Unique Reach: הגדרה

Unique Reach הוא אמצעי מדידה חיוני של היקף החשיפה. הוא מאפשר לדעת לכמה משתמשים ייחודיים הקמפיינים מגיעים.  


למשל, יותם רואה את המודעה בנייד, במחשב ובטאבלט. Unique Reach יודע לזהות שכל אחת מהחשיפות מגיעה מאותו משתמש, וסופר אותן כחשיפה אחת במקום 3. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?