i sina medieplaner. Anpassa din ideala målgrupp så att du kan planera annonsernas räckvidd exakt med hjälp av följande mätvärden:
 

 • Målräckvidd: Antalet personer i den definierade målgruppen för kampanjen som din plan förväntas nå.
 • Procentuell målräckvidd: Procentandelen av den definierade målgruppen för kampanjen som din plan förväntas nå.
 • Genomsnittlig frekvens: Det genomsnittliga antal gånger som en person kan förväntas titta på din annons under kampanjperioden.
 • CPM: Kostnaden per tusen exponeringar baserat på planens totala räckvidd, inte bara inom måldemografin (målräckvidd).
 • eCPM: Kostnaden per tusen exponeringar inom målgruppen (målräckvidd). 
 • Målgruppskontaktfrekvens (TRP): Kallas även ”in-demo GRP” (bruttoräckvidd inom målgruppsdemografi) eller ”on-target GRP” (målbruttoräckvidd) och räknas ut enligt formeln (procentuell målräckvidd) * (genomsnittlig frekvens). Om din annonsörs medieplan till exempel nådde tio procent av målgruppsdemografin med en frekvens på 1 får du en TRP på 10. Detta värde beräknas på ett annat sätt än GRP eftersom det baseras på målgruppsdemografin, inte på den totala befolkningen.
 • Kostnad per målgruppskontaktfrekvens (CPP): Den totala kostnaden dividerad med TRP.
 • Folkräkning: Det totala antalet personer i den inriktade demografin på din plats.
 • Population (YouTube): Det totala antalet personer i den inriktade demografin som besökte YouTube under 30 dagar.
 • Population (online): Det totala antalet personer i den inriktade demografin som uppgav att de använde internet under 30 dagar.
 • Population (TV): Det totala antalet personer i den inriktade demografin som uppgav att de tittade på tv under 30 dagar.

 

Tolka räckviddskurvan

Den högsta punkten på kurvan kallas ofta maximal räckvidd och visar det största antalet personer som kan nås av din kampanj.

Maximal räckvidd ska inte förväxlas med redaktionell räckvidd (det totala antalet personer som tittar på YouTube-innehåll), vilket ofta är vad som visas i andra branschlösningar. Den redaktionella räckvidden är ännu större än den kommersiella eller totala intäktsgenererande räckvidden. Det innebär att den kan överstiga den maximala räckvidden betydligt för en enstaka kampanj. 

Räckviddsplaneraren kontra liknande verktyg

Om du använder andra verktyg för att beräkna räckvidden kan det förekomma avvikelser mellan data från dem jämfört med data från Räckviddsplaneraren. Det beror på att Räckviddsplaneraren bygger på en annan metod än andra verktyg. Många branschverktyg mäter redaktionell räckvidd (och inkluderar ofta annonsutrymme som inte är intäktsgenererande) medan Räckviddsplaneraren mäter kommersiell räckvidd. Resultaten bör i stort sett vara likartade. 

Google vill bidra till att göra data från oberoende branschverktyg mer rättvisande och har ett nära samarbete med leverantörer för att möjliggöra mer holistiska och exakta mätningar på YouTube. 

Genomsnittlig frekvens och frekvenstak

YouTube stöder för närvarande frekvenstak för cookies. Varje cookie kan till exempel begränsas till tre exponeringar för att ta hänsyn till personer som använder flera enheter. Användarmodellen tar med denna exponering på olika enheter i beräkningen och kan ibland rapportera fler än tre exponeringar per användare.  

Utelämnad procentuell räckvidd eller total befolkning i en plan

Den totala befolkningen och i förlängningen den procentuella räckvidden tas inte med i beräkningen om det förekommer icke-demografiska inriktningar (föräldrastatus, intressegrupper, segment på marknaden och annat). 

Den procentuella räckvidden uttrycks som en funktion av en inriktning på en demografisk population.  När du lägger till ytterligare inriktningar kan Google Ads inte längre matcha din räckvidd med räckvidden för en allmänt vedertagen parameter.  Eftersom det inte finns någon samstämmighet kring hur många personer som ska betraktas som ”lyxvarushoppare” och eftersom antalet personer med ”avsikt att köpa hushållsapparater” ständigt varierar måste Google Ads beräkna din absoluta räckvidd i stället för din procentuella räckvidd inom den aktuella populationen.

Inriktade åldrar

Räckviddsplaneraren stöder inte inriktning på minderåriga eller personer i åldersgruppen 13–17 år. All åldersinriktning måste gälla personer från 18 år och uppåt.

Tillgänglighet

Finns i

57 länder
US, CA, AR, BR, CL, CO, CR, PE,VE

DE, FR, UK, NL, TR, PL, IT, AE, NO, FI, RO, CZ, IE, AT, CH, ES, ZA, BH, EG, GR, IQ, BU, KW, OM, PT, SA, DK, IL, SE, RU, BE, UA, MO

AU, NZ, TW, ID, MY, VN, HK, PH, TH, IN, SG, JP,  KR, PK

Regionalt: USA, CA, JP
 

Inriktning Demografi (ålder, kön, föräldrastatus)
Intressegrupp
Med köpavsikt
Livshändelser
Konsumentmönster
 
Format TrueView InStream (auktion)
TrueView Discovery (auktion)
Bumperannonser (auktion)
Outstream (auktion)
Google Preferred (reservation)
Google Preferred bumperannonser (reservation)
Standard Reserve 15/20 sek (reservation)
Toppannons (reservation)
 
Andra funktioner Åsidosättning av kostnad per enhet
Rekommendationer om produktmix 
Parametrarna folkräkning, tv, online och YouTube

Relaterade länkar

Använda Räckviddsplaneraren
Mäta räckvidd och frekvens
Om Google Video Partners
 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt