Plánovač zásahu

Plánovač zásahu je nástroj k plánování kampaní Google Ads navržený k přesnému plánování zásahu na základě videokampaní na YouTube, na webech partnerů pro video a v aplikacích ve více než 50 zemích.

Data tohoto nástroje vycházejí z metodiky Unique Reach Googlu, s ověřením od třetích stran a ve shodě se skutečným zásahem a zaznamenanými nabídkami. Plánovač zásahu je aktualizován v týdenních intervalech pomocí nejaktuálnějších dostupných dat. Plánovač zásahu zobrazuje odhady zásahu a frekvence, neposkytuje však žádné záruky ohledně výkonu.  Skutečný výkon v kampani závisí na dalších faktorech, například na kvalitě a relevanci reklam.

Výhody

Plánovač zásahu lze využít k následujícím účelům:

 • zásahu publika na více zařízeních,
 • přesnému plánování zásahu reklam na YouTube a na webech partnerů Googlu pro video a v aplikacích na více než 50 trzích celého světa,
 • vypracování výpočtů sledovanosti v cílové skupině a související ceny.

Princip

Plánovač zásahu je navržen pro mediální plánovače, kteří plánují zásah a frekvenci budoucích kampaní na budování značky nebo videokampaní, a strategické plánovače, kteří chtějí do svých mediálních plánů zapojit digitální video. Ideální publikum si můžete přizpůsobit, abyste mohli přesně plánovat zásah svých reklam. Slouží k tomu následující metriky:
 

 • Zásah při zacílení: Počet lidí v definovaném cílovém publiku vaší kampaně, které váš plán podle očekávání zasáhne.
 • Procentuální zásah při zacílení: Procento definovaného cílového publika kampaně, které váš plán podle očekávání zasáhne.
 • Průměrná frekvence: Kolikrát průměrně lze očekávat, že někdo zhlédne vaši reklamu za celé období kampaně.
 • CPM: Cena za tisíc zobrazení (CPM) v rámci celkového zásahu vašeho plánu, nejen v rámci vaší cílové demografické skupiny (zásah při zacílení).
 • eCPM: Cena za tisíc zobrazení (CPM) v rámci vašeho cílového publika (zásah při zacílení). 
 • Sledovanost v cílové skupině (TRP): Tato metrika se též označuje „in-demo“ nebo „on-target Gross Rating Points (GRP)“ a určí se jako (procento zásahu při zacílení) * (průměrná frekvence). Pokud například mediální plán vašeho inzerenta zasáhl 10 procent jeho publika in-demo s frekvencí 1, má výsledná metrika in-demo GRP hodnotu 10. Počítá se jinak než GRP, protože se vychází z populace publika in-demo, nikoli z celkové populace podle sčítání.
 • Cena za zasáhnutí 1 % cílové skupiny (CPP): Celková cena vydělená TRP.
 • Populace podle sčítání: Celkový počet lidí v cílové demografické skupině ve vaší lokalitě.
 • Populace YouTube: Celkový počet lidí v cílové demografické skupině, kteří za posledních 30 dnů navštívili YouTube.
 • Digitální populace: Celkový počet lidí v cílové demografické skupině, kteří uvedli, že za posledních 30 dnů použili internet.
 • Televizní populace: Celkový počet lidí v cílové demografické skupině, kteří uvedli, že za posledních 30 dnů sledovali televizi.

 

Seznamte se s křivkou zásahu

Nejvyšší bod křivky se často označuje jako bod maximálního zásahu. Ukazuje, jaký maximální počet lidí může vaše kampaň zasáhnout.

Je třeba nezaměňovat bod maximálního zásahu s celkovým počtem lidí, kteří sledují obsah YouTube (tzv. „editorial reach“), který často zobrazují jiná oborová řešení. Tento zásah je ještě vyšší než komerční zásah nebo celkový zpeněžitelný zásah, a proto může podstatně překračovat maximální zásah jedné kampaně. 

Plánovač zásahu ve srovnání s podobnými nástroji

Pokud používáte jiné nástroje k určení zásahu, můžete si všimnout, že data takového nástroje se neshodují s daty Plánovače zásahu. Důvodem může být odlišná metodika Plánovače zásahu od metodiky využívané jinými nástroji, což se pak může promítnout do rozdílných výsledků. Mnoho oborových nástrojů měří tzv. „editorial reach“ (ten často zahrnuje inventář, který není možné zpeněžit), zatímco Plánovač zásahu měří komerční zásah. V zásadě by však měly být výsledky podobné. 

Google se snaží zvyšovat přesnost data nezávislých oborových nástrojů a s jejich tvůrci úzce spolupracuje s cílem umožnit jim komplexní a přesné měření na serveru YouTube. 

Průměrná frekvence a omezení frekvence

YouTube v současné době podporuje omezení frekvence u souborů cookie. U každého souboru cookie je například možné uplatnit omezení na 3 zobrazení, aby bylo možné počítat i s uživateli, kteří používají více zařízení. Uživatelský model bere tuto expozici více zařízením v úvahu a může občas započítat více než 3 zobrazení na uživatele.  

Podíl ušlého zásahu neboli celková populace plánu

Při začlenění vrstev cílení jiných než demografických (rodičovství, zájmy, pravděpodobný zájem o koupi atd.) klesá celková populace i procento zásahu (% zásahu) podle rozšíření. 

Procento zásahu se vyjadřuje jako funkce cílení a demografické populace.  Když budete přidávat další vrstvy cílení, nebude služba Google Ads schopna použít pro výpočet procenta zásahu nějaký obecně přijímaný jmenovatel.  Neexistuje totiž žádná obecná shoda ohledně počtu lidí, které lze považovat za kupce luxusního zboží. Počet lidí se zájmem o koupi domácích spotřebičů se pak neustále mění. Služba Google Ads proto zobrazuje absolutní zásah a nikoli procentuální zásah příslušné populace.

Cílové skupiny podle věku

Plánovač zásahu nepodporuje cílení na nezletilé osoby ve věku 13–17 let. Veškeré cílení na věkové skupiny musí být na osoby od 18 let.

Dostupnost

Dostupné v zemích

57 zemí
US, CA, AR, BR, CL, CO, CR, PE, VE

DE, FR, UK, NL, TR, PL, IT, AE, NO, FI, RO, CZ, IE, AT, CH, ES, ZA, BH, EG, GR, IQ, BU, KW, OM, PT, SA, DK, IL, SE, RU, BE, UA, MO

AU, NZ, TW, ID, MY, VN, HK, PH, TH, IN, SG, JP, KR, PK

Regionální členění: US, CA, JP
 

Cílení Demografické údaje (věk, pohlaví, rodičovství)
Zájmy
Pravděpodobný zájem o koupi
Životní události
Vzory spotřebitelů
 
Formáty TrueView In-stream (aukce)
TrueView Discovery (aukce)
Mikrospoty (aukce)
Out-stream (aukce)
Google Preferred (rezervace)
Mikrospoty Google Preferred (rezervace)
Standard Reserve :15/:20 s (rezervace)
Masthead (rezervace)
 
Další funkce Přepsání ceny za jednotku
Doporučení kombinace služeb 
Poměry určované na základě populace podle sčítání, televizní, digitální a YouTube populace

Související odkazy

Použití plánovače zásahu
Měření zásahu a frekvence
Partneři Googlu pro video
 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory